Amical Wikimedia/Activities Plan 2014

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Per assolir les fites marcades al Pla estratègic 2014 - 2018 ens hem marcat una sèrie de línies d'actuació 2013-2014, que es detallen a continuació relacionades amb cada prioritat

Línies d'actuació[edit]

Relació entre prioritats

Cohesió[edit]

 1. Mantenir els espais de trobada virtuals i al món real entre socis d'Amical i viquipedistes en general: la Viquitrobada anual, reunions mensuals informatives al xat, crear wikimeetups o reunions per zones per socialitzar...
 2. Elaborar un material de benvinguda per acollir els nous socis, aconseguir la implicació dels usuaris més actius amb xerrades personalitzades.Green tickY
 3. Oferir la possibilitat de ser soci simpatitzant amb menors exigències per incrementar el nombre de persones afins als valors wiki.
 4. Aprofitar les oportunitats que oferirà la futura seu física d'Amical per fer aliances amb altres entitats de principis similars i tenir un lloc per a celebrar reunions d'acollida.Green tickY
 5. Fer una política activa de reconeixement de les contribucions més valuoses dels usuaris dels diferents projectes, incloent les seves històries personals, al pla de comunicació.Green tickY

Discurs[edit]

 1. Refer el web d'Amical perquè sigui més còmode per als visitants exteriors. Incloure, en ella i en els altres mitjans de comunicació, escrits sobre els principis i activitats d'Amical.Green tickY
 2. Crear un vídeo explicatiu sobre l'associació i sobre el funcionament dels projectes Wikimedia.Green tickY
 3. Plasmar en un portal educatiu les millors pràctiques amb escoles i centres formatius, oferint als professors guies d'actuació, exemples concrets i eines d'ajuda.
 4. Incrementar la relació amb les comunitats d'altres llengües per intercanviar idees i enriquir la visió sobre el moviment wiki.Green tickY

Contingut[edit]

 1. Mantenir les activitats al sector cultural, fent èmfasi en les biblioteques i universitats com a sectors prioritaris.Green tickY
 2. Encetar el projecte de la Viquipèdia parlada per tenir contingut oral i no solament escrit als projectes en català.Green tickY
 3. Crear dos grups específics a Amical: el grup tècnic i el grup fotogràfic, encarregats de millorar les eines i les imatges que il·lustren els diferents projectes.
 4. Confeccionar llistes amb possibles activitats i tasques per fer, tant per als socis com als seguidors externs, de manera que es faciliti la col·laboració: sovint hi ha gent que vol ajudar i no sap com ho pot fer.
 5. Impulsar una WikiCup sobre la cultura catalana per tal de traduir els continguts a altres idiomes aprofitant la motivació d'un concurs internacional.Green tickY
 6. Potenciar l'ús per part de la comunitat dels diferents projectes de continguts alliberats mitjançant el Viquiprojecte Xucladors o la càrrega d'audiollibres i documents en domini públic.Green tickY
 7. Organitzar una jornada específica sobre els projectes germans per recollir idees per a la seva difusió i creixement.

Territori[edit]

 1. Establir un calendari d'actes que tingui en compte la diversitat territorial, encoratjant la creació de “nodes locals” o usuaris actius en una zona que posin en contacte els diferents agents potencialment interessats en els projectes.Green tickY
 2. Viquiexpedicions per aconseguir incorporar el contingut local als projectes Wikimedia.
 3. Incloure mitjans de diferents indrets geogràfics en el pla de comunicació perquè es facin ressò de les novetats relatives a Amical o els projectes que impulsa.Green tickY
 4. Contactar amb els casals catalans a l'exterior perquè actuïn d'altaveu i pont amb els països on estan localitzats i ajudin a difondre la cultura catalana.

Lectors[edit]

 1. Continuar elaborant enquestes entre lectors i editors de la Viquipèdia i els seus projectes germans per conèixer el seu perfil i necessitats.
 2. Millorar l'accessibilitat dels continguts.
 3. Col·laborar amb altres entitats i grups de suport en les campanyes que promouen la navegació en català i la instal·lació de catalanitzadors als ordinadors, especialment en l'esfera pública.
 4. Elaborar una campanya per donar a conèixer a més sectors socials els projectes Wikimedia en català.Green tickY

Pla d'activitats per sectors[edit]

GLAM[edit]

Després d'un any amb una persona contractada a temps complet com a director d'activitats GLAM (la mateixa persona havia fet les mateixes tasques com a voluntari el curs anterior), el sector GLAM ha donat força èxits, sobretot relatius a imatge, continguts alliberats i nous editors.

