Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Results/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2011. Các phiếu mới sẽ không được chấp nhận.
Kết quả đã được công bố vào ngày 17 tháng 6 năm 2011.
Bầu cử Hội đồng Quản trị năm 2011
Tổ chức

Ủy ban Bầu cử Hội đồng Quản trị Wikimedia 2011 xin thông báo kết quả của Cuộc bầu cử Hội đồng năm 2011. Người thắng cử là Ting Chen (Wing), Samuel Klein (Sj)Kat Walsh (mindspillage). Kết quả này sẽ được Hội đồng Quản trị thông qua trong cuộc họp tới. Vị trí này sẽ có hiệu lực cho đến giữa năm 2013.

Tổng cộng đã có 3495 phiếu bầu, và 71 phiếu bị loại; kết quả chi tiết xem tại trang kết quả tiếng Anh.

Jon Harald Søby thay mặt Ủy ban Bầu cử.