Jump to content

Fundraising 2011/Core messages/cy

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu rhoi trwy fodd arall, cliciwch yma.
 2. Nid ydym yn cadw manylion eich cerdyn credyd, ac rydym yn trin eich manylion personol yn ôl ein polisi preifatrwydd cyfranwyr.
 3. Apêl gan Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia.
 4. Dewiswch swm i'w roi:
 5. Rhoi nawr
 6. Rwyn cytuno i dderbyn newyddion oddi wrth Sefydliad Wikimedia o bryd i'w gilydd.
 7. Arall:
 8. Rhaid cyfrannu $1 o leiaf
 9. Rhoi'n fisol
 10. Rydym yn ymdrechu i'w wneud yn hawdd i bobl ym mhob cwr o'r byd gyfrannu atom. Rhowch wybod i ni sut y gallem ei gwneud hi'n haws i chi roi. Anfonwch eich cynigion at: <email address will be inserted here>
 11. Cliciwch yma i weld atebion i gwestiynau aml eu gofyn.
 12. Oes cwestiynau neu sylwadau gennych? Anfonwch air at: donate@wikimedia.org

Banners/LP

 1. Darllenwch hwn os gwelwch yn dda: apêl bersonol gan Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia.
 2. Darllen Nawr
 3. Ymunwch â'r ymdrech i gyrraedd ein nod: $24 miliwn

Buttons

 1. Rhoi â cherdyn credyd
 2. Rhoi â PayPal
 3. Rhoi â throsglwyddiad banc

Where your donation goes

 1. I'r dibenion hyn y byddwch yn cyfrannu
 2. Technoleg: Gweinyddion, lled band, cynnal a chadw, datblygu. Wicipedia yw 5ed gwefan y byd o ran prysurdeb, ond mae'n cadw i fynd ar y mymryn lleiaf o wariant o'i gymharu â'r gwefannau mawrion eraill
 3. Pobl: Mae gan y 9 gwefan mwyaf eraill filoedd o weithwyr. Llai na 100 sydd gennym ni, sy'n golygu bod eich cyfraniad yn cael ei fuddsoddi mewn sefydliad di-elw effeithiol iawn

Thank you/Stories

 1. Darllenwch resymau cyfranwyr eraill ledled y byd dros gefnogi Wicipedia a'i chwaer-brosiectau, neu edrychwch i gael gweld a oes gan eich cyflogwr gynllun sy'n ychwanegu rhodd o'r cwmni tuag at eich rhodd chi.
  Dywedwch wrth y byd a'i frawd eich bod yn cefnogi Wikimedia: gallwch drydar amdano gyda'r tag #keepitfree!
 2. Os y ticiwch y blwch hwn, rydych yn caniatau i Sefydliad Wikimedia gysylltu â chi'n uniongyrchol ynglŷn â'r hanesyn a roesoch ar y we, ac i ddefnyddio'r hanesyn i hysbysebu Sefydliad Wikimedia a'i phrosiectau.
 3. Dewisol
 4. Oedran