Fundraising 2007/Fundraising FAQ - translation/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Vanliga frågor[edit]

 • När inleddes insamlingskampanjen?

Den 22 oktober 2007.

 • När slutar insamlingskampanjen?

Den 22 december 2007.

 • Vad kan jag göra för att fler skall bidra?

Berätta om det! Prata med vänner och bekanta, placera knappar och bannrar på din blogg, eller lägg till följande text som automatisk signatur i ditt e-postprogram:

Bidra till att hålla Wikipedia igång! Stöd Wikimedia Foundation: http://donate.wikimedia.org

 • Hur gör jag för att bidra? Hur betalar man? Vilka valutor accepteras?

För att bidra, besök http://donate.wikimedia.org. Du kan betala med alla vanliga bankkort (t.ex. VISA, Mastercard, Discover och American Express), PayPal, Moneybookers, genom att göra en överföring till vårt konto i den belgiska bank vi anlitar eller genom att skicka en check till Wikimedia Foundation. Checkar kan ställas ut i vilka valutor som helst, och de andra metoderna fungerar också för många olika valutor.

 • Vart skickas checkar?

Checkar kan skickas till Wikimedia Foundation, Inc., P.O. Box 919227, Orlando, FL 32891-9227, United States.

 • Är bidrag avdragsgilla?

Donationer till Wikimedia Foundation är avdragsgilla endast i USA. Kanadensiska medborgare har rätt att göra avdrag mot inkomster förtjänade i USA.

 • Hur får jag mitt skattebevis efter att jag skänkt pengar? (gäller bosatta i USA)

Alla som bidrar med 100 USD eller mer kommer att få ett skattebevis skickat till sig under förutsättning att kontaktinformation uppgivits. Du kan begära ett besked även för ett lägre belopp genom e-post: donate @ wikimedia.org. Var vänlig och uppge kontaktuppgifter, samt uppgifter om donationssätt och donationsbelopp.

 • Och om jag inte bor i USA?

Du kan begära ett skattebevis. Gåvorna är dock avdragsgilla enbart i USA.

 • Får jag något om jag skänker riktigt mycket?

Ja, i år kommer Jimmy Wales personligen att kontakta alla som skänker mellan 10 000 och 24 999 USD per telefon (förutsatt att telefonnummer uppgivits i samband med donationen). Den som bidrar med 25 000 USD eller mer kommer att bjudas in till en middag med Jimmy Wales, Wikipedias grundare.

 • Kan jag specificera vad jag vill att mitt bidrag skall användas till?

Ideella organisationer baserade i USA, såsom Wikimedia Foundation, måste respektera specificeringar om vad skänkta medel kan användas till. Om du gör en sådan inskränkning kommer vi att respektera den, eller återbetala beloppet. Eftersom Wikimedias projekt utvecklas snabbt behöver vi kunna vara flexibla med hur våra medel används, och vi ber dig därför att överväga donationer utan restriktioner med avseende på användning.

 • Vilka belopp kan jag bidra med?

Du kan bidra med ett hur stort eller litet belopp du vill. Vi har gett några förslag (200, 100, 60 respektive 40 USD, vilket ungefär motsvarar 1300, 650, 390 respektive 260 SEK) för att visa vad beloppen skulle kunna användas till. Observera att ditt bidrag kommer att läggas i den allmänna kassan såvida du inte specifikt anger annat.

 • Om jag inte har råd att bidra ekonomiskt, finns det något annat sätt jag kan stödja Wikimedia Foundation på?

Det finns många sätt du kan hjälpa till på, och att lägga lite tid på att till exempel lära en kompis att redigera Wikipedia är lika värdefullt som ett ekonomiskt bidrag. Ladda upp några av dina foton till Wikimedia Commons under en fri licens, eller delta i tävlingen för wikikärlek genom att bidra med bilder till Flickr-gruppen "Why Do You Love Wikipedia"

 • Hur stort belopp har ni som mål att samla in i år?

Vi har inte presenterat något visst belopp som mål för årets insamling. Vi kommer dock att meddela hur stort det insamlade beloppet blev.

 • Varför har ni inte satt något belopp att sikta mot?

Vi diskuterade detta internt, och fann goda argument både för och emot. Till slut bestämde vi oss för att inte presentera en specifik summa som mål utan istället experimentera med att löpande redovisa antalet donationer snarare än belopp. Det känns som att detta ligger i linje med de projekt vi driver.

 • Om det inte finns ett mål att sikta mot, hur kan man då avgöra om kampanjen varit framgångsrik?

I år har vi bestämt oss för att prova något nytt. Vi är stolta över att Wikimedia Foundations intäkter till 96 procent består av individuella bidrag - de flesta ganska små (resterande 4 procent är diverse andra inkomster, till exempel från försäljning av live feeds, T-tröjor, och liknande). Av detta drar vi slutsatsen att våra projekt används av många olika typer av människor. I år kommer framgången av insamlingen att bedömas utifrån hur många som bidrar, inte hur mycket de sammanlag bidrar med. Vi tycker att det sammanfaller med tanken bakom projekten och den kollektiva livssyn som genomsyrar dem.

