Fundraising 2011/Core messages/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Landing Pages
 1. Mer han noch mieh zum Lässe, och övver ander Aate, jet beizestüüre.
 2. Mer donn Ding Kreditkaatedahte nit faßhallde. Ding päsöönlesche Aanjabe ongerlijje uns Rääjelle för de Jeheimhalldong un der Daateschoz vun Jävver.
 3. Ene Oproof vum Jrönder fun de Wikkipedija, däm Jimmy Wales.
 4. Söhk der Bedraach för Ding Schpände uß:
 5. Donn jäz jet jävve
 6. Esch ben enverschtande, af un aan Neujeschkeite vun de Wikimeedija-Schteftong ze krijje.
 7. Söns:
 8. Do moß winnischsdens $1 jävve
 9. Donn jeede Mohnd jät Schpände
 10. We are trying to make it easy for people in every country to donate. Please let us know how we could make it easier for you. Send your suggestions to: <email address will be inserted here>.
 11. Mer han och en leß met öff jeschtallte Froore un dä ier Antwoote.
 12. Hadd_Er Froore udder jät_ze saare? Schrievd aan: donate@wikimedia.org
Banners / LP
 1. Bes_esu jood un liß: Ene päsöönlesche Oproff vum Jimmy Wales, dem Jrönder vun de Wikipeedija.
 2. Lohß Jonn!
 3. Helef uns, uns Ziel ze packe: 18 Milljuhne Euro
Buttons
 1. Pä Kreditkaat jävve
 2. PayPal jävve
 3. Pä Övverweisung jävve
Where your donation goes
 1. Woh de Spände för jebruch wääde
 2. Täschnek: Servers, bandwidth, maintenance, development. Wikipedia is the #5 website in the world, and it runs on a fraction of what other top websites spend
 3. Lück: De ander top 10 websites have thousands of employees. We have fewer than 100, making your donation a great investment in a highly-efficient not-for-profit Ojanisazjun.
Thank You / Stories
 1. Read about why other donors around the world support Wikipedia and its sister projects, or find out if your company has a corporate matching gift program.
  Tell the world that you support Wikimedia: tweet it with hashtag #keepitfree!
 2. Wann De heh e Krützje määß, dann jivs De dä Wikimeedija-Schtefftong Ding Zohschtemmong, dat di tiräk mit Deer en Verbendong trädde darref, un Ding Jescheesch nämme darref, öm domet Reklaame för sesch un dä ier Projäkte maache darref.
 3. Kam_mer fott lohße
 4. Allder