Fundraising 2008/thank you/nn

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Ein takk frå grunnleggjaren av Wikipedia, Jimmy Wales[edit]

Kjære lesar

Sidan 1. juli har meir enn 125 000 av dykk gjeve fire millionar amerikanske dollar (nærare 30 mill. NOK). I tillegg har vi motteke store gåver og fondsstønad på heile to millionar amerikanske dollar (nesten 15 mill. NOK). I alt vil desse inntektene dekkje driftsutgiftene våre i rekneskapsåret som går fram til 30. juni 2009.

Gjennom ei gåve, vert du ein viktig støttespelar i arbeidet for å få kunnskap ut til folket, med finansiering av:

  • dagleg drift av tenarar, nettstadplass, bandbreidd og arbeidsstokken vår på berre 23 personar.
  • vidareutvikling og betring av den opne programvaren som alle Wikimedia-prosjekta brukar.
  • Wikipedia Academy-kurs der du og andre kan lære meir om bruk og redigering av Wikipedia.
  • stønad til å utvikle den internasjonale gruppa av frivillige så dei kan halde fram det strålande arbeidet sitt.

Du kan enno engasjere deg:

Alle gåver utover målet på seks millionar USD vert sette på eit reservefond, som kan hjelpe oss å dekkje driftskostnader i seinare rekneskapsår. Den vidare støtta kan også tene som ei etterlengta finansiell sikring dersom tilstanden i verdsøkonomien vert verre.

De har alle saman vist at Wikipedia betyr noko for dykk, og at de støttar målet vårt: Å gje fri kunnskap til heile verda, gratis og utan reklame. De har vore med på å gjere Wikipedia tilgjengeleg for heile verda.

I djup takksemd

Jimmy Wales

GJE NO »

Lær meir[edit]

Sitenotice[edit]

Ein takk frå grunnleggjaren
av Wikipedia, Jimmy Wales