Amical Wikimedia/Pla estratègic 2019-2024/Document final

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible lliurement en català i que tot el coneixement sobre la cultura catalana estigui disponible per a tothom en qualsevol llengua.

Valors d'Amical[edit]

 • Estem compromesos amb l'ideal d'un món en què cada ésser humà pugui compartir lliurament la suma de tot el coneixement. Tanmateix, aspirem a què aquest coneixement cada vegada sigui de més qualitat.
 • Fomentem el coneixement obert, tot promovent l'ús de llicències, formats i fonts lliurement accessibles i donem suport al desenvolupament de solucions tècniques que ajudin a eradicar les desigualtats i els biaixos en els projectes Wikimedia.
 • Fomentem la difusió de la llengua i la cultura catalanes a través d'aquests projectes, tant en llengües d'ús majoritari com en idiomes minoritzats.
 • Treballem amb voluntaris, en el sector cultural i en l'educatiu i en altres organitzacions per fer que el coneixement estigui disponible, usable i reutilitzable en línia.
 • Volem animar, involucrar i reconèixer l'aportació de la nostra comunitat de voluntaris, lectors i col·laboradors, ja que sense ella la Viquipèdia i els seus projectes germans no existirien.

Un mapa de futur[edit]

Els cinc eixos[edit]

El pla estratègic d'Amical Wikimedia 2019-2024 s'articula al voltant de cinc eixos principals.

Comunitat
 • Eixamplar la comunitat dissenyant estratègies per atraure editors de tot el territori catalanoparlant, tot incidint en zones on la comunitat és inexistent i diversificar les trobades presencials arreu del territori. Organitzar formació interna tenint en compte la diversitat territorial, la diversitat de gènere i col·lectius socioculturals que tenen poca representació.
 • Estabilitzar l'activitat de viquiprojectes educatius a les universitats amb les quals ja hem realitzat activitats i consolidar-nos-hi com a referents institucionals. Dins de les possibilitats de la comunitat, ampliar el nombre d'universitats d'aquesta xarxa i de centres educatius a l'estranger que promoguin l'ús del català. Apostar fortament per noves etapes escolars, en concret la secundària i el batxillerat arreu del territori.
 • Ser partícips de la integració de col·lectius i la compartició d'experiències en línia amb altres que ja formen part del discurs i els valors d'Amical Wikimedia; per desenvolupar espais estables amb les seves activitats.
 • Cohesionar nous agents del coneixement i les tecnologies lliures, de manera que puguin vehicular els seus espais de trobada, confluència i col·laboració als projectes Wikimedia.
 • Diversificar més les responsabilitats de l'associació mitjançant la creació de grups de treball. Vehicular l'activitat del moviment Wikimedia global a través d'aquests grups de treball i potenciar a l'esfera internacional el model basat en el voluntariat.
 • Promoure un flux comunitari que afavoreixi una participació de viquipedistes cap als projectes germans i una compensació qualitativa de capital humà.
 • Documentar i preservar les bones pràctiques associatives i els models de treball, de manera que la comunitat mantingui un bon clima intern, pugui assolir una resiliència en casos de circumstàncies sociopolítiques o humanes d'impacte negatiu i es pugui traslladar a altres comunitats del moviment global.
 • Preservar l'esperit comunitari i de voluntariat a través d'activitats que se centrin en cada persona membre de l'associació, de manera que totes se sentin partíceps i valorades siguin quines siguin les seves idees o inquietuds en relació a Amical.


Comunicació
 • Elaborar un pla de comunicació amb uns objectius i actuacions revisables anualment. Promoure l'edició de recursos multimèdia per tal d'assolir objectius formatius, explicar què és Amical i difondre'n el posicionament.
 • Comunicació interna. Utilitzar canals fluids de comunicació que permetin l'emmagatzematge de la informació i que simplifiquin el debat i la presa de decisions per qüestions relacionades amb la governança i l'estratègia del l'Associació. Utilitzar els canals efímers i més immediats per cridar l'atenció sobre aspectes concrets i fer crides a la participació, però no per prendre decisions. Mostrar la missió i els valors propis d'Amical i afavorir un espai de reflexió i posicionament públic per qüestions puntuals.
 • Comunicació externa. Donar a conèixer l'activitat d'Amical a través de les activitats presencials, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Facilitar l'enviament periòdic d'informació elaborada a través de la participació, amb novetats i projectes en curs de l'associació i del projecte. Mesurar la satisfacció dels lectors periòdicament per poder conèixer la seva visió sobre el projecte.
 • Continuar i refermar el discurs transmès a través de l'anterior Pla Estratègic 2014-2018 i que defensi els valors d'Amical Wikimedia.


