Benadering van het sysop zijn op Wikipedia NL

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

< Hoofdpagina


De verschillende Wikipedia's gaan op verschillende manieren om met het toekennen van sysop rechten. Deze pagina is om de verschillende mogelijkheden te bespreken en te zien waar we naartoe willen met het toekennen van sysop rechten en de invulling van dat "ambt".

De Engelstalige Wikipedia[edit]

De machtstructuur op de Engelstalige is fundamenteel anders dan op de andere Wikipedia's. De factor die niet aanwezig is op de andere Wikipedia's is de aanwezigheid van Jimmy Wales. Deze neemt in praktijk beslissingen vanuit zijn autoriteit als stichter-eigenaar van Wikipedia.

<quote van Jimmy Wales>
"And sysop powers are not a special privilege handed out to a few, 
they are open for anyone who asks. 
Basically, as long as you're known to not be a vandal, you can have sysop powers.
</quote>

Dat is dus de werkwijze op de Engelstalige. Een eenvoudige oplossing. Er zijn nu 46 sysops op de Engelstalige.

Dit is dus 1 mogelijkheid, iedereen die interesse heeft sysop maken. Het gevolg in de praktijk is wel dat er geen echte samenhang is. Er is geen seciaal overlegplatform voor sysop's. Als er problemen opduiken is het steeds Jimmy of systeemontwikkelaar die de knoop moet doorhakken. Dat bestuurlijk niveau ontbreekt op Wikipedia NL.

Bij de andere Wikipedia's[edit]

Eigenlijk weet ik niet hoe ze het doen. De Duitse heeft 7 sysop's en 800 geregistreerde gebruikers. De Poolse heeft een 200 geregistreerde gebruikers en ook 7 sysop's. De Franse heeft ook ongeveer 200 geregistreerde gebruikers en ook 7 sysop's. Hoe dat daar juist werkt weet ik niet.

Alternatieve mogelijkheden[edit]

We hebben dus als mogelijkheid "iedereen die dat wil sysop te maken en er het beste van te hopen".

Of het volgende ideetje (of stukken of varianten ervan) te gebruiken.

 • Als uitgangspunt: we stellen enkel sysop's aan als ze nodig zijn. Iemand sysop maken is geen trofee, geen beloning voor goed gedrag. Het is een vaste, stabiele medewerker van Wikipedia NL extra mogelijkheden geven om bepaalde taken te kunnen uitoefenen.
 • Om een overaanbod van sysop's te voorkomen mogen niet meer dan 20% van alle actieve medewerkers sysop zijn, indien niet nodig, liefst minder.
 • Iedereen heeft het recht zich kandidaat te stellen voor sysop.
  • De huidige sysop's kunnen dan overleggen met de kandidaat en vragen of deze zich kan vinden in de geest van de tekst Richtlijnen voor systeembeheerders (aanpassingen daaraan kunnen altijd; die tekst is maar een leidraad)
   • De huidige sysop's geven dan een negatief of een positief gemotiveerd advies over de kandidaat.
    • Het is de volledige gemeenschap van Wikipedia NL die dan kan reageren op de kanditatuur. Bevestigen of afwijzen van een kandidaat.
 • Als er al een maximaal aantal sysop's zijn maar er willen er nieuwe bijkomen kunnen de oude plaatsruimen voor de nieuwe.

Eerst zien of er vrijwilligers zijn; zijn die er niet (of zijn er meerdere), dan bij voorkeur de personen eruit die het minst actief zijn in 'sysop-achtige bezigheden'. Sysop-achtige bezigheden zijn als:

 • natuurlijk alle acties waar sysop-bevoegdheid voor nodig is
 • het begroeten van nieuwe Wikipedianen
 • goedbedoelde maar slecht vormgegeven nieuwe artikelen verbeteren
 • controle op auteursrechtenovertredingen
 • compromissen zoeken of eventueel als arbiter optreden in geschillen
 • beheerpagina's bewerken
 • contact met anderstalige Wikipedia's en systeemontwikkelaars onderhouden

Ik zou "Amarant", die niet meer actief is (voorlopig) als "Ere-president-stichter" van Wikipedia NL buiten beschouwing willen laten en als enigste sysop laten blijven als ere-titel. Ook Brion is sysop van ambtswege en telt niet mee.

Een ex-sysop kan zich na tenminste 3 maanden zich opnieuw kandidaat stellen.

 • Niet-actieve sysop's die niet reageren op emails en niets meer van zich laten horen kan men na 2 maanden afwezigheid als "buiten gebruik" beschouwen en tellen voorlopig niet meer mee als sysop. Na 1 maand kan men een email sturen om te vragen of deze nog veder actief wenst te blijven op Wikipedia als sysop. Bij geen reactie of interesse kan na 3 maanden een dergelijke sysop gede-sysopt worden.
 • Een sysop kan steeds zijn functie steeds vrijwillig neerleggen.
 • Een medewerker van Wikipedia NL kan steeds verzoeken een sysop te de-sysoppen als deze van mening is dat het gedrag van deze sysop ongepast is voor een sysop. Omdat dit onrust kan veroorzaken kan men best eerst trachten dit rechtstreeks met die sysop te bespreken of aan het volledige team van sysop's dit ongenoegen te uiten met motivatie alvorens dit publiek via de Wikipedia te doen. Dit kan via het emailadress wikinl-l-owner AT wikipedia.org Uiteindelijk is het de bevoegheid van de gemeenschap Wikipedia NL om sysop rechten te verlenen en te ontnemen.
 • Alle sysop's zouden bereikbaar moeten zijn via 1 emailadres zodat een gewone gebruiker snel een sysop kan vastkrijgen en voor intern overleg. Dit intern overleg is om zaken en ideeën te bespreken, proberen bepaalde problemen in der mine te regelen en zaken voor te bereiden alvorens die publiek te maken.
  • Openheid; vragen en de antwoorden van het contactformulier worden gepost op wikinl-l behalve als "Gelieve dit bericht als vertrouwelijk te behandelen" is aangevinkt. Voorstellen waarover reeds concensus is onder de sysops worden steeds ter goedkeuring aangeboden op de Wikipedia.

De bedoeling hiervan is om een groepje van actieve medewerkers te hebben die als een vorm van "bestuur" kunnen optreden naar buiten en snel kunnen inspelen op situaties die Wikipedia NL aanbelangen. Om een aanspreekpunt te hebben. Deze "raad van sysop's" heeft geen andere bevoegdheden dan deze omschreven in Richtlijnen voor systeembeheerders . Sysop's hebben niet de bevoegdheid om autonoom belangrijke beslissingen te nemen


Toevallig is deze discussie opgedoken op Wikipedia-l dat relevant is.

(Dutch)