 • Vad kommer insamlade medel att användas till?

Vi behöver pengar för att kunna hålla projekten igång och täcka kostnader för servrar, bandbredd, kontorsutrymme och annat. Vi vill också ägna oss mer åt utveckling av projekt, särskilt vad gäller grupper som nu är underrepresenterade och av vilka vissa har liten eller ingen tillgång till utbildningsresurser. I början av november kommer vi till exempel att hålla ett antal "Wikipedia Academies" i Sydafrika för att försöka öka antalet användare som bidrar med material på afrikanska språk. Vi hoppas kunna göra mer av den här typen av utåtriktat arbete. Vår budget för 2007/2008 är 4,6 miljoner USD (cirka 30 miljoner svenska kronor). Du kan läsa mer om hur den kommer att användas här.

 • Vad är "Wikipedia Academy"?

Wikipedia Academy är evenemang för allmänheten där vi försöker att uppmuntra folk till att skriva för Wikipedia. Evenemangen är ofta inriktade mot ett visst ämne (till exempel matematik) eller mot ett visst språk, oftast sådana språk som är små eller som löper risk att försvinna. Wikipedia Academy startades 2005 av tyskspråkiga Wikipedias Frank Schulenburg.

 • Hur kan Wikipedia bidra till språklig mångfald?

För vissa språk är Wikipedia ett av få tillgängliga referensverk. Detta gäller till exempel maori (ett polynesiskt språk som talas på Nya Zeeland), swahili (ett bantuspråk talat i öst- och centralafrika), högsorbiska (ett slaviskt språk talat i Sachsen i östra delarna av Tyskland) och baskiska (talat i Baskien i norra Spanien och sydvästligaste Frankrike).

 • Hur kan Wikipedia vara till nytta för människor i utvecklingsländer?

Utbildningsprojekt i utvecklingsländer använder materialet på enastående sätt. Wikipedia finns tillgängligt på dvd och i bokform, och finns installerat på de datorer som One Laptop Per Child-programmet erbjuder.

 • Var hittar jag den senaste årsredovisningen?

Årsredovisningen för 2007 är på gång, och antas bli färdig i slutet av november. Den kommer att publiceras på Wikimedia Foundations webbplats så snart som möjligt.

 • Var finns Form 990-dokumentet?

Den senaste versionen av dokumentet är från budgetåret fram till 30 juni 2006 och går att läsa här. Dokumentet från förra budgetåret (2006-2007) kommer att publiceras på Wikimedia Foundations webbplats så snart revisionen är klar. (Form 990 är ett dokument genom vilket skattebefriade ideella organisationer i Förenta staterna tillhandahåller information för allmänheten).

 • Kommer det, som under tidigare insamlingskampanjer, att finnas en tidsperiod då en större donator skänker lika mycket som övriga ger tillsammans (matchningsdonationer)?

Ja. På samma sätt som under tidigare kampanjer kommer ett meddelande att visas längst upp på sidorna de dagar som denna typ av insamling pågår, och tas bort när det eftersträvade beloppet är uppnått.

 • Hur marknadsförs insamlingskampanjen?

Vi marknadsför insamlingen på många olika sätt. En notis visas längst upp på varje sida på alla projekt, pressreleaser skickas ut, och Jimmy Wales och Florence Devouard ger intervjuer. Vi uppmanar också projektens deltagare att på olika sätt informera sina vänner och bekanta.

 • Var finns videon med Jimmy?

Videon med Jimmy Wales finns tillgänglig på http://wikimediafoundation.org/donate/2007/psa/.

 • Något gick fel när jag skänkte pengar. Vad ska jag göra?

Om du har skänkt fel summa eller gjort något annat misstag, skicka ett e-brev till donate @ wikimedia.org. Beskriv vad som hänt, och var noga med att uppge kontaktinformation och andra uppgifter som har med donationen att göra (belopp, betalningssätt etc).

 • Vad visar den gröna skalan i skylten längst upp på sidan?

Skalan visar hur många bidrag som gjorts under insamlingen. I årets insamling mäter vi antalet bidrag snarare än det totala beloppet. Vi tycker att det ligger mer i linje med projektens natur av frivillighet och deltagande.

 • Varifrån kommer de kommentarer som visas i skylten längst upp på sidan?

De skrivs av projektens användare. Vi visar dem för att visa att människor uppskattar och använder projekten, och för att ge dem en chans att tala om varför.

 • Hur behandlas personuppgifter i samband med donationer?

Du kan läsa om detta i Wikimeda Foundations Donor Privacy Policy.