Community Tech/Numerical sorting in categories/How to request/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Nếu bạn muốn triển khai tính năng sắp xếp theo số đếm trong các thể loại trên wiki của bạn, bạn có thể yêu cầu nó.

1) Hãy mở một cuộc thảo luận ở cộng đồng của bạn – Đề nghị cho ý kiến, biểu quyết, hay bất kỳ phương pháp nào mà cộng đồng của bạn hay dùng để quyết định những việc này – để chắc chắn rằng các thành viên ở cộng đồng của bạn ủng hộ việc triển khai nó.

2) Một khi bạn đã nhận được sự ủng hộ cần thiết, hãy nhắn tin vào trang thảo luận của Thành viên:DannyH (WMF) trên Meta kèm theo liên kết tới cuộc thảo luận đó.