Jump to content

Reguły przyjaznej przestrzeni

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Friendly space policies and the translation is 53% complete.

"Reguły przyjaznej przestrzeni" to wskazówki dla osobistych spotkań społeczności Wikimedia, które to podpowiadają by wszyscy uczestnicy przyczyniali się do pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia spotkania dla wszystkich jego uczestników. Podobny koncept to kodeks postępowania, który jest zestawem wskazówek zachowania we wszystkich kontekstach, a nie tylko w przypadku spotkań osobistych - jak to ma miejsce w przypadku reguł przyjaznej przestrzeni.

Ogólne reguły przyjaznej przestrzeni dla wydarzeń Wikimediów

Społeczności Wikimedia bardzo zależy na tym, by jej doświadczenie było przyjazne niezależnie od płci, orientacji seksualnej, płci kulturowej czy społecznej, niepełnosprawności, wyglądu, rasy, wyznawanej religii, czy też preferowanych wolnych licencji (oraz innych aspektów). Nie tolerujemy nękania uczestników wydarzeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo poproszenia uczestników nie przestrzegających tych reguł o opuszczenie wydarzenia.

Definicja nękania

Nękanie to:

  • Obraźliwe komentarze dotyczące płci, orientacji seksualnej, tożsamości i ekspresji płciowej, niesprawności, wyglądu fizycznego, wymiarów, rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych bądź wyznawanej religii.
  • Celowe zawstydzanie, stalking, niechciane śledzenie, niechciane fotografowanie bądź nagrywanie, notoryczne przerywanie rozmów lub innych wydarzeń.
  • Pokazywanie ilustracji seksualnych bez kontekstu uzasadniającego ich użycie (jak np. prezentacja), niestosowny kontakt fizyczny, niechciana uwaga seksualna.

Uczestnicy, którzy zostali poproszeni o zaprzestanie takich zachowań zobowiązani do natychmiastowego zastosowania się do prośby.

Działania naprawcze

Ponieważ wydarzenia społeczności Wikimedia są zarządzane przez wolontariuszy, organizatorzy potrzebują pomocy wszystkich uczestników w utrzymywaniu Reguł przyjaznej przestrzeni.

Jeżeli doświadczasz nękania, jesteś świadkiem że ktoś inny go doświadcza, lub chcesz zgłosić jakąkolwiek inną niepokojącą sytuację, prosimy o natychmiastowy kontakt z obsługą wydarzenia.

Jeśli organizatorzy są zaniepokojeni zachowaniem jakiejś osoby lub otrzymają skargę, mogą podjąć działania adekwatne do sytuacji.

Mogą one polegać na prywatnym ostrzeżeniu danej osoby; w poważniejszych przypadkach może być niezbędne żądanie opuszczenia spotkania.

W przypadku stalkingu obsługa wydarzenia może zapewnić eskortę.

Osoby wykazujące powtarzalne zachowania nękające oraz osoby, które grożą nękaniem innych osób lub utrudnianiem wydarzenia, mogą być wezwane do zaniechania udziału w wydarzeniu.

Wszelkie wątpliwości odnośnie stosowania tych reguł powinny być zgłaszane organizatorom danego wydarzenia, lub też szerszej społeczności Wikimedia jeśli taka jest potrzeba.

Informacje kontaktowe

Na wypadek nagłej sytuacji warto podać uczestnikom następujące kontakty:

  • organizatorów (najlepiej numer, który jest dostępny przez całą dobę)
  • ochrony hotelu/miejsca konferencji
  • policji
  • telefon zaufania dla ofiar przemocy seksualnej
  • kontakt do lokalnego pogotowia
  • lokalny numer do taksówek

Zobacz też

Podobne zasady dla poszczególnych wydarzeń:

Powiązane strony i zasady:

Online policies for friendly space: