Amical Wikimedia/Pla estratègic 2019-2024/Document final

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Amical estratègia horitzontal.svg
Cquote1 sh2.svg Que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible lliurement en català i que tot el coneixement sobre la cultura catalana estigui disponible per a tothom en qualsevol llengua. Cquote2 sh2.svg

Valors d’Amical[edit]

 • Estem compromesos amb l'ideal d'un món en què cada ésser humà pugui compartir lliurament la suma de tot el coneixement. Tanmateix, aspirem a què aquest coneixement cada vegada sigui de més qualitat.
 • Fomentem el coneixement obert, tot promovent l'ús de llicències, formats i fonts lliurement accessibles i donem suport al desenvolupament de solucions tècniques que ajudin a eradicar les desigualtats i els biaixos en els projectes Wikimedia.
 • Fomentem la difusió de la llengua i la cultura catalanes a través d'aquests projectes, tant en llengües d'ús majoritari com en idiomes minoritzats.
 • Treballem amb voluntaris, en el sector cultural i en l'educatiu i en altres organitzacions per fer que el coneixement estigui disponible, usable i reutilitzable en línia.
 • Volem animar, involucrar i reconèixer l'aportació de la nostra comunitat de voluntaris, lectors i col·laboradors, ja que sense ella la Viquipèdia i els seus projectes germans no existirien.

Un mapa de futur[edit]

Amical Wikimedia Pla Estratègic 2019-2024.png

Els cinc eixos[edit]

El pla estratègic d'Amical Wikimedia 2019-2024 s'articula al voltant de cinc eixos principals.

Comunitat
 • Eixamplar la comunitat dissenyant estratègies per atraure editors de tot el territori catalanoparlant, tot incidint en zones on la comunitat és inexistent i diversificar les trobades presencials arreu del territori. Organitzar formació interna tenint en compte la diversitat territorial, la diversitat de gènere i col·lectius socioculturals que tenen poca representació.
 • Estabilitzar l’activitat de viquiprojectes educatius a les universitats amb les quals ja hem realitzat activitats i consolidar-nos-hi com a referents institucionals. Dins de les possibilitats de la comunitat, ampliar el nombre d’universitats d’aquesta xarxa i de centres educatius a l’estranger que promoguin l’ús del català. Apostar fortament per noves etapes escolars, en concret la secundària i el batxillerat arreu del territori.
 • Ser partícips de la integració de col·lectius i la compartició d’experiències en línia amb altres que ja formen part del discurs i els valors d’Amical Wikimedia; per desenvolupar espais estables amb les seves activitats.
 • Cohesionar nous agents del coneixement i les tecnologies lliures, de manera que puguin vehicular els seus espais de trobada, confluència i col·laboració als projectes Wikimedia.
 • Diversificar més les responsabilitats de l'associació mitjançant la creació de grups de treball. Vehicular l’activitat del moviment Wikimedia global a través d’aquests grups de treball i potenciar a l'esfera internacional el model basat en el voluntariat.
 • Promoure un flux comunitari que afavoreixi una participació de viquipedistes cap als projectes germans i una compensació qualitativa de capital humà.
 • Documentar i preservar les bones pràctiques associatives i els models de treball, de manera que la comunitat mantingui un bon clima intern, pugui assolir una resiliència en casos de circumstàncies sociopolítiques o humanes d’impacte negatiu i es pugui traslladar a altres comunitats del moviment global.
 • Preservar l’esperit comunitari i de voluntariat a través d’activitats que se centrin en cada persona membre de l’associació, de manera que totes se sentin partíceps i valorades siguin quines siguin les seves idees o inquietuds en relació a Amical.


Comunicació
 • Elaborar un pla de comunicació amb uns objectius i actuacions revisables anualment. Promoure l’edició de recursos multimèdia per tal d’assolir objectius formatius, explicar què és Amical i difondre’n el posicionament.
 • Comunicació interna. Utilitzar canals fluids de comunicació que permetin l’emmagatzematge de la informació i que simplifiquin el debat i la presa de decisions per qüestions relacionades amb la governança i l’estratègia del l’Associació. Utilitzar els canals efímers i més immediats per cridar l’atenció sobre aspectes concrets i fer crides a la participació, però no per prendre decisions. Mostrar la missió i els valors propis d’Amical i afavorir un espai de reflexió i posicionament públic per qüestions puntuals.
 • Comunicació externa. Donar a conèixer l'activitat d'Amical a través de les activitats presencials, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Facilitar l’enviament periòdic d’informació elaborada a través de la participació, amb novetats i projectes en curs de l'associació i del projecte. Mesurar la satisfacció dels lectors periòdicament per poder conèixer la seva visió sobre el projecte.
 • Continuar i refermar el discurs transmès a través de l’anterior Pla Estratègic 2014-2018 i que defensi els valors d’Amical Wikimedia.


