Jump to content

פילוסופיית המחיקה

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

العربية (ar) · čeština (cs) · English (en) · español (es) · français (fr) · עברית (he) · italiano (it) · 日本語 (ja) · 한국어 (ko) · polski (pl) · português (pt) · русский (ru) · українська (uk) · 粵語 (yue) · 中文(简体) (zh-hans) · 中文(繁體) (zh-hant) ·

+/−

פילוסופיית המחיקה היא פילוסופיה בה מחזיקים אלה מהוויקיפדים (המכונים "מחקנים") המעדיפים תנאים קשיחים וברורים לקבלת ערכים, תבניות או דפים אחרים בוויקיפדיה. ויקיפדים הדוגלים בפילוסופיה זו נוטים לבקש את מחיקתו של ערך שלדעתם לא עומד בקריטריונים. בניגוד אליהם, ויקיפדים שמאמינים כי צריך להיות מקום עבור כל ערך בכל נושא, ושכמעט ואין צורך בתנאי קבלה לערך, נחשבים כדוגלים בפילוסופיית ההכללה. ברוב המקרים כמעט ואין מחלוקת על קבלתו של ערך לוויקיפדיה. רוב הוויקיפדים מסכימים שערכים כגון דווייט אייזנהאואר או אבולוציה הם ערכים שראוי לכתוב עליהם בוויקיפדיה, כפי שיש הסכמה שאין לאפשר לוויקיפדים שרמת כתיבתם נמוכה מדי לכתוב באתר. אולם, המחלוקות מתעוררות בדרך כלל בנוגע לערכים שכתובים בצורה גרועה, או ערכים בעלי חשיבות שנויה במחלוקת או לא ברורה.

לדוגמא, המחקנים עשויים לטעון כי ערך קצר וחסר מקורות העוסק בבית ספר יסודי במקום לא מוכר לא זכאי לערך אנציקלופדי. המחקנים יטענו כי יש צורך להביא סימוכין לנאמר בערך, על מנת לאמת את תוכנו. המחקנים נוטים להציע את איחודם של ערכים קצרים לערכים ראשיים במקרה של מחסור במידע מהימן המספיק על מנת להרחיב את הנאמר בערך הראשי. לעומת זאת, המכלילנים טוענים שיש לשמור על ערכים כאלו הגם שהם עשויים לגרור את יצירתם של ערכים קצרים דומים; מבחינה זו חלק מהמכלילנים, הדוגלים גם בפילוסופיית ה-Eventualism מאופיינים ככאלה המוכנים להמתין לשיפורו/הרחבתו של הערך, בעוד שחלק מהמחקנים שאינם דוגלים בפילוסופיה זו דורשים לטפל בערך בתוך פרק זמן מוגדר.

ישנם ויקיפדים הטוענים שתיוג עמדות כ"מכלילנות" או "מחקנות" גורם לפלגנות, דבר המקשה על שיתוף פעולה ומקטין את היכולת להבין את עמדות הצד השני. מנגד, יש ויקיפדים שטוענים כי אין זה רלוונטי כלל וכלל האם יש מצב של עימות או שיתוף-פעולה, מתח או הרמוניה. ויקיפדים אלו טוענים שוויקיפדיה איננה "מועדון חברתי", ושהדברים החשובים ביותר הם הערכים והמנגנונים המאפשרים את כתיבתם.

תיוגם של ויקיפדים כמחקנים או מכלילנים איננו מדויק תמיד, משום שהוויקיפדים אוחזים בקשת של דעות, ורבים שופטים כל ערך לגופו, ומסיקים מסקנות שאותן ניתן לייחס לפילוסופיות ויקיפדיות שונות. לדוגמה, ויקיפד עשוי לתמוך בהשארתם של קצרמרים, בתנאי שהנושא שלהם ברור, אך לתמוך במחיקתם של ערכים ארוכים שנושאם לא ברור.

טיעונים בעד פילוסופיית המחיקה

[edit]
  • ערכים מסוימים מפריעים לקטלוג. לדוגמא, אם משאירים ערכים על מספר רב של אנשים לא מפורסמים הנקראים חיים כהן, הקוראים יתקשו למצוא מידע על זמר או שר משפטים בשם זה.
  • באופן דומה, קיומם של ערכים בנושאים בעלי חשיבות נמוכה מקשה על הקוראים למצוא אנשים ואירועי מפתח ברשימות או בערכים כרונולוגיים.
  • הנושא של ערכים מסוימים לא מספיק מוכר על מנת שניתן יהיה להפעיל עליו את תהליך הוויקי. לדוגמא, לא סביר שניתן יהיה להרחיב או לתקן ערכים שהנושא שהם עוסקים בו מוכר למעט אנשים.
  • רוב המחקנים מאמינים שנוכחותם של ערכים לא-אינפורמטיביים פוגע ביעילות ובאמינות של הפרויקט, ובייחוד כאשר מבקר אקראי נכנס אליהם בדרך כלשהי (חיפוש בגוגל, מנוע החיפוש הפנימי או דף השינויים האחרונים).
  • חלק מהמחקנים טוענים שמתן היתר לכתיבתם של ערכים קטנים שכמעט ואינם מכילים מידע תגרום למדרון חלקלק, שסופו כתיבתם של ערכים לא טובים "על מנת לצאת ידי חובה", ובמידה שיימחקו אזי כותביהם המקוריים יבחרו להבא ליצור ערכים טובים יותר.
  • גם אם ניתן לאמת את התוכן של ערכים על נושאים אזוטריים, הדבר עשוי לגרום לקשיים רבים. בדרך כלל, ככל שנושא הערך אזוטרי כך קשה יותר לאמת את תוכנו. למעשה, אימות התוכן וסינון המידע המאומת מתוך המידע הלא-אנציקלופדי עשוי לארוך זמן רב. העדר אימות של המידע עשוי להביא לעלייה על מדרון חלקלק שבסופו ייכתבו ערכים פרסומיים או בדיוניים. דבר זה יגרום גם לחוסר רלוונטיות של האיסור על מחקר מקורי, שהוא אחד העקרונות הבסיסיים של ויקיפדיה.

ראו גם

[edit]