පාරදත්ත ගොනු පවිත්‍ර කිරීමේ ව්‍යාපාරය/පාරදත්ත නිවැරැදි කරන අයුරු

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page File metadata cleanup drive/How to fix metadata and the translation is 3% complete.