געלטשאפֿן 2012/איבערזעצונג/הויפטזייט און פֿאנע מעלדונגען

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Landing Page and Banner messages and the translation is 100% complete.
Banners round one
 1. זײַט אזוי גוט העלפֿן
 2. לייענט אצינד
 3. טוט לייענען:
  א פערזענלעכער אפעל פֿון
  וויקיפעדיע גרינדער זשימי וויילס
 4. וויקיפעדיע איז נישט־פאר־ריווח, אבער עס איז דאך דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן מענטשן יעדן מאנאט. כדי שיצן אונזער אומאפהענגיקייט, וועלן מיר קיינמאל נישט צולאזן רעקלאמען.
  סיי גוגל סיי יאַהו האבן טויזנטער סערווערס און אנגעשטעלטע. אונז האבן מיר אומגעפער 800 סערווערס און 150 אנגעשטעלטע.
  ווען יעדער איינער וואס לייענט דאס וועט מנדב זיין $5, דארפֿן מיר שאפֿן געלט נאר איין טאג אין יאר. זייט אזוי גוט געבן א נדבה צו האלטן וויקיפעדיע בחינם.
 5. וויקיפעדיע איז נישט־פאר־ריווח, אבער עס איז דאך דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן מענטשן יעדן מאנאט. כדי שיצן אונזער אומאפהענגיקייט, וועלן מיר קיינמאל נישט צולאזן רעקלאמען.
  גוגל האט אפשר קרוב צו א מיליאן סערווערס. יאהו האט אומגעפער 12,000 אנגעשטעלטע. אונז האבן מיר בערך 800 סערווערס און 150 מיטארבעטער.
  ווען יעדער איינער וואס לייענט דאס וועט מנדב זיין $5, דארפֿן מיר שאפֿן געלט נאר איין טאג אין יאר. זייט אזוי גוט געבן א נדבה צו האלטן וויקיפעדיע בחינם.
Banners and LP's Round 2
 1. א פערזענלעכער אפעל פון א וויקיפעדיע רעדאקטאר.
 2. א פערזענלעכער אפעל פון א וויקיפעדיע רעדאקטארין.
 3. דורכשניטלעכע נדבה
 4. וויקיפדיע איז א נישט־פאר־רווח פראיעקט, אבער זי איז דאס #5 וועבזייטל אין דער וועלט. מיט 450 מיליאן באניצער מאנאטלעך, האבן מיר הוצאות ווי יעדע אנדער הויפט וועבארט: סארווערס, עלעקטרע, שכירות געלט, פראגראמען, ארבעטער און לעגאלן הילף.
  כדי שיצן אונזער אומאפהענגיקייט, וועלן מיר נישט ווייזן קיין רעקלאמען. מיר נעמען נישט קיין געלט פון דער רעגירונג. מיר פארלאזן זיך אויף נדבות: $5 איז די געוויינלעכסטע נדבה, דורכשניטלעך אומגעפער $30
  ווען יעדער לייענער זאל געבן $5, קענען מיר ענדיגן שאפן געלט אין א שעה. זיי אזוי גוט העלפט אונז פארגעסן געלטשאפן און צוריק צו וויקיפעדיע.
 5. ווען יעדער איינער וואס לייענט דאס זאל געבן דעם פרייז פון א סענדוויטש, ענדיגן מיר דאס געלטשאפן אין א שעה. זיי אזוי גוט העלפט אונז פארגעסן געלטשאפן און צוריק צו וויקיפעדיע.
Privacy policy notice
 1. ווען איר זענט מנדב, טיילט איר אייער אינפארמאציע מיט דער וויקימעדיע פונדאציע, די נישט־פאר־ריווח ארגאניזאציע וואס איז דער גאסטגעבער פון וויקיפעדיע און אנדערע וויקימעדיע פראיעקטן, און די דינסט פארזארגער אין אמעריקע און איבעראל לויט אונזער ביישטייערער פריוואטקייט דערקלערונג.
 2. מיר פארקויפן נישט און האנדלען נישט מיט אייערע דאטן. נאך אינפארמאציע קענט איר טרעפן ביי אונזער ביישטייערער דערקלערונג <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_policy/en>.
Where your donation goes box text
 1. וואס מ'טוט מיט אייער געלט
 2. טעכנאלאגיע: סערווערס, באנדברייט, אויפהאלטונג, אנטוויקלונג. וויקיפעדיע איז דאס #5 וועבזייטל אין דער וועלט, און עס ארבעט מיט קליינגעלט קעגן וואס אנדערע הויפט וועבזייטלעך געבן ארויס.
 3. מענטשן: די אנדערע 10 הויפט וועבזייטלעך האבן טויזנטער אנגעשטעלטער. מיר האבן נאר 140, אזוי ווערט אייער נדבה א גרויסע אינוועסטירונג אין א גאר שפארעוודיקע נישט־פאר־ריווח ארגאניזאציע.