Jump to content

Fundraising 2009/Survey/Translations/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Indledning til undersøgelsen[edit]

Tak, fordi du tager dig tid til at gennemføre 2009 Wikimedia Development-undersøgelsen. Den vil normalt tage mindre end 15 minutter at udfylde. Dine individuelle svar forbliver private og fortrolige. Offentliggjorte resultater fra undersøgelsen vil ikke indeholde nogen personligt identificerbare oplysninger. Denne undersøgelse er blevet udviklet med input fra brugerne af de forskellige Wikimedia-fællesskaber.

Spørgsmål til gruppeklassificering[edit]
 1. Opholder sig i øjeblikket i dette land: (rullelisten)
 2. Hvilket af følgende muligheder beskriver bedst din erfaring med redigering eller bidrag til et hvilket som helst af Wikimedia-projekterne (såsom Wikipedia, Commons, Wiktionary, Wikiquote, osv.)?
  1. Jeg har aldrig redigeret / bidraget med indhold
  2. Jeg har en vis erfaring og har lejlighedsvis redigeret / bidraget med indhold
  3. Jeg har meget erfaring og har ofte redigeret / bidraget med indhold
 3. Har du nogensinde doneret penge til non-profit-organisationen Wikimedia Foundation eller en af dens lokale afdelinger (chapters)?
  1. Nej, aldrig
  2. Ja, men ikke i de seneste 18 måneder
  3. Ja, inden for de seneste 18 måneder
 4. Hvad var værdien (så vidt du husker) (i $-USD) Klik her for værktøj til valutaomregning af din største finansielle donation til Wikimedia Foundation? Under $ 10 / $ 10 - $ 19 / $ 20 - $ 29 / $ 30 - $ 49 / $ 50 - $ 74 / $ 75 - $ 99 / $ 100 - $ 249 / $ 250 - $ 499 / $ 500 - $ 999 / $ 1.000 eller mere
Spørgsmål om demografi[edit]
 1. Mit køn er: Mand / Kvinde / foretrækker ikke at svare
 2. Min alder er: Under 17 / 17-20 / 21-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65 +
 3. Min ægteskabelige status er: enlig (har aldrig været gift) / lever med fast partner / gift / separeret eller fraskilt / enke(mand)
 4. Den nuværende årlige indkomst for min husholdning er (i $ USD) Klik her for værktøj til valutaomregning: Under $ 10.000 / $ 10.000 - $ 19.999 / $ 20.000 - $ 29.999 / $ 30.000 - $ 39.999 / $ 40.000 - $ 49.999 / $ 50.000 - $ 74.999 / $ 75.000 - $ 99.999 / $ 100.000 - $ 150.000 / Over $ 150,000 / foretrækker ikke at svare
 5. Det højeste uddannelsesniveau jeg har opnået, er: folkeskole/uafsluttet gymnasieuddannelse / studentereksamen / uafsluttet videregående uddannelse / handels-, teknisk- eller erhvervsuddannelse / kandidateksamen/ påbegyndt ph.d / ph.d eller højere
 6. Min beskæftigelsesstatus kan bedst beskrives som: fuldtidsansat / deltidsbeskæftigelse / ikke i beskæftigelse
  1. (Hvis IKKE I BESKÆFTIGELSE) Jeg: Søger arbejde / er syg eller handicappet / er hjemmegående / er pensioneret / er student / andet
  2. (Hvis BESKÆFTIGET) Den organisation, jeg arbejder for, er i: Den offentlige sektor / den private sektor / non-profit / ved ikke / andet
Spørgsmål om donationer[edit]
 1. Hvor mange forskellige velgørende organisationer har du doneret til i de seneste 18 måneder: Ingen (SPRING DE NÆSTE 4 SPØRGSMÅL OVER) / 1-2 / 3-4 / 5-7 / 8-10 / Mere end 10
 2. Hvad er det typiske beløb, du donerer, når du giver et velgørende bidrag til en organisation? (i $ USD) Klik her for værktøj til valutaomregning: Under $ 10 / $ 10 - $ 19 / $ 20 - $ 29 / $ 30 - $ 49 / $ 50 - $ 74 / $ 75 - $ 99 / $ 100 - $ 249 / $ 250 - $ 499 / $ 500 - $ 999 / $ 1.000 eller mere
 3. Hvad er det største beløb, du har doneret til en velgørende organisation i de seneste 18 måneder? (i $ USD) Klik her for værktøj til valutaomregning: Under $ 50 / $ 50 - $ 99 / $ 100 - $ 249 / $ 250 - $ 499 / $ 500 - $ 999 / $ 1.000 - $ 4.999 / $ 5.000 eller mere
