Fundraising and Funds Dissemination/Recommendations/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Preàmbul[edit]

El Consell m'ha demanat que formuli recomanacions sobre la recaptació de fons i llur distribució. Inicialment tenia la intenció de limitar-me a això, però en començar la feina em vaig adonar que no es pot considerar la recaptació de fons i llur distribució al marge del context més ampli de Wikimedia: la nostra visió, missió, valors, història i pràctiques actuals. De manera que he acabat redactant un document molt més ampli que l'inicialment previst. Les meves recomanacions sobre la recaptació de fons i llur distribució hi estan incloses, però s'entenen millor en el context del panorama més ampli descrit en aquest document.

Propòsit d'aquest document[edit]

El XX de gener el Consell d’Administració de la Fundació Wikimedia va emetre una resolució on em demanava que elaborés una recomanació sobre com el moviment Wikimedia ha de dur a terme la recaptació de fons i llur distribució, de conformitat amb les directrius elaborades pel Consell arran de consultes amb la comunitat.

L'objectiu d'aquest document és ser un espai on jo pugui elaborar les meves recomanacions en públic, incorporant-hi amb el temps el feedback i els comentaris dels membres de la comunitat. Cap a finals de gener hauré enllestit aquí el text i el podré passar al Consell a la seva reunió de febrer. Fins que no marqui el document com a definitiu, podeu considerar-lo obert a les vostres aportacions i per tant subjecte a canvis. Espero acabar amb recomanacions que s'han generat i després refinat amb el debat, però no crec que les recomanacions definitives, siguin les que siguin, tinguin un suport unànime.

Per què crec que és poc probable un suport unànime? Perquè es tracta d'un problema difícil que no té una clara resposta correcta. El moviment Wikimedia ha estat donant voltes a qüestions relacionades amb la recaptació de fons i llur distribució durant anys. S'han intercanviat moltes pinions i propostes, tant en reunions cara a cara com en llistes de correu i wikis i blocs individuals, i mai hem arribat a un consens sobre el millor camí a seguir. I hem arribat a una situació que no és sostenible: no és bona per a les relacions individuals i organitzatives en el si del moviment, és poc eficient i no és una protecció efectiva contra alguns riscs. No hem d'arribar a que el millor sigui enemic del bo i per això hem de definir un camí raonable, que sigui coherent amb la nostra visió, valors i missió, i amb les directrius articulades pel Consell. Crec que aquest camí no serà satisfactori per a tothom, però espero que resulti clar, comprensible i raonable.

Quan aquest document s'hagi completat, contindrà les meves recomanacions definitives per al Consell d'Administració. Fins aleshores és l'espai on les estic elaborant.

El context més ampli: el futur de les entitats del moviment Wikimedia i vinculació amb les funcions del Moviment[edit]

El moviment Wikimedia està construint un món on tots els ésser humans hi poden compartir lliurement la suma de tot coneixement. És així que les persones són el nostre major actiu.

La gent participa al moviment Wikimedia de diverses maneres, moltes de les quals estan documentades aquí, al Projecte de contribució taxonòmica de la Fundació Wikimedia. Exemples de funcions són: redactar articles, mediar en controvèrsies editorials, acollir nous editors, lluitar contra el vandalisme, editar imatges, avaluar la qualitat dels articles, organitzar competicions, respondre a preguntes de lectors, organitzar conferències i reunions, actuar com a portaveus, servir en un Arb Com, organitzar les eleccions al Consell d’Administració, donar diners, definir la normativa de traducció de pàgines o ensenyar a altres a editar. Algunes funcions les realitzen individus i altres són principalment el treball de grups. Entre els grups hi ha capítols que han estat oficialment reconeguts com a tals per la Fundació Wikimedia i altres encara no reconeguts com el Wikimedians in Kansai, Mutirões pelo Conhecimento Livre i Associació Amical Viquipèdia.

Tot aquest treball, tan se val on s'origina i qui el fa, és important i aporta un valor afegit als projectes. La premissa fonamental del moviment Wikimedia és que si vens i vols ajudar, seràs benvingut. No necessites permís per participar.

Els capítols són participants clau en el treball del moviment Wikimedia. No hi ha una declaració de principis comuns per als capítols, però en la pràctica (com es documenta en aquest assaig), la majoria dels capítols tendeixen a centrar-se en atreure nous participants als projectes, ajudar a obtenir materials lliures per a ser usats en els projectes, i aconseguir cada vegada més consciència i comprensió dels projectes a través del treball amb els mitjans de comunicació i conferències. En termes generals, la majoria de l'activitat ocorre en el "món real" (en oposició al purament en línia), i l'abast de l'activitat del capítol es defineix per la geografia.

Els capítols fan un treball de programació molt important que ajuda a avançar en la missió de Wikimedia. Molts capítols faciliten l'organització de trobades i promouen esdeveniments menors o stands a les conferències. Alguns capítols organitzen programes multinacionals complexos i competicions com ara "a la Wiki li agraden els monuments", fan feina sobre aspectes legals o polítics en temes rellevants per al moviment Wikimedia (per exemple, advocant per la condició de domini públic de les obres finançades pels governs), desenvolupen relacions amb institucions culturals com ara museus i biblioteques, ofereixen mini-beques i reemborsaments per a les activitats de voluntariat (per exemple, despeses de viatge a un esdeveniment per a fer fotos, els costos de la literatura científica necessària per escriure un article), i proporcionen voluntaris amb accés als recursos que necessiten per fer la feina (per exemple, equipament tècnic, com ara escàners i càmeres, espai físic, etc.). Uns quants capítols ofereixen també subvencions més importants per a activitats realitzades per voluntaris o altres organitzacions (per exemple, una subvenció de 28500 euros per part de la Wikimedia alemanya per a crear classes llicència lliure en vídeo per a la Wikiversity sobre temes econòmics) i el suport tècnic de la infraestructura del moviment Wikimedia, per exemple, ajudant a desenvolupar programari de codi obert per a benefici de tot el moviment en general. Tot això és un treball molt valuós.

Els capítols són un actor important en el moviment de Wikimedia. Dit això, no són l'únic actor important en el moviment, i no són l'eina adequada per a tots els objectius. Jo diria que al llarg de la seva història la Fundació Wikimedia ha passa per alt la importància d'altres actors del moviment, mentre que ha posat massa èmfasi en el paper dels capítols. Crec que la Fundació Wikimedia s'ha comportat com si els capítols fortament basats en la geografia, fossin i hagessin de ser el principal mecanisme del moviment Wikimedia per que es facin les coses a nivell mundial en la recerca de la nostra missió. Crec que això és una suposició errònia per diverses raons.

Perquè?

Els projectes Wikimedia són globals i estan basades en el llenguatge no en la geografia. Inicialment verem desenvolupar els capítols, tal com jo entenc la nostra història, perquè hi havia una feina que perquè els nostres voluntaris poguessin fer sentien la necessitat d'una afiliació oficial -. És a dir, la col·laboració amb entitats com les institucions culturals i organismes governamentals. Això era cert i segueix sent cert, i molt d'aquest treball s'ha fet basat en la geografia, perquè els voluntaris interactuen amb organitzacions que estan basades en la geografia. Però aquesta feina és només una part del que fem: no és la suma total del que fem i jo diria que no és l'aspecte més important del nostre treball.

Fer-ho passar tot (o gairebé tot, o fins i tot moltes coses) a través d'un filtre basat en la geografia no té sentit. Funciona bastant bé a Alemanya, a causa de que la superposició llenguatge / geografia és inusualment alta allí - pràcticament tot el món a Alemanya parla alemany, i només un nombre relativament petit de persones fora d'Alemanya parla alemany. Funciona menys bé en la majoria dels altres països. Alguns editors al Quebec preferirien més aplegar-se amb altres parlants francòfons que no pas amb els canadencs de parla anglesa. Editors en països com els Emirats Àrabs Units, on la majoria dels editors són expatriats d'una àmplia gamma d'altres països, tendeixen a treballar en diferents versions lingüístiques dels projectes, i no necessàriament senten que tenen prou en comú per organitzar en base a la seva geografia. Alguns editors catalanoparlants es volen agrupar pel llenguatge en lloc de la geografia. No està clar que l'organització per paisos sigui el millor model per al treball GLAM, o fins i tot per a treball, com ara la defensa dels valors del moviment a nivell d'Unió Europea.

En essència: Crec que un model que privilegia la geografia per sobre de tot no és l'adequat per al nostre moviment: en realitat no recolza el que som i el que fem. Crec que aquest és le motiu pel què el nombre d'editors implicats amb el seu capítol és bastant petit: perquè el treball del capítol és especialitzat i particular: no és per a tothom. No culpo als editors per no involucrar-se amb el seu capítol, i no culpo als capítols de no aconseguir una major participació dels editors. Per ser clars: no hi ha res dolent amb els capítols. El dolent és que les accions de la Fundació Wikimedia han tingut l'efecte - fins a la data - de la consagració del model de capítol com el principi organitzatiu central del moviment: la Fundació Wikimedia ha estat tractant de convertir els capítols en alguna cosa que no són.