El focus estava primerament posat en museus, tasca que seguirà durant els propers temps amb la fase 2 dels projectes ja iniciats i amb rèpliques locals. També es potenciarà la figura del Viquipedista Resident per dinamitzar els treballadors i comunitats dels museus.Green tickY

Els majors esforços dins d'aquesta àrea, però, es redirigiran cap a les biblioteques, on ja s'han engegat projectes de gran abast. Els motiu del canvi són els següents

 • les bibliotecàries presenten una major voluntat de servei i alfabetització digital que els treballadors dels museus, amb la qual cosa s'impliquen amb més rapidesa dins les propostes de la Viquipèdia, augmentant l'eficiència dels contactes
 • la xarxa de biblioteques està repartida per tot el territori catalanoparlant i permet arribar a col·lectius diversos en interessos i edat, incrementant la presència en diferents zones i la diversitat d'editors potencials
 • l'objectiu primordial de la biblioteca i el de la Viquipèdia coincideix (posar el coneixement, especialment escrit, a disposició del públic)

S'ha fet una primera presa de contacte amb les biblioteques, acompanyada de tallers de formació i ara comencen els projectes autònoms. Aquests suposaran gran part de la jornada laboral de l'empleat de l'associació.

Educació[edit]

El segon gran focus en recursos (persona contractada) seran les universitats, replicant experiències d'èxit dels cursos anteriors: es tracta de fer que els professors coneguin la Viquipèdia i la incorporin a la seva pràctica docent, per tal que els alumnes elaborin articles com a part del treball de les seves assignatures. Els motius pels quals s'ha triat aquest sector són:

 • demanda de la comunitat a través dels xats mensuals de seguiment de l'associació.
 • interès a accedir a coneixement especialitzat d'alt nivell (educació superior) per omplir buits de contingut.
 • varietat de branques del saber que es poden cobrir amb una metodologia similar.
 • pedrera de nous editors i lectors: els estudiants.

Apart es crearà un portal educatiu amb recursos i bones pràctiques destinat a l'ensenyament no universitari, que serveixi de recolzament per a les xerrades a instituts i cursets de formació del professorat que es continuaran duent a terme.

Activitats internes[edit]

S'incrementaran els esforços per mantenir cohesionada la comunitat amb més moments de trobada:

 • el xat mensual.Green tickY
 • optimització de la llista de correu i del web.Green tickY
 • creació de grups temàtics (grup tècnic, grup fotogràfic) per reunir els socis amb interessos comuns i recollir les seves idees
 • més quedades presencials: Viquitrobada anual, reunions de treball, Wikimeetups...
 • recursos per empoderar els usuaris: pack de benvinguda, argumentaris.

Es continuarà el procés de cerca de seu física per a Amical Wikimedia. La més probable permetria fer aliança amb altres entitats en pro del coneixement lliure i la cultura catalana, fet que ajudaria a incrementar el sentiment de pertinença posant en valor els principis compartits i ajudant a dur a terme més activitats

Projectes germans[edit]

Amical, responent a la demanda de la comunitat, vol impulsar els projectes germans i no solament la Viquipèdia. Els projecte on se centraran primerament els esforços serà Viquitexts, pel qual es farà un projecte específic que arrencarà en una jornada de concienciació i es lligarà a la feina feta a les biblioteques.

Apart de Viquitexts, es crearà un grup de persones en pensar iniciatives per a Viquidites, destinades al pla d'activitats dels anys següents, i s'impulsarà Commons amb els projectes d'imatges lligats a la Viquipèdia: les expedicions del grup fotogràfic, els concursos anuals (WLM i similars) i la iniciativa wikiArs, que busca involucrar les escoles d'art i disseny, principalment en la creació d'il·lustracions per part dels estudiants com a complement als textos de Viquipèdia i wikis germanes.

Relacions amb l'exterior[edit]

Un dels objectius propers per a Amical és incrementar la seva presència com a entitat a:

 • dins del moviment Wikimedia
 • en relació amb altres chapters i organitzacions temàtiques
 • amb els mitjans de comunicació i xarxes socials (es farà un pla de comunicació específic)
 • amb entitats que comparteixin els mateixos principis fundacionals, especialment en l'àmbit de la llibertat d'accés al coneixement, la cultura lliure, les tecnologies lliures i la promoció de la llengua

Per tal de guanyar lectors s'intentarà dur a terme una campanya per conscienciar de la importància de navegar en català, per tal que els primers resultats dels cercadors siguin pàgines en aquesta llengua, especialment pel que fa a la Viquipèdia. Es mirarà també de millorar l'accessibilitat de les seves pàgines, a través dels àudios (projecte Viquipèdia parlada)

Indicadors a desembre 2014[edit]

 • Socis d'Amical que han participat en una activitat/project a l'any: (pendent omplir)
 • Percentatge d'usuaris més actius de la Viquipèdia que són socis d'Amical: (pendent omplir)
 • Número de documents de referència publicats sobre els valors i projectes d'Amical: (pendent omplir)
 • Número d'editors amb més de 5 edicions al mes a la Viquipèdia: (649 maig 2014)
 • Número d'articles a la Viquipèdia en català: ( 431.106 articles juliol 2014)
 • Número d'Adqs en català: (604 juliol 2014)
 • Número de pàgines vistes: (40,1M juliol 2014)
 • S'ha celebrat un mínim d'una activitat presencial cada any a cada zona del territori catalanoparlant.? /NO