 4. Hvilke af følgende beskriver dine grunde til at donere i de seneste 18 måneder? (Vælg op til de FIRE vigtigste for dig): Organisationens mission er af universel betydning / Organisationens mission er personligt relevant for mig, en slægtning eller en ven / Det er det etisk korrekte at gøre / Fik spontant lyst til at give / Jeg kan en dag have fordel af organisationen / Jeg har råd til at give / reagerede på en offentlig appel eller kampagne / reagerede på en direkte kontakt med en repræsentant fra organisationen / reagerede på en personlig appel fra en person, jeg kender / det giver mig en god følelse / information om organisationen i medierne inspirerede mig til at give / Den offentlige og den private sektor yder ikke tilstrækkelig støtte til at finansiere velgørende arbejde / Skattemæssige fordele ved at donere
 5. Hvilke typer af velgørende organisationer har du støttet i de seneste 18 måneder? (Marker alle relevante): Uddannelse (skoler, gymnasier, stipendier) / Religiøse / Sport og motion / sundhed, handicap, og medicinskforskning / Børn og unge / lokalsamfundet eller lokale grupper / Hobby, rekreation eller sociale klubber / Humanitær bistand og katastrofehjælp / Dyrevelfærd / Ældre mennesker / Kunst og kultur (musik, teater, museer, historiske) / miljø, økologi, og naturbeskyttelse / Social velfærd / Økonomisk udvikling / Politik og lobbyisme / politi, brand- og redningsindsats / Retfærdighed, fred- og menneskerettigheder / Fagforeninger / Andet (angiv venligst)
 6. Hvordan finder du typisk de organisationer, som du støtter (marker alle relevante)? Anbefalet af familie eller venner / Online søgning / Event, konference eller udstilling / Anbefalet af arbejdskollega eller arbejdsgiver / Direkte henvendelser fra organisationen / Andet (angiv venligst)
 7. Vurder venligst, hvor vigtige hver af disse faktorer er for dig, når du afgør, om du vil donere finansielt til et bestemt formål. (SKALA) yderst vigtigt / meget vigtigt / rimeligt vigtigt / ikke meget vigtigt / slet ikke vigtig: Organisationen er ratet meget højt af uafhængige ”vagthunde-tjenester” for velgørenhed (såsom GuideStar eller Charity Navigator) / personlig overbevisning om at organisationen bruger pengene effektivt / Modtagelse af information om hvad der sker med min donation / personlig appel fra en ven eller et familiemedlem / Donationen er fradragsberettiget eller giver skattefordele / At kunne give gennem et automatisk træk på lønsedlen / At være i stand til at bidrage med ikke-finasielle gaver såsom fast ejendom, værdigenstande eller aktier / Direkte appel fra min arbejdsgiver, en gruppe af ligesindede eller en religiøs organisation / Få oplysninger for at kunne sammenligne forskellige former for velgørenhed / Modtage tak ved takkebrev eller e-mail / Direkte appel fra de velgørende organisationer om yderligere eller øgede donationer / Andet (angiv venligst) / Ved ikke
 8. I de seneste 18 måneder har jeg støttet velgørende organisationer på følgende ikke-finansielle måder (Vælg alle relevante): Frivilligt bidrag i form af tid og kunnen / Doneret materialer, fødevarer, blod, eller leverancer / været bestyrelsesmedlem / Lavet udvalgsarbejde på foranledning af en bestyrelse / deltaget som fundraiser (pengeindsamling) / Andet (angiv venligst) / Ingen
 9. Hvad er din mest foretrukne betalingsmetode for gaver? Kontant / check / kredit- eller betalingskort / bankoverførsel / PayPal / lønfradrag / andet (angiv venligst)
 10. Hvilke oplysninger ønsker du at modtage for at se virkningen af din donation? (Ranger i prioriteret rækkefølge): En detaljeret årsrapport med finansielle oplysninger / En kortere rapport med billeder eller videoer / Statistik og data om de opnåede resultater / Udtalelser fra modtagerne / Ingen, jeg ikke ønsker oplysninger om virkningen af min donation
 11. Hvor ofte ønsker du at blive informeret om arbejdet og effektiviteten hos de organisationer, du støtter? Ugentligt / månedligt / kvartalsvist / årligt / Kun efter anmodning
 12. På hvilken måde foretrækker du at modtage oplysninger fra organisationer du støtter? (Sæt i prioriteret rækkefølge): E-mail / Nyhedsbrev / Alm. post (papir) / Via sociale medier (som fx Facebook, Twitter) / Ingen, jeg foretrækker ikke at modtage opdateringer
Spørgsmål om Wikimedia Foundation[edit]
 1. Hvor godt kendskab har du til Wikimedia Foundation: Meget kendskab / Rimelig kendskab / Ikke meget kendskab / slet intet kendskab
 2. Hvor bekendt er du med missionen for Wikimedia Foundation og de projekter, den støtter: Meget / Rimelig t/ Ikke meget / slet ikke
 3. Jeg mener at det arbejde, som Wikimedia Foundation udfører er vigtigt og afgørende: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 4. Jeg mener at Wikimedia Foundation har haft succes med at udføre sin mission: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 5. Jeg mener at Wikimedia Foundation og dets ledelse er ærlig og troværdig: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 6. Jeg mener at Wikimedia Foundation er en effektiv forvalter af donationer og ressourcer: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 7. Jeg mener at Wikimedia Foundation er en professionel og etisk forvalter af menneskelig viden: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 8. Hvor ofte bruger du hjemmesider hostet af Wikimedia Foundation (Wikipedia, Commons, Wiktionary, Wikiquote, osv.): Et par gange om året / et par gange om måneden / et par gange om ugen / ca. en gang om dagen / Adskillige gange om dagen
 9. Jeg forventer at yde et økonomisk bidrag til Wikimedia Foundation inden for de næste 12 måneder: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
  1. (HVIS UENIG) Hvad er den primære grund til, at du ikke agter at donere finansielt til Wikimedia Foundation? Forklar venligst nærmere, uden at identificere dig personligt. (>>>Capture open-end response<<<)
 10. Er der andre kommentarer du har om Wikimedia Foundation? Forklar venligst nærmere, uden at identificere dig personligt. (>>>Capture open-end response<<<)
Tidligere donorer (Gruppe C = Har doneret til WMF, men ikke inden for de sidste 18 måneder )[edit]
 1. Du angav, at du har bidraget økonomisk til Wikimedia Foundation, men ikke i de seneste 18 måneder. Vælg op til TRE grunde til, at du ikke har doneret til Wikimedia Foundation inden for de seneste 18 måneder: Ikke penge nok til at undvære / blev ikke bedt om at donere igen / har bidraget til Wikimedia-projekter på andre ikke-finansielle måder / Jeg mener at Wikimedia Foundation ikke længere effektivt har opfyldt sin mission / Jeg støtter ikke længere Wikimedia Foundations mission / Jeg har ikke længere tillid til Wikimedia Foundation eller dens ledelse / Mit forhold til Wikimedia var skuffende / De givne muligheder passer ikke til mine behov / Jeg mener at Wikimedia allerede har penge nok / Jeg vil testamentere bidrag i stedet for / Andet (angiv venligst)
 2. Hvilken væsentlig ting kunne Wikimedia Foundation gøre for at øge chancerne for, at du giver fremtidige finansielle bidrag til Wikimedia Foundation? Forklar venligst nærmere, uden at identificere dig personligt. (>>>Capture open-end response<<<)
Nyere donorer (GRUPPE D = Har doneret til WMF inden for de sidste 18 måneder )[edit]
 1. Hvad er dine vigtigste grunde til at donere til Wikimedia Foundation? (Vælg op til TRE): Holde Wikimedia projekter kørende / øge brug og accept af wiki-værktøjer og -projekter i samfundet / Forbedre teknologien og funktionerne, der er til rådighed for at skabe og administrere wiki-fællesskaber / Støtte visionen om fri viden til alle mennesker / personlige fordele ved Wikimedia Foundations arbejde / Andet (angiv venligst) / Ved ikke
 2. Angiv hvad du mener er de tre vigtigste projekter, som Wikimedia Foundation støtter. (Vælg op til TRE): Wikipedia / Wiktionary / Wikiquote / Wikibooks / Wikisource / Wikispecies / Wikinews / Wikiversity / Wikimedia Commons / MediaWiki
 3. Hvor vigtige er følgende for din beslutning om at donere til Wikimedia Foundation? (SKALA) yderst vigtigt / meget vigtigt / Rimeligt vigtigt / ikke særligt vigtigt / slet ikke vigtig: Detaljerede oplysninger om organisation og projekter / At organisationen har et godt ry / Beviser for organisationens succes / Udsagn fra personer, der har draget fordel af Wikimedia Foundations ydelser / At organisationens stifter præsenterer en klar, strategisk oversigt over, hvorfor donationer er vigtige / At modtage passende anerkendelse for min donation
 4. Jeg ville sandsynligvis øge størrelsen af min donation til Wikimedia Foundation, hvis ... (Marker alle relevante): Jeg vidste, hvor pengene vil blive brugt / Jeg kunne påvirke, hvordan pengene blev brugt / Min disponible indkomst steg / Jeg blev bedt om at øge mit bidrag / Jeg oftere blev anmodet om at bidrage / Der var væsentlige forbedringer i ledelsen af Wikimedia Foundation / Der var betydelige forbedringer i produktionen af Wikimedia projekter / Andet (angiv venligst)
 5. Jeg vil gerne lære mere om de projekter og aktiviteter, der udføres af Wikimedia Foundation: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 6. I fremtiden forventer jeg, at min finansiel støtte til Wikimedia Foundation vil: stige meget / stige noget / forblive uændret / falde noget / falde meget
  1. (HVIS FALDE) Hvilke af følgende beskriver, hvorfor din støtte kan falde? (Vælg alt det, der gælder for dig): Ikke penge nok at undvære / At jeg ikke blev bedt om at donere igen / At jeg bidrager til Wikimedia-projekter på andre ikke-finansielle måder / Jeg mener, at Wikimedia Foundation er mindre effektive til at opfyldt sin mission / Jeg støtter ikke længere Wikimedia Foundations mission / Jeg har ikke længere tillid til Wikimedia Foundation eller dens projekter / Mit forhold til Wikimedias projekter var skuffende / De givne muligheder passer ikke til mine behov / Jeg vil testamentere bidrag i stedet for / Andet (angiv venligst)
 7. Processen for at give et økonomisk bidrag til Wikimedia Foundation er praktisk og nem: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig
 8. Jeg vil anbefale Wikimedia Foundation til venner, familie, eller andre personer, der er interesserede i at donere til velgørende formål: meget enig / enig / neutral / uenig / meget uenig

Takkehilsen[edit]

Tak for, at du udfyldte spørgeskemaet!

Vi sætter pris på din tid og dit feedback, som kan hjælpe med at forbedre fundraising-indsatsen hos Wikimedia Foundation.

Hvis du ønsker at se resultaterne fra denne undersøgelse, er du velkommen til at vende tilbage her: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_Survey_2009. Undersøgelsens resultater vil blive offentliggjort, når alle besvarelser er blevet omsat til tabelform.