Com ha fet això la Fundació Wikimedia?

La Fundació Wikimedia ha donat als capítols dos llocs al Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia. Una de les quatre reunions del consell està programada per coincidir amb la reunió dels capítols. Hi ha una llista de correu privada que s'utilitza sobretot per que els representants dels capítols prlinr amb el personal de la Fundació Wikimedia i els membres del Consell d'Adminisració, i la Fundació Wikimedia fa esforços especials per reclutar representants dels capítols a les nostres altres llistes, com el ComCom i la llista dels tresorers. La Fundació Wikimedia ha estat encoratjant als capítols per fer de processadors dels pagaments en la campanya anual de recaptació de fons, i està animant-los a gastar centenars de milers de dòlars a l'any - en alguns casos, milions de dòlars. Els ha estat engrescant a que es dotin de personal permanent i d'infraestructura de suport a la seva tasca. Està signant acords que a la practica donen els capítols "exclusivitat" en la seva geografia, i es compromet a consultar amb els capítols abans que la Fundació Wikimedia hi faci cap acció, fins i tot reunions - a l'interior del seu país. Tot això es basa en la suposició que els capítols són l'actor central en el moviment de Wikimedia per aconseguir que tota la feina es faci dins de la seva geografia, o ho seran, o ho haurien de ser. I per tant se'ls ha de donar privilegis especials en comparació amb altres entitats i particulars.

La qüestió, al meu entendre, no és que cap d'aquestes coses estigui malament, per se. Totes són coses agradables de fer, i pels seus propis mèrits sembla que raonables. El problema és el cost d'oportunitat i les prioritats. No hi ha membres del Consell d'Administració elegits pels membres de Arb Com, o els stewards, o els administradors. No hi ha personal permanent ni infraestructura per al treball GLAM, o la tasca de promoció. Els 160 països del món que no tenen capítol, no es beneficien de privilegis especials. Mitjançant l'atorgament d'una consideració especial als capítols i no a altres grups o individus, la Fundació Wikimedia està privilegiant els capítols a costa dels altres: dient que els capítols són més importants, més centrals, més el nucli.

I jo crec que un model capítol-cèntric té la conseqüència no desitjada del tancament d'algunes veus del nostre discurs (sabem que mai tindrem un capítol a la Xina continental, o Birmània o Síria), i de tendir a marginar la gent que no són europeus, que no són de les parts més riques del món, que no són dels països amb una forta tradició de donar a ONGs, que no són de països amb una tradició molt forta de llibertat d'expressió, que no parlen fluidament l'anglès, i / o que tenen punts de vista provocadors i radicals. De nou, això no és culpa dels capítols, ni és un defecte dels capítols. És una falla d'un model molt capítol-cèntric. Privilegiar els capítols basats en la geografia dins del nostre moviment té l'efecte de marginar les veus dels països que no poden auto-organitzar-se mitjançant un model de capítol.

Tot això em suggereix que el moviment Wikimedia no ha de fer servir el model basat en els capítols geogràfics com el nostre principal model per organitzar-nos, fer activitats i finançar-les. Els capítols basats en la geografia ha de ser un actor important, però no l'únic ni tan sols el principal.

Llavors, què hem de fer?

  • *Jo no he estat involucrat en el procés del projecte “movment roles”, però em vaig fixar en alguns dels seus treballs, i crec que ha estat bo. El treball del Movment Roles ha creat una Carta proposada per a totes les entitats moviment Wikimedia, per establint alguns valors compartits i la rendició de comptes, així com els principis que regeixen la col·laboració i la presa de decisions. Té també, en un esforç per reconèixer i donar suport a les contribucions de grup existents, va proposar la creació de un Comitè d'Afiliació, la qual cosa afavoriria el reconeixement oficial de nous grups de tres categories: les organitzacions associades (Partner Organizations), associacions i empreses afiliades. Crec que aquest és un treball important. Crec que reconeixent formalment els esforços i les activitats de molts tipus diferents de grups, a més dels capítols, podria corregir algunes de les deficiències del nostre actual model centrat en la geografia.
  • *També penso que la Fundació Wikimedia s'