Fundraising 2010/Contribution Banners/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

[edit]

  • Chúng tôi đang tổ chức mừng sinh nhật Wikipedia trên khắp thế giới.
  • Bạn có muốn tham gia?

[edit]

  • Chúng tôi đang mừng sinh nhật Wikipedia 10 năm tuổi.
  • Đọc thêm

[edit]

  • Chúng tôi đang mừng sinh nhật Wikipedia 10 năm tuổi.
  • Bạn có muốn tham gia?
  • Đọc thêm