Sõbraliku ruumi kokkulepe

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Friendly space policies and the translation is 88% complete.

Sõbraliku ruumi kokkulepe on kogum juhiseid Wikimedia kogukonna eestvedamisel toimuvate füüsiliste kokkusaamiste jaoks ning need suunavad kõiki osalejaid toetama healoomulise ning edasiviiva kogemuse tagamist kõigi teiste osalejate jaoks. Kogukonna käitumisreeglid on sarnane kokkulepe, mis annab aga juhised käitumiseks kõigis olukordades ega piirdu isikute füüsiliste kokkusaamistega nagu sõbraliku ruumi kokkulepe.

Wikimedia ürituste üldine sõbraliku ruumi kokkulepe

Wikimedia kogukond tagab kõigile üritustel osalejatele, et nad tunneksid end oodatuna sõltumata oma soost, seksuaalsest suunitlusest, soomääratlusest või -väljendusest, puudest, väljanägemisest, rassist, usutunnistusest, või eelistatud vabakasutuslitsentsist (kuid ei piirdu nende kategooriatega). Me ei luba kokkutulekutel osalejate ahistamist. Ürituse korraldajad võivad oma parima äranägemise järgi paluda nende kokkulepete rikkujatel ürituselt lahkuda.

Ahistamise määratlus

Ahistamise alla kuuluvad:

  • Ründavad sõnalised märkused soo, seksuaalse suunitluse, soomääratluse või -väljenduse, puude, füüsilise väljanägemise, kehaliste mõõtmete, rassi, rahvuse, poliitilise kuuluvuse või usutunnistuse kohta.
  • Sihipärane alandamine, jälitamine, soovimatu tähelepanu, ahistav pildistamine või salvestamine, järjepidev kõnedele vm ülesastumistele vahelesegamine.
  • Seksuaalsete kujutiste kontekstivaba näitamine, sobimatu füüsiline kontakt ja soovimatu seksuaalne tähelepanu.

Osalejad peavad viivitamatult alluma palvele lõpetada selline käitumine.

Sekkumine

Kuna Wikimedia kogukonnaüritusi viivad läbi vabatahtlikud, siis sõltuvad korraldajad sõbraliku ruumi kokkuleppe jõustamisel kõigi üritusel osalejate panusest. Kui sind ahistatakse või kui märkad, et kedagi ahistatakse, või on sul muid seotud tähelepanekuid, siis pöördu viivitamatult mõne ürituse korraldaja poole.

Kui mõne osaleja käitumine pälvib korraldajate tähelepanu või nendeni jõuab kaebus, siis võivad nad ette võtta olukorra lahendamiseks kohaseid samme. See võib piirduda usaldusliku hoiatusega probleemide tekitajale; tõsisematel juhtudel võib olla vajalik paluda sellisel isikul lahkuda. Jälitamise puhul võib ürituse korraldajal olla võimalus pakkuda jälitatavale saatjat.

Üritusel võidakse paluda mitte osaleda isikutel, kes on korduvalt ahistamisega silma paistnud, ähvardavad üritusel osalejaid ahistada või segada üritust muul moel.

Mistahes küsimused seoses sõbraliku ruumi kokkuleppe elluviimisega tuleks esmalt tõstatada suhtluses ürituse korraldajatega või vajadusel ka Wikimedia kogukonnas laiemalt.

Kontaktandmed

Osalejate turvatunde tagamiseks ja abi leidmiseks hädaolukorras on kasulik tuua ära järgnevad kontaktandmed:

  • Ürituse korraldajad (ideaalis 24h kontaktnumber)
  • Kohaliku hotelli/sündmuskoha turvateenistus
  • Kohalik korrakaitseorgan
  • Kohalik abiliin seksuaalkuritegude ohvritele
  • Kohalik kiirabi ja korraline meditsiiniline abi
  • Kohalik taksoettevõte

Vaata ka

Sarnased kokkulepped eri ürituste tüüpide jaoks:

Seotud kokkuleped ja lehed:

Kokkulepped sõbraliku onlain-ruumi kohta: