Translations:Global bans/15/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

Đồng thuận một lệnh cấm chỉ toàn hệ thống được thực hiện thong qua quá trình đề nghị cho ý kiến trên Meta. Trước đây, có trường hợp một số yêu cầu cấm chỉ toàn hệ thống đã được gửi trực tiếp cho những tiếp viên; theo chính sách, yêu cầu nào không được đồng thuận rõ ràng cần phải được từ chối thực hiện theo quy định dành cho tiếp viên, do đó việc gửi trực tiếp cho tiếp viên không được khuyến khích. Để bắt đầu cuộc thảo luận xem xét cấm chỉ toàn hệ thống một người dùng, xin làm theo các bước sau đây: