ការរៃអង្គាសប្រាក់/បកប្រែ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Fundraising/Translation and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.
This is a soft redirect to a replacement or better page,
at: Fundraising.

If you found this page by following a link, please go back and update it, or notify an admin.
មជ្ឈមណ្ឌល​បក​ប្រែ​អំពី ការ​រៃអង្គាស

កំឡុង​ឆ្នាំ​២០១៤ មូលនិធិ​វិគីមេឌា​នឹង​បង្កើត​ការ​រៃអង្គាស​ថវិកា​មួយ​ចំនួន​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ ដូច​ទៅ​នឹង​ឆ្នាំ​មុនៗ​ដែរ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ទៅ​អ្នក​អាន នូវ​បដា​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​ទំព័រ​វិគីភីឌា។ វត្ថុបំណង​គឺ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​គុណភាព​ប្រែសម្រួល​បដា​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ឲ្យ​ទៅ​ជា​ភាសា​នៃ​ជាតិសាសន៍​នានា។ លើស​ពី​នេះ យើង​នឹង​បែងចែក​ឆ្នាំ​ទៅ​ក្នុង ‘ផ្នែក​ភាសា’ ដែល​យើង​នឹង​ផ្ដោត​លើ​មួយ ឬ​ពីរ​ភាសា នៅ​ពេល​បង្កើត​សារ​ទាក់ទាញ​ដែល​ប្រែប្រែ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ទៅ​នឹង​ភាសា​ជាក់​លាក់ និង​ក្រម​វប្បធម៌។

If you would like to offer your support by helping us translate fundraising messages or provide localization feedback, please follow the instructions below.

វិធីដែល​អ្នក​អាច​ជួយ​បាន

ដើម្បី​ប្រែសម្រួល​សារ​អំពី ការ​រៃ​អង្គាស ទៅ​ជា​ភាសា​របស់​អ្នក សូម​ធ្វើ​តាម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម។

 1. First you may want to translate this page: use the "Translate" link displayed at top of this page (and select your language in the top-right corner if the target language of your translation is not your current language selected in your user preferences). Do not replace the English text on this page.
 2. Under 'Messages that need translating' below, choose from the list of texts that need translating (the messages are organized in order of priority)
 3. Click on the link to enter the translation extension
 4. In the translation extension, select the language you want to translate to in the list of languages located on the top right corner of the page
 5. Start translating!
 6. If all texts have been translated, we can still use your help proofreading. Switch to the "Review" tab on the bottom right, and after correcting -if there is any- the mistakes of the previous translation, click on the check marks to mark messages as reviewed. Please note that you have to be logged in to Meta to proofread texts.

សូម​Template:$clickable-buttonដើម្បី​ទទួល​បាន​ដំណឹង​អំពី​ការ​ប្រែសម្រួល​ថ្មីៗ (ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ធ្វើ​រួច)

សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ​បកប្រែ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ

How you can help us with localization

The fundraising team is always looking for ways to improve and localize our international fundraising campaigns. If you are interested in supporting us by answering questions related to local/cultural insight and provide feedback on localization, please take a minute to fill in this quick form.

To give you a better idea on the type of question we are looking to get feedback on, here is an example: As you can see in the banner from our UK campaign below, we encourage readers to make a small donation by referring to "the price of a cup of coffee". In order to make our messages culturally relevant, we test country-specific ideas for the equivalent of a "small amount of money". In Japan for example we tested the concept of 'one coin price', referring to the 500 yen coin, in Israel we tested 'a coffee and a pastry', something that a is common in Israeli cafes, in Brazil we tested ‘um lanche’, similar to a snack, etc. If you have ideas and suggestions that you think we should try out in the country you live, or the culture you know, we would be delighted to hear from you. Please add your ideas to the talk page section dedicated to this question, and don't forget to add your name to a list of localization experts by filling out this this quick form. Thank you in advance for your support!

ផ្ទាំង​បដា​រៃអង្គាស​ឧទាហរណ៍

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​រូបរាង​របស់​បដា៖

Example banner in English.

តំណ​ទៅ​កាន់​ការ​មើល​ផ្ទាល់​ជាមួយ​នៃ​បដា​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស

គន្លឹះ

 • We recognize that certain messages may not necessarily translate well, or appeal to every audience, so when translating you do not have to do an exact literal translation if you feel that you can offer a wording that achieves a similar effect, linguistically or culturally. If there's no wording that will work, just indicate that inside the translation request and leave a message on the talk page.
 • Please add comments to your translations if you feel your contribution needs work or if you feel there is another that should not be used.
 • Some messages are the same as (or are based on) those from previous years. You may be able to reuse some of the old translations: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
 • You can look up the FAQ for 2012 translators.
 • Wikimedia Deutschland and Wikimedia CH have fundraising agreements with the WMF, and run the fundraising campaigns in Germany and Switzerland respectively. Please contact them for feedback on translations in these countries.

មតិ​កែ​លម្អ

If you have questions, comments or feedback you would like to share regarding translations or the translation process itself, please post them on the discussion page or send an email to jrobell@wikimedia.org.