Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/Committee/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
Bầu cử Ban Quản trị 2008
Tổ chức

Ủy ban bầu cử Ban Quản trị 2008 tổ chức cuộc bầu cử này do Ban Quản trị ủy quyền, tùy Ban Quản trị giám sát, và được gợi ý cho Ban Quản trị về cuộc bầu cử.

Các thành viên[edit]

Các ủy viên được bổ nhiệm bởi Ban Quản trị để tổ chức cuộc bầu cử Ban Quản trị Wikimedia 2008. Họ là những người tình nguyện được lựa chọn vài tháng trước kỳ bầu cử (xem các lời ra ứng cử và cuộc hỏi đáp). Các ủy viên phải đã đóng góp vào một dự án Wikimedia trở lên, không được là một trong những ủy viên quản trị hay ứng cử viên trong cuộc bầu cử này, và không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Ban Quản trị năm 2008.

Ngày 15 tháng 3 năm 2008, Ban Quản trị tuyên bố các ủy viên của ủy ban bầu cử năm 2008, được liệt kê trong bảng ở dưới:

Tên Ngôn ngữ Vị trí (múi giờ)
Arria Belli en, es, fr-3, it-2, ca-2 Kourou, Guyane thuộc Pháp (UTC-3)
Daniel Bryant en, is-3, ja-2 Adelaide, Úc (UTC+9:30)
Jesse Plamondon-Willard (Pathoschild) en, fr Montréal, Canada (UTC-5)
Jon Harald Søby no, nb, nn-3, en-3, da-2, sv-2 Ørland, Na Uy (UTC+1)
Mark Ryan en, it-2 Perth, Úc (UTC+9)
Philippe Beaudette en Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ (UTC-5)
Trần Quân Đình (Kwan Ting Chan, KTC) en, zh Edinburgh, Scotland (UTC+0)

Các hoạt động[edit]

Ủy ban có trách nhiệm kế hoạch và giữ gìn gần như mỗi vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử Ban Quản trị. Thí dụ, ủy ban quyết định bộ quy tắc bầu cử, tiêu chuẩn bỏ phiếu, và tiêu chuẩn ứng cử, nghĩ ra và sắp xếp các trang bầu cử chính thức tại Meta, làm chắc chắn rằng các ứng cử viên và cử tri có đủ tư cách, kiểm tra các bỏ phiếu để bảo đảm rằng không có lá phiếu bis hay những lỗi khác, v.v.