Jump to content

Fundraising 2010/Logged in survey/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

סקר ויקיפדיה, דצמבר 2010

מבצע ההתרמה של שנת 2010 עדיין ממשיך, אבל אנחנו כבר העלמנו את הסקר עבור משתמשים רשומים (כי אתם כבר תרמתם או שאתם יודעים שיש קישור לתרומה בתפריט!). תשובותיכם בסקר הזה יעזרו לנו לשפר את מבצע ההתרמה של השנה וגם את זה של השנה הבאה. תודה רבה על זמנכם!

בסקר יש 8 שאלות.

שאלון התרמה.

אנא ענו על מספר שאלות כדי לספר לנו על תחושותיכם בקשר למבצע ההתרמה של ויקימדיה בשנת 2010

שאלה מס' 1

קרן ויקימדיה צריכה להחליט אם לשלוח בדואר אלקטרוני מכתב של סוף שנה או להשאיר את הבאנרים שמבקשים תרומות לחמישה ימים נוספים. (עבור משתמשים רשומים הבאנרים כבר הוסרו.) מה לדעתכם עלינו לעשות?

אנא בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

 • לשלוח מכתב בדואר אלקטרוני.
 • להשאיר את הבאנרים שמבקשים תרומות לחמישה ימים נוספים
שאלה מס' 2

האם תרמתם במבצע ההתרמה של השנה?

אנא בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

 • כן
 • לא
שאלה מס' 3

השנה הזמנּו את חברי הקהילה להציע רעיונות להתרמה. האם השתתפתם בזה?

אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כן
 • לא
שאלה מס' 4

היעד למבצע ההתרמה של השנה הוא 16,000,000 דולר אמריקאי - פי שניים מהשנה שעברה. האם זה נראה לכם סביר?

אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

 • נשמע סביר.
 • נשמע יותר מדי.
 • נשמע מעט מדי.
 • אינני יודע.

5 [yearround] איך אתם מעדיפים שקרן ויקימדיה תנהל את מבצע ההתרמה שלה?

אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כמו היום - עם מבצע התרמה של כחודשיים בסוף השנה.
 • להציג באנרים שמבקשים תרומות יום אחד בשבוע ולקצר את מבצע ההתרמה של סוף השנה.

אחר


6 [V1006Age]מה גילכם?

אנא כתבו את התשובה כאן


7 [V1006Gender] מה מינכם?

אנא כתבו את התשובה כאן

8 [V1006Comment]כאן אפשר להסביר את תשובותיכם או לכתוב הודעה אישית לקרן ויקימדיה: (Optional)

אנא כתבו את התשובה כאן

אנא שלחו את הסקר המלא בפקס: --לשלוח את הסקר

תודה על מילוי הסקר