Đổi tên người dùng

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Changing username and the translation is 100% complete.

Tên người dùng ở các dự án Wikimedia không cố định. Bất kỳ tiếp viên hoặc người đổi tên toàn cục nào cũng có thể thay đổi tên người dùng của bạn. Bạn chỉ có thể được đổi tên thành một tài khoản chưa tồn tại (sử dụng tiện ích mở rộng Renameuser). Hãy liên hệ với bất kỳ người đổi tên toàn cục để yêu cầu các hướng dẫn.

Bạn có thể gửi yêu cầu đổi tên tại Yêu cầu tiếp viên/Đổi tên.

Cách để đổi tên

  • Không được yêu cầu đổi tên ở trang này.
  • Không được tạo tài khoản mới bạn muốn đổi tên vào.

Thêm yêu cầu vào Yêu cầu tiếp viên/Đổi tên.

Cách thức hoạt động

Theo yêu cầu, tiếp viên hoặc người đổi tên toàn cục có thể thay đổi cài đặt tài khoản người dùng và lịch sử bài viết sao cho tất cả các chỉnh sửa trước đó của một người dùng nhất định được gán cho tên mới. Điều này đã được thực hiện nhiều lần trong quá khứ, theo hình thức tự nguyện hoặc bị ép buộc theo chính sách về tên người dùng xúc phạm trên Wikipedia tiếng Anh. Xóa tài khoản không được thực hiện ở các dự án Wikimedia, vì vậy nếu bạn muốn ẩn danh sau khi thực hiện các chỉnh sửa với tài khoản của mình, cách để đạt được điều này là thay đổi tên người dùng.

Khi tên được thay đổi, tài khoản trước đó sẽ không còn tồn tại và người dùng có thể đăng nhập ngay bằng cùng một mật khẩu dưới tên mới. Chữ ký trong các trang thảo luận có thể được thay đổi thủ công nếu muốn.

Xem Archive1Archive2 để biết chi tiết về các yêu cầu được đưa ra trước khi các hành chính viên có thể thực hiện nhiệm vụ này.

Xem thêm