Help:Related changes/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Doracaku MediaWiki: Përmbajtja Leximi | Redaktimi | Mirëmbajtja | Administrimi | Shtojca | +/-

Kjo fletë ju jep shpjegime për ndryshimet fqinje më të reja që ndodhin në faqen përkatëse të projektit.

Çka janë ndryshimet fqinje? Me këtë mendohet në ndryshimet të cilat i bëhen faqeve në të cilat titulli i fletë përkatëse është futur si lidhje.

Funksioni "Ndryshime së fundmi" ju mundëson një pasqyrë të ndryshimeve në mbarë projektin ndërsa ky funksion ju mundëson të shikoni ndryshimet që kanë të bëjnë me fletat e ndërlidhura me një fletë të caktuar.

Numri i ndryshimeve mund të caktohet në funksionin Parapëlqimet.


Opcionet[edit]

Shiko dhe këtu[edit]


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Gjuha: English  · català · français · italiano · 日本語 · русский · shqip · 中文