Jump to content

Fundraising 2008/core messages/stq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

See also: Fundraising 2008/supplementary pages


Sitenotices
 • 1. Unnerstutsje Wikipedia!
 • 2. Wikipedia is n gemeennutsich Projekt: Spändje daach nu!
 • 3. Wikipedia is ap Jou Spänden anwiesd: Unnerstutsje uus daach nu!
 • 4. Wikipedia is deer, wan Jie hier bruuke – nu wäide Jie bruukt!
 • 5. Wikipedia: Moaket dät Lieuwend lichter.
 • 6. Unnerstutsje Wikipedia: n gemeennutsich Projekt.
 • 7. Siel:
 • 8. Aktuäl:
 • 9. Spändje nu:
 • 10. Anwiese
 • 11. Fersteete
Menu
 • 20. Nu spändje
 • 21. FAQ
 • 22. Unnerstutser
 • 23. Spänderkommentoare
 • 24. Wo spändje?
 • 25. Unnerstutsje
 • 26. lokoale Sektion
 • 27. Transparenz
 • 28. Storys
Landing Page
 • 30. Uur ju Wikimedia Foundation
 • 31. Jieresbegjucht 2007/08
 • 32. Froagen un Oantwoude
 • 33. Moor uur uus Transparenz
Chapters
 • 40. Ju Wikimedia Foundation wäd waareldwied truch n Nätwierk fon lokoale gemeennutsige Organisatione in 21 Lounde unnerstutsed.
Donor Feedback
 • 50. Live-Kommentoare fon Benutsere un Spändere
Video
 • 60. Wiedere Video-Ouspiel-Optione.
Support Wikipedia
 • 70. Nu spändje
 • 71. Millionen Moanskene ap de ganse Waareld ärfoare däälich wät näis ap Wikipedia. As gemeennutsige Stiftenge, ju der ne waareldwiede Gemeenskup fon Fräiwillige unnerstutset, strieuwje wie deerätter, moor un beetere Informatione in aal Sproaken foar aal Moanskene kloortoustaalen – kosten- un wierwefräi.
 • 72. Jou Spände hälpt uus, dän Bedrieuw fon Wikipedia sichertoustaalen un ju noch nutselker tou moakjen.
 • 73. Wikipedia wäd fon ju Wikimedia Foundation bedrieuwen, ne stjuurbefräide gemeennutsige Organisation mäd Sit in San Francisco, Kalifornien. In do Fereenigde Stoate konnen Spänden an ju Foundation stjuurlik jäildend moaked wäide. Spänden per Kreditkoarten wäide uur PayPal ouwikkeld.
Header/Footer
 • 80. Staale jie jou ne Waareld foar, in ju älke Moanske fräien Tougong tou ju Gesamthaid fon dät moanskelke Wieten häd. – Jimmy Wales, Gruunder fon ju Wikipedia, Eerenpräsident fon ju Wikimedia Foundation
 • 81. Wikipedia is n Projekt fon ju Wikimedia Foundation.
 • 82. Froagen of Anmäarkengen? Schrieuw n E-Mail an ju Wikimedia Foundation unner donate@wikimedia.org
Donation page
 • 90. Unnerstutsje Wikipedia
 • 91. Spändje mäd Jou Kreditkoarte uur PayPal.
 • 92. (Uur Muugelkhaide tou spändjen, iensluutend Moneybookers, Schecks, Wäidpapiere of per Post fiende Jie hier.)
 • 93. Bedraach:
 • 94. Eepentelken Kommentoar (Hääbe Jie n Toacht, dän Jie mäd de Waareld deele wollen? Schrieuw hier bit tou 200 Riegen. Lees Jou un uur Kommentoare hier):
 • 95. Sjuch Live-Kommentoare fon Spändere hier.
 • 96. Iek moate anonym blieuwe.
 • 96a. Iek moate min Noome mäd min Kommentoar in ju eepentelke Spänderlieste fereepentelkje.
 • 97. Iek moate in Toukumst Newsletter un E-Mails fon ju Wikimedia Foundation ärhoolde. (Persöönelke Angoawen wäide fon uus nit ferkooped of anbeeden. Uus Doatenschutsbestimmengen konnen hier ienkieked wäide.)
 • 98. Spände
 • 99. Jou Kreditkoartenspände wäd uur PayPal ouwikkeld. Wan Jie moaten, konnen Jie uk direkt PayPal toun Spändjen benutsje. Ju Boukenge wäd as „Wikimedia Foundation, Inc.“ ap ju Kreditkoartenoureekenge erschiene.
 • 100. Wiederes tou uus gemeennütsige Stoatus, uus Jieresbegjucht of uur Froagen konnen hier ienkieked wäide.
 • 101. Uum ne lokoale Wikimedia-Sektion tou unnerstutsjen, wääl unner een uut of kiekje ju fulständige Lieste fon aal Sektione an.
 • 102. Do lokoale Wikimedia-Sektione sätte sik foar ju Mission fon ju Wikimedia, fräi Wieten tou ferspreeden, in n bestimden geographisken Region ien. Do hier apfierde Organisatione investierje mindestens 50 % fon hiere Iennoamen direkt in Aktivitäte, do der mäd ju Wikimedia Foundation oustimd wäide.
Thank you page
 • 110. Fuul Tonk foar Jou Unnerstutsenge.
 • 111. Jie kriege knu ne Spändenbestäätigenge un n Ätterwies tou Stjuurswäkke.
 • 112. Wies Jou Unnerstutsenge!
 • 113. Wies ju Waareld, dät Jie Wikipedia unnerstutsje.
 • 114. Jie konnen do foulgjende Spändenbuttons in Jou Blog, Jou Bekoandskupssieden, persöönelke of geschäftelke Websieden of in Jou E-Mail-Signatur ienföigje, uum uur tou ärmoudigjen, foar Wikipedia tou spändjen. Dät Puzzledeel kon uk beoarbaided wäide; dät Originoal fiende Jie unner hier. Aal Spändenbuttons sunt unner ju Lizenz „Creative Commons CC-BY-SA“ fereepentelked.
 • 115. Fereepentelkje Jie n oainen Podcast of Jou oaine Radioseendenge (online/offline)? Leed dan uus Werbeclips häärdeel un bau do in Jou Programm ien, uum Jou Unnerstutsenge tou wiesen.
 • 116. Wo häd Wikipedia Jou Lieuwend fereenfached?
 • 117. Klik hier, uum Jou persöönelke Wikipedia-Story mäd uus tou deelen.
 • 118. Wikipedia wäd pro Mound fon uur 250 Millionen Moanskene alleweegense ap de Waareld leesen – in uur 250 eensichoardige Sproakversione. Nim Jou n poor Minuten, uum uus Jou Story tou fertällen.
 • 119. Kiekje Jou dän Live-Feed fon do Kommentoare un dät Feedback fon do waareldwiede Spändere an.
 • 120. Button in dän Bannerstil (perfekt foar Blogs)
 • 121. Litjen Button
 • 122. Grooten Button
 • 123. Ju Wikimedia Foundation wäd truch n Nätwierk fon 21 eerenamtelk bedrieuwene lokoale Sektione ap ju ganse Waareld unnerstutsed. Do Spänden an lokoale Sektione räkke uur dän Ienfloudberäk in hiere Region of in hier Gestrich wai. Jo fiere ieuwenske ju Wikimedia Foundation uk lokoale Spändenaktione truch.
Special
 • Left quote: “
 • Right quote: ”
 • Default currency: EUR
 • Default amounts: 30 EUR, 75 EUR, 100 EUR