Политика на ЕС/Декларация за намерение

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page EU policy/Statement of Intent and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
 Home    About    Statement    Monitoring    Documentation    Handouts    Team    Transparency

По време на среща в офиса на Уикимедия Великобритания на 4 ноември 2013 г., представители на пет европейски сдружения на уикимедианци изработиха и одобриха следния документ, служещ като Декларация за намерение относно създаването на Работна група за застъпничество за свободното знание в Европейския съюз и инициатива за обща европейска политика.

Декларация

Работната група за застъпничество за свободното знание в ЕС е група от уикимедианци, които промотират свободния достъп и повторната употреба на човешкото познание. Това означава, че ние имаме позиция по законодателството, свързано с отворения достъп и авторските права.

Ние предлагаме три дейности, които ще разширят обхвата на общественото достояние в Европейския съюз, ще ускорят цифровизацията на културното наследство, ще запалят искрата на вдъхновението и ще насърчат нови бизнес модели.

Обществено достояние за произведения с публично финансиране

Вярваме, че всички публично финансирани произведения могат да принадлежат на обществото и могат да бъдат достъпни като обществено достояние.

Искаме да видим, че всички произведения, публикувани от институции на Европейския съюз, националните правителства и техните правителствени агенции, стават свободно достъпни.

Призоваваме Европейския съюз да даде пример и да стане глобален лидер в това отношение. Освобождаването на публично финансираното съдържание в сферата на общественото достояние ще го демократизира, ще увеличи конкурентостта и ще даде на стартиращите компании по-справедливи възможности. Това ще окаже положителен ефект върху културата, науката и икономиката.

Европейска свобода на панорамата

Ние вярваме, че концепцията за Свобода на панорамата трябва да бъде хармонизирана в рамките на целия Европейски съюз.

В много страни в ЕС публикуването на изображения на обществено достъпни сгради е незаконно, тъй като архитектурата и публично инсталираните произведения на изкуството за защитени от авторското право. Това означава, че гражданите нямат свободата да използват снимки, направени на публични места.

Свободата на панорамата позволява на хората свободно да използват и споделят снимки, направени на обществени места. Тя трябва да е приложима в целия Европейски съюз, така че всички европейци наравно да се ползват от тази свобода.

Свободна употреба на осиротелите произведения

„Осиротели произведения“ се наричат творби, чиито правоносител е неизвестен. Те са със защитени права, макар че реално няма правоносител, който да бъде попитан за позволение за ползване. Искаме да се премахнат съществуващите бариери, които възпрепятстват цифровизацията и употребата на осиротели произведения.

Искаме да видим как осиротелите произведения биват дигитализирани и използвани по начин, който допринася към нашата култура, наука и икономика. Най-бързият, най-евтиният и най-прозрачен начин това да стане е настоящите ограничения да бъдат премахнати.

Ние настояваме Европейският съюз да ревизира Директивата си за осиротелите произведения, така че тя да отговаря на цифровата ера и да бъдат съхранени тези творби, които могат в противен случай да бъдат безвъзвратно загубени.

Време е да действаме

Предприемайки тези стъпки, Европейският съюз ще даде на гражданите си правото да използват по по-добър начин произведенията на културата, провокирайки участието, креативността, икономическата и социалната активност.

Лондон, 4 ноември 2013 г.

Подписали декларацията

 • Уикимедия Нидерландия [1]
 • Уикимедия Швеция [2]
 • Уикимедия Австрия [3]
 • Уикимедия Франция
 • Уикимедия Чешка република
 • Уикимедия Италия
 • Уикимедия Германия
 • Уикимедия Великобритания [4]
 • Уикимедия Полша Resolution 15/2014
 • Уикимедия Естония [5]
 • Уикимедия Амикал [6]
 • Уикимедия Испания
 • Уикимедия Унгария
 • Уикимедия Потребителска група Гърция [7]
 • Уикимедия Белгия [8]
 • Уикимедия Дания
 • Уикимедия Потребителска група Латвия
 • Уикимедия Норвегия
 • Уикимедия България