Jump to content

Admin activity review/2013/Notice to communities/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Comment Note: This notice will be sent to wikis listed on Admin activity review/2013/Data#Wikis with inactive rights holders which are not marked as exempt there.

LƯU Ý: Đánh giá hoạt động của bảo quản viên[edit]

Xin chào, một quy định mới về việc thu hồi các “quyền nâng cao” (bảo quản viên, hành chính viên, v.v.) mới được cộng đồng toàn cục nhất trí chấp thuận gần đây; cộng đồng của bạn đã nhận một thông báo về cuộc thảo luận này. Theo quy định này, các tiếp viên đang xem lại mức hoạt động của các bảo quản viên trên wiki nhỏ. Theo chúng tôi hiểu, wiki này không có quá trình chính thức để tước các “quyền nâng cao” từ các tài khoản không còn tích cực, nên các tiếp viên sẽ giải quyết điều này tại đây theo quá trình đánh giá hoạt động của bảo quản viên mới.

Chúng tôi đã xác định rằng những thành viên sau thỏa mãn tiêu chuẩn không tích cực, tức không sửa đổi hoặc xuất hiện trong nhật trình trong thời gian hơn 2 năm:

  1. người dùng 1 (bảo quản viên)
  2. người dùng 2 (hành chính viên, bảo quản viên)
  3. người dùng 3 (hành chính viên)

Những người này sẽ sớm nhận được thông báo yêu cầu họ bắt đầu cuộc thảo luận với cộng đồng về việc giữ một số hoặc tất cả các quyền của họ. Những người không hồi đáp sẽ bị tước quyền nâng cao bởi tiếp viên.

Nhưng mà cộng đồng wiki của bạn cũng có thể đã có quy định về người cầm quyền không hoạt động này mà chúng tôi không tìm tháy, hoặc đã tạo ra quá trình đánh giá hoạt động, hoặc làm quyết định khác về người này. Nếu vậy thì xin báo người tiếp viên trên Meta-Wiki để cho chúng tôi biết mình không cần làm đánh giá trên wiki của bạn. Cám ơn, (signature)