Contingut
 • Afavorir la qualitat dels continguts a la Viquipèdia i els projectes germans per davant de la quantitat. Potenciar la connexió de corpus de coneixements entre els projectes.
 • Incorporar les dades quantitatives, l’actualitat i la diversitat territorial i lingüística als nous esdeveniments, per tal fomentar la participació i l’equitat del territori catalanoparlant i les causes que les justifiquen. Fomentar que aquesta dinàmica es traslladi de manera homogènia als nous continguts creats.
 • Afavorir la revisió, eliminació de redundàncies, i elaboració, si s’escau, de documentació de suport amb una estructura comuna per incorporar continguts.
 • Generar debat i tractar la identificació d’uns criteris per elaborar una llista de fonts fiables de coneixement -que s’escapen dels criteris generals sobre admissibilitat o verificabilitat de la informació.
 • Traslladar les col·laboracions actuals amb institucions que afavoreixen l’accés obert amb unes determinades llicències, de manera que es vegi una millora real en la incorporació en els continguts alliberats.


Accessibilitat
 • Facilitar els recursos d’entrada de nous editors pel que fa a polítiques, consensos i seguiment de les seves accions. Redimensionar i simplificar la burocràcia existent per suavitzar una integració prolongada de la comunitat als projectes Wikimedia.
 • Col·laborar amb entitats o organitzacions dedicades a l'accessibilitat de diversos col·lectius amb dificultats motrius o de visió per alleugerir la complexitat d’accés i d’edició als diferents projectes.
 • Oferir i encoratjar la integració de les eines existents i complementàries que fan més eficient la participació i incrementen l’eficiència del temps invertit als projectes, sobretot pel que fa a la monitorització i gestió de concursos, projectes educatius i activitats presencials.
 • Facilitar l’entrada de voluntaris amb competències personals diferents a través d’altres opcions de participació com ara l’ús de bases de dades, imatges, projectes de veu parlada, gamificacions o intel·ligències artificials.
 • Preveure i cercar la major adaptació possible a futurs canvis tecnològics que puguin afectar a l’evolució dels projectes Wikimedia o a l’aparició, adaptació i desaparició d’alguns d’ells. En aquest sentit, cercar la preservació de tot el coneixement generat sigui quina sigui la plataforma d’ús de futur i sense perdre els valors fundacionals d’Amical, en pro del coneixement lliure en català.


Lectures
 • Continuar i incrementar la participació d’Amical en les campanyes d’ús del català a la xarxa, a fi de catalanitzar navegadors i sistemes operatius a les diferents varietats de la llengua.
 • Maximitzar la projecció dels projectes Wikimedia en xarxes socials i que es consolidin com a porta d’entrada d’un major nombre de lectures i sobre àmbits més diversos.
 • Augmentar la presència d’accessos directes als projectes Wikimedia en català en les plataformes digitals utilitzades pels col·laboradors, així com altres eines d’integració que es puguin incrustar en projectes de tercers.
 • Persistir en l’augment del percentatge de lectures distribuïdes territorialment perquè s'adigui més al percentatge de catalanoparlants en les diferents àrees on la llengua és pròpia.

Indicadors[edit]

 • Sobrepassar el 5% de lectures a la Viquipèdia en català a Espanya.
 • Arribar a les xifres de 250 milions de visites anuals a la Viquipèdia, 10 milions al Viccionari i 1.5 milions a la resta de projectes germans.
 • Estabilitzar nodes de membres actius a les Illes Balears, País Valencià, Andorra i a zones de Catalunya on no hi ha estabilitat de membres.
 • Aconseguir nous cercles de col·laboració de viquipedistes i/o membres d'Amical a la Catalunya Nord, a l'Alguer i a Casals Catalans a l’estranger.
 • Assolir una xifra estable de 2.000 viquipedistes actius mensualment.
 • Assolir entre un 10% i un 20% de creixement a tots els projectes germans a nivell de contingut (nombre de pàgines).
 • Estabilitzar els projectes germans en base a una comunitat prolongada de 5 usuaris molt actius.
 • Fites de 850.000 articles, 1.000 articles de qualitat i acostament a un 20% d'esborranys a la Viquipèdia.
 • Consolidar-nos en un mínim de 10 escoles/instituts i estabilitzar l’activitat en 8 dels 24 centres de la Xarxa Vives d’Universitats d’arreu del territori.
 • Acotar 20 biblioteques i arxius molt actius i amb activitats normalitzades anuals, dels més de 200 que han arribat a participar a la xarxa #bibliowikis durant el període 2014-2018 arreu del territori.
 • Adaptar localment totes les característiques possibles dels projectes germans per una navegació completa dels projectes Wikimedia en català en la xarxa mòbil.
 • Aconseguir 15 membres molt actius (més de 5 activitats anuals) i 8 socis de menys de 30 anys nous per assegurar un relleu generacional d'Amical Wikimedia.
 • Aconseguir la incorporació de, com a mínim, 10 sòcies més a la massa social d'Amical Wikimedia.
 • Mantenir el percentatge d'usuaris més actius dels projectes Wikimedia en català que al mateix temps són socis (per sobre del 40%) per tal de no perdre el lligam entre associació i comunitat d'editors.
Read it in English