Contingut
 • Afavorir la qualitat dels continguts a la Viquipèdia i els projectes germans per davant de la quantitat. Potenciar la connexió de corpus de coneixements entre els projectes.
 • Incorporar les dades quantitatives, l'actualitat i la diversitat territorial i lingüística als nous esdeveniments, per tal fomentar la participació i l'equitat del territori catalanoparlant i les causes que les justifiquen. Fomentar que aquesta dinàmica es traslladi de manera homogènia als nous continguts creats.
 • Afavorir la revisió, eliminació de redundàncies, i elaboració, si s'escau, de documentació de suport amb una estructura comuna per incorporar continguts.
 • Generar debat i tractar la identificació d'uns criteris per elaborar una llista de fonts fiables de coneixement -que s'escapen dels criteris generals sobre admissibilitat o verificabilitat de la informació.
 • Traslladar les col·laboracions actuals amb institucions que afavoreixen l'accés obert amb unes determinades llicències, de manera que es vegi una millora real en la incorporació en els continguts alliberats.


Accessibilitat
 • Facilitar els recursos d'entrada de nous editors pel que fa a polítiques, consensos i seguiment de les seves accions. Redimensionar i simplificar la burocràcia existent per suavitzar una integració prolongada de la comunitat als projectes Wikimedia.
 • Col·laborar amb entitats o organitzacions dedicades a l'accessibilitat de diversos col·lectius amb dificultats motrius o de visió per alleugerir la complexitat d'accés i d'edició als diferents projectes.
 • Oferir i encoratjar la integració de les eines existents i complementàries que fan més eficient la participació i incrementen l'eficiència del temps invertit als projectes, sobretot pel que fa a la monitorització i gestió de concursos, projectes educatius i activitats presencials.
 • Facilitar l'entrada de voluntaris amb competències personals diferents a través d'altres opcions de participació com ara l'ús de bases de dades, imatges, projectes de veu parlada, gamificacions o intel·ligències artificials.
 • Preveure i cercar la major adaptació possible a futurs canvis tecnològics que puguin afectar a l'evolució dels projectes Wikimedia o a l'aparició, adaptació i desaparició d'alguns d'ells. En aquest sentit, cercar la preservació de tot el coneixement generat sigui quina sigui la plataforma d'ús de futur i sense perdre els valors fundacionals d'Amical, en pro del coneixement lliure en català.


Lectures
 • Continuar i incrementar la participació d'Amical en les campanyes d'ús del català a la xarxa, a fi de catalanitzar navegadors i sistemes operatius a les diferents varietats de la llengua.
 • Maximitzar la projecció dels projectes Wikimedia en xarxes socials i que es consolidin com a porta d'entrada d'un major nombre de lectures i sobre àmbits més diversos.
 • Augmentar la presència d'accessos directes als projectes Wikimedia en català en les plataformes digitals utilitzades pels col·laboradors, així com altres eines d'integració que es puguin incrustar en projectes de tercers.
 • Persistir en l'augment del percentatge de lectures distribuïdes territorialment perquè s'adigui més al percentatge de catalanoparlants en les diferents àrees on la llengua és pròpia.

Indicadors[edit]

 • Sobrepassar el 5% de lectures a la Viquipèdia en català a Espanya.
 • Arribar a les xifres de 250 milions de visites anuals a la Viquipèdia, 10 milions al Viccionari i 1.5 milions a la resta de projectes germans.
 • Estabilitzar nodes de membres actius a les Illes Balears, País Valencià, Andorra i a zones de Catalunya on no hi ha estabilitat de membres.
 • Aconseguir nous cercles de col·laboració de viquipedistes i/o membres d'Amical a la Catalunya Nord, a l'Alguer i a Casals Catalans a l'estranger.
 • Assolir una xifra estable de 2.000 viquipedistes actius mensualment.
 • Assolir entre un 10% i un 20% de creixement a tots els projectes germans a nivell de contingut (nombre de pàgines).
 • Estabilitzar els projectes germans en base a una comunitat prolongada de 5 usuaris molt actius.
 • Fites de 850.000 articles, 1.000 articles de qualitat i acostament a un 20% d'esborranys a la Viquipèdia.
 • Consolidar-nos en un mínim de 10 escoles/instituts i estabilitzar l'activitat en 8 dels 24 centres de la Xarxa Vives d'Universitats d'arreu del territori.
 • Acotar 20 biblioteques i arxius molt actius i amb activitats normalitzades anuals, dels més de 200 que han arribat a participar a la xarxa #bibliowikis durant el període 2014-2018 arreu del territori.
 • Adaptar localment totes les característiques possibles dels projectes germans per una navegació completa dels projectes Wikimedia en català en la xarxa mòbil.
 • Aconseguir 15 membres molt actius (més de 5 activitats anuals) i 8 socis de menys de 30 anys nous per assegurar un relleu generacional d'Amical Wikimedia.
 • Aconseguir la incorporació de, com a mínim, 10 sòcies més a la massa social d'Amical Wikimedia.
 • Mantenir el percentatge d'usuaris més actius dels projectes Wikimedia en català que al mateix temps són socis (per sobre del 40%) per tal de no perdre el lligam entre associació i comunitat d'editors.


Read it in English