Fundraising 2011/Alan Letter/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

בוויקיפדיה יצרתי 2,463 ערכים. כולם ללא שום תשלום.

אני יועץ מערכות, המפעיל מערכות מחשב נרחבות לניהול כספים. אילו הזמן שהקדשתי לוויקיפדיה היה מוערך לכסף, שווי עבודתי היה מסתכם במאות אלפי דולרים.

אולם כסף אינו המניע כאן. בוויקיפדיה אתה עוסק במטבע אחר. אני נותן ברצון את המידע שאני יוצר, כמו אלפי עורכים נוספים. כולנו יודעים שהעולם הוא מקום טוב יותר בזכות המידע החופשי.

עם זאת, התשתית המאפשרת את אותו מידע חופשי איננה ניתנת בחינם, וזוהי הסיבה לכך שפעם בשנה אנו פונים ומבקשים תרומות. אין פרסומות בוויקיפדיה, אין מודעות מהבהבות, אין שום דבר בשולי הדף, איננו מנסים למכור לכם דבר. אין בוויקיפדיה רבב של פעילות מסחרית.

אנו רק זקוקים לעזרתכם ב־10, 20, 50 ₪, או כל סכום אחר שאתם יכולים לתרום, כדי שנוכל להמשיך ולהזרים את המידע באופן חופשי.

את התשתית המאפשרת את עבודתנו, מתחזקת קרן ויקימדיה שהיא ארגון בעל מנגנון מינימלי ללא כוונות רווח. לגוגל יש כמעט מיליון שרתים. ביאהו יש משהו כמו 13,000 עובדים. אצלנו יש 679 שרתים ו־95 עובדים.

ויקיפדיה היא האתר החמישי בגודלו ברשת, והיא משרתת 470 מיליון אנשים שונים ומציגה מיליארדי דפים מדי חודש.

קרן ויקימדיה היא מקום שבו לתרומה קטנה יש השפעה גדולה.

לפי הדרך שבה בנויה הכלכלה, אנו מניחים שאנשים עובדים אך ורק למען כסף. מי יבוא לעבודה אם לא משלמים לו?

בוויקיפדיה, נרתם הרצון לשתף פעולה ולשפר ידע כדי ליצור משאב יקר מפז. התרבות איננה נמכרת למרבה במחיר. כל אימת שתרצו, תקבלו מידע מדויק ולא מוטה, המאורגן בקפידה, מפנה למקורות ומעודכן.

לדעתי זוהי עסקה נהדרת.

תודה רבה,

אלן זון

עורך בוויקיפדיה