Fundraising 2009/core messages/yi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Top text[edit]

 • וויקימעדיע פֿונדאציע
 • 2009 סוף־יאר געלטשאפֿן אקציע

Notices[edit]

 • [באַהאַלטן]
 • [אױסברײטערן]
 • לערנט נאך
 • זײַט מנדבֿ אַצינד
 • װיקיפּעדיע אױף אײביק
 • מיר האָבן בשותּפֿותדיקע ידיעות, מיר האָבן בשותּפֿותדיקע אוצרות, שטיצט זײ אונטער.
 • מיר האבן געשאפֿן די גרעסטע פֿארזאמלונג פון בשוטפותדיקן וויסן אין היסטאריע. אצינד העלפטס אונז שיצן דעם אוצר.
 • איין ארטיקל איז געווארן 13 מיליאן. איין שפראַך איז געווארן 270. העלפט שיצן וואס מיר האבן באשאפֿן.
 • א דאנק פאר זארגן צו שאפֿן דער וועלט'ס בשותפותדיקע וויסן. אצינד העלפטס אונז שיצן דעם אוצר.
 • מיר שרייבן זי. מיר זענען שותפים אין איר. מיר פֿאַרבעסערן זי. אַצינד לאמיר שיצן זי.
 • מיר האָבן בשותּפֿותדיקע ידיעות, מיר האָבן בשותּפֿותדיקע אוצרות, שטיצט זײ אונטער.

Phase 1[edit]

 • ידיעות אױף אײביק
 • פֿון אלעמען אױף אײביק
 • װיקיפּעדיע אױף אײביק
 • אפענער קאד אױף אײביק
 • אָן רעקלאַמעס אױף אײביק
 • װיקיפּעדיע אױף אײביק
 • צוזאַמען־אַרבעט אױף אײביק
 • װאַקסט אײביק
 • וויקיפעדיע אױף אײביק

Phase 2[edit]

 • דאָס איז אַלץ װאָס מיר װײסן
 • אַזױ קוקט אױס דער מענטשלעכער פּאָטענציאַל
 • מיר האָבן בשותּפֿותדיקע ידיעות, מיר האָבן בשותּפֿותדיקע אוצרות
 • יעדער אײנער נעמט אַ טײל
 • פֿאַר אײַער אור־אור־אור־אײניקל
 • פֿאַר אײַער אור־אור־אור־אײניקל
 • זעט פֿאַר אײַערע אױגן װאָס איר האָט דערלײדיקט

Phase 3[edit]

 • צאָל פֿארשײדענע שפּראַך־װערסיעס פון װיקיפּעדיע.
 • העלפֿט לאָזן זי װאַקסן. װיקיפּעדיע אױף אײביק.
 • צאָל פֿון די װיקיפּעדיע אַרטיקלען
 • 14 מיליאָן
 • 25 מיליאָן
 • העלפֿט לאָזן זי װאַקסן. װיקיפּעדיע אױף אײביק.
 • צאָל װיקיפּעדיע לײענערס.
 • 330 מיליאָן
 • 500 מיליאָן
 • העלפֿט לאָזן זי װאַקסן. װיקיפּעדיע אױף אײביק.
 • צאָל װיקיפּעדיע בײַשטײַערערס.
 • 100 טױזנט
 • 250 טױזנט
 • העלפֿט לאָזן זי װאַקסן. װיקיפּעדיע אױף אײביק.

Phase 4[edit]

 • “ניטאָ קיין טאָג אָן װיקיפּעדיע.”
מנדבֿ: אַנאָנים
דאַטע: דעם 22סטן אױגוסט 2009
סכום: USD 30.00
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “מײַן סכום איז ווייניג אבער מיין שטיץ איז האַרציג.”
מנדבֿ: Yizhao Lang
דאַטע: דעם 21סטן סעפּטעמבער 2009
סכום: 1.95 דאָלאַר
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “חכמה — פֿרײַ אזוי ווי פֿרײַהייט… אזוי דארף זײַן.”
מנדבֿ: Tobias Domhan
דאַטע: דעם 23סטן אױגוסט 2009
סכום: 10.00 אײראָ
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “קיין וויקי, קיין וויסן. קענען וויקי, קענען וויסן.”
מנדבֿ: Sivaram Naveen
דאַטע: דעם 6טן סעפּטעמבער 2009
סכום: 10.00 דאָלאַר
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “יעדער איינער זאל עפעס בײַשטײַערן צו האלטן וויקיפעדיע פרײַ פון רעקלאַמעס.”
מנדבֿ: אַנאָנים
דאַטע: דעם 5טן סעפּטעמבער 2009
סכום: 10.00 דאָלאַר
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “א קליינעם פרײַז צו באצאלן פארן ווערט מען באקומט.”
מנדבֿ: Richard Egg
דאַטע: דעם 6טן סעפּטעמבער 2009
סכום: 200 פֿונט
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ
 • “לאמיר ניצן די געשאנק, גאר דאס וויסן, רעכטשטעלן די וועלט.”
מנדבֿ: Timothy O’Connell
דאַטע: דעם 5טן סעפּטעמבער 2009
סכום: 50.00 דאָלאַר
לערנט מער • זײַט איצט מנדבֿ

Phase 5[edit]

 • "איך גלױב אין אונדז."
 • "איך האָב געװוּסט אַז איר װעט אױספֿירן."
 • "ס'איז שױן לאַנג ניט סתּם אַ װעבזײַטל."
 • "ס'האט זיך אָנגעהױבן מיט אײן אײנציקן אַרטיקל."
 • לײענט:
אַ פּערזענלעכע בקשה פֿון
װיקיפּעדיע גרינדער Jimmy Wales

Donation Pages[edit]

 • װיקיפּעדיע אױף אײביק
 • דא שיצט מען וויקיפעדיע, די ענציקלאפעדיע געשריבן דורך לײַט.
 • וויקיפעדיע איז א פראיעקט נישט פאר ריווח וואס עקזיסטירט מין איין ציל: דאס פֿרייע און אפֿענע טיילן פֿון וויסן.
 • אייערע נדבות האלטן אויס וויקיפעדיע.
 • וואס טוט וויקיפעדיע לעבן אײַך?
 • די וויקימעדיע באוועגונג האט שוין א דײַטיקע השפעה דורכאויס דער וועלט.
 • וויקימעדיע בויט אן אינטערנאציאנאלע נעצווערק פון פֿאַרבונדענע ארגאניזאציעס.
 • ס'איז פאראן היינט 27 וויקימעדיע פֿיליאַלן.
 • לערנט מער
 • וויקיפעדיע גרינדער זשימי וויילס
“שוין לאנג אויפגעהערט זיין א וועבארט. פאר א סאך פון אונז, איז וויקיפעדיע געווארן א נייטיגן טייל פון אונזער טאג־טעגלעכן לעבן.”
 • דערצייל אונז אייער וויקיפעדיע מעשה.
 • ביטע בײַשטײַערט הײַנט.
 • מעלדונגען פֿון מנדבים
 • “כ'בין א פראפעסיאנעלער “וויסן ארבעטער” און איך בין אפט אונטער צײַט דרוק – פֿארלאז איך זיך אויף וויקיפעדיע פאר אינטעליגענטע און פרטימדיקע איבערבליקן פון אומבאקאנטע טעמעס.
 • לײענט מער
 • שאלות און תּשובות
 • װוּהין גײט מײַנע געלט?
 • מענטשן און טעכנאלאגיע. כאטש וויקיפעדיע איז איינע פון די 5 מערסטע באזוכטע וועבערטער אין דער וועלט, באַשעפֿטיגן מיר ווינציקער פֿון 30 מענטשן.
 • לערנט מער
 • שאַפֿט איצט אַ נדבֿה
 • װיקיפּעדיע איז אַ נישט־פּראָפֿיט אָרגאַניזאַציע, און שפּאַרט זיך אָן אױף אײַער אינדיװידועלער נדבֿה. זײַט אַזױ גוט און שאַפֿט איצט אײַער נדבֿה.
 • קלײַבט אױס דעם סכום צו אַראָפּרעכנען:
 • □ $35 □ $50 □ $75 □ $100 □ אַנדער [USD]
 • □ $250 □ $100 □ $75 □ $50 □ $35 □ אַנדער [USD]


 • "אלע נדבות פון $100 און העכער וועט מען פאָרן דאלאר אויף דאלאר. באַגרענעצטע צײַט. צו דערגיין נאך, קליקט דאָ."
 • “ אלע נדבות פון $100 און העכער וועט מען פאָרן דורך דער Omidyar Network אויף א באַגרענעצטער צײַט. צו דערגיין נאך, קליקט דאָ.”
 • קלײַבט אױס אײַער באַצאָלונג מיטל:
 • [קרעדיט־קאַרטע – Visa, Mastercard, Amex]
 • [Paypal]
 • [קרעדיט־קאַרטע]
 • □ כ'וויל מ'זאל אויסניצן מײַן נדבה פֿאר מיין לאקאלן וויקימעדיע פֿיליאַל
 • פובליקע הערה:
 • צי האט איר א געדאַנק איבערגעבן דער וועלט?
 • שטעל דא ביז 200 צייכענען:
 • □ ביטע אנווײַזן מײַן נאמען לעבן מײַן הערה.
 • □ כ'בין גרייט צו באַקומען ע־פאסט דערהיינטיקן וועגן וויקיפעדיע און דער וויקימעדיע פֿונדאַציע. מיר וועלן קיינמאל נישט פֿאַרקויפֿן אדער האַנדלען מיט אײַער אינפֿארמאַציע. אונזער פריוואַטקייט פאליסי פֿאַר נדבנים קענט איר טרעפֿן דאָ.
 • באַצאָלונג דעטאַלן
 • מנדבֿ אינפֿאָרמאַציע
 • ערשטער נאָמען
 • מיטלער נאָמען
 • פֿאַמיליע־נאָמען
 • אַדרעס ליניע 1
 • אַדרעס ליניע 2
 • גאַס
 • שטאָט
 • שטאַט/פראווינץ
 • מדינה
 • פּאָסטקאָד
 • קרעדיט־קאַרטע
 • קאַרטע נומער
 • אױסגײן דאַטע
 • זיכערקײַט־קאָד
 • אימײל
 • פֿילט אָן דער פֿעלד.
 • קרעדיט־קאַרטע נומער איז אינװאַליד.
 • דאַטע איז אױסגעגאַנגען
 • זיכערקײַט־קאָד זײַנען די דרײַ ציפֿערן װעלכע דערשינען אין דער אונטערשטער זײַט פֿון דער קרעדיט־קאַרטע.
 • מנדבֿ קאָמענטאַר
 • “כ'בין א פראפעסיאנעלער “וויסן ארבעטער” און איך בין אפט אונטער צײַט דרוק – פֿארלאז איך זיך אויף וויקיפעדיע פאר אינטעליגענטע און פרטימדיקע איבערבליקן פון אומבאקאנטע טעמעס.
 • לײענט מער

Thank You page[edit]

 • װיקיפּעדיע אױף אײביק
 • א ייש"כ. שטעל זיך פֿאר ווען יעדער מענטש אויף דער ערד זאל מיטטיילן אין דע פֿרײַער און גאנצער צוטריט צו גאר דעם מענטשלעכן וויסן. אײַער נדבה העלפֿט אונז קומען נענטער.
- זשימי וויילס, גרונדער פֿון וויקיפעדיע
 • שיקט די אימײל צו חבֿרים
 • שרײבט אַרײַן אײַער אימײל
 • נאָמען:
 • סוביעקט: פֿאַרבינדט זיך מיט אונז אין שטיצן וויקיפעדיע אייביק
 • אײַער מעשה: שטעל זיך פֿאר ווען יעדער מענטש אויף דער ערד זאל מיטטיילן אין דע פֿרײַער און גאנצער צוטריט צו גאר דעם מענטשלעכן וויסן. דעריבער האב איך געגעבן צו דער וויקימעדיע פֿונדאַציע. פֿאַרבינדט זיך מיט מיר אין שטיצן וויקיפעדיע.
 • ארײַנגעבן [BUTTON]
 • דערצײלט אײַער װיקיפּעדיע געשיכטע
 • װאָס "װיקיפּעדיע אױף אײביק" מײנט פֿאַר אײַך?
 • נאָמען:
 • שטאָט:
 • אימײל:
 • דײַן געשיכטע:
 • שיק
 • ווײַזט אייער שטיץ פֿאַר וויקימעדיע
 • לאָדט אראָפ די קנעפלעך און פֿאנעס פֿאַ אײַער וועבארט, בלאג, אדער פֿייסבוך בלאַט.

Other lines to translate[edit]

 • רשימה פֿון די װוילטוערס
 • װיקיפּעדיעס צװעק
 • סטאַטוטן
 • דירעקציע מיטגלידער
 • פּאָליסן
 • געלטשאַפֿערײַ
 • װעגן צו געבן
 • מנדבֿס באַמערקונגען
 • יערלעכע רעפּאָרטאַזש
 • דורכזעיִק
 • גרױסע מנדבֿים
 • פֿאַרבאַנד
 • מנדבֿס געשיכטעס
 • זײַט מנדבֿ אַצינד
 • שאַפֿט אַ נדבֿה
 • מיר האָבן בשותּפֿותדיקע ידיעות
 • מיר האָבן בשותּפֿותדיקע אוצרות
 • שטיצט זײ איצט אונטער