Jump to content

Fundraising 2008/Stories/dsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
{{Template:2008/Donate-stories
|page-title=Tšojeńka
|language=dsb
|header=Kak jo Wikipedija wašo žywjenje wólažcyła?
|introduction=Wikipediju cyta wót pśez 250 milionow luźi z cełego swěta kuždy mjasec — w pśez 250 jadnoraznych rěcnych wudaśach. Bjeŕśo se někotare minuty, aby nam wašo tšojeńko k wěsći dał.

My by wašo tšojeńko wužywali, aby swoje pósolstwo rozšyrili a swětoju pomagaś móc Wikipedije zrozumiś.

''(* wobznamjenjujo obligatoriske polo)''
|details=Drobnostki
|first=Pśedmě
|last=Familijowe mě
|org=Organizacija
|job=Pówołanje
|if-relevant=(jolic relewantny)
|url=URL
|link=Móžośo wótkazaś k wósobinskemu websedłoju abo websedłoju organizacije abo k swojej wužywarskemu bokoju w projekśe Wikimedija
|contact=Kontakt
|email=E-mail
|phone=Telefon
|other=Druge
|location=Městno
|country=Kraj
|city=Město
|state=Zwězkowy kraj
|story=Wašo tšojeńko

|story-introduction=Pšosym wótgranicujśo swój tekst na 2000 znamuškow. Buźomy se snaź z wami do zwiska stajaś, aby wó wašem tšojeńku diskutěrowali a dalšne drobnostki pśidali. Jolic by rady pósłał dalšne informacije abo fota, pósćelśo pšosym e-mail na [mailto:stories@wikimedia.org stories@wikimedia.org]
|check-box=Pśez markěrowanje tós togo kašćika dowólijośo załožbje Wikimedia Foundation se z wami swójogo tšojeńka dla do zwiska stajiś. Buźomy wó wašu dowólnosć pšosyś, pjerwjej až by my wašo tšojeńko wózjawili abo zjawnje diskutěrowali.
(kontrolowy kašćik, do kótaregož dejśo kliknuś, aby formular wótpósłał)
|submit=Wotpósćelśo mójo tšojeńko!

|missing-info=Informacije dejśo do obligatoriskich polow zapódaś, aby swóje informacije pósłał
|success=Źěkujomy se za pósłanje wašogo pśinoska na załožbu Wikimedia Foundation. Jolic sćo dowólił, aby my was skontaktěrowali, buźomy se skóro z wami do zwiska stajiś, aby my wašo tšojeńko diskutěrowali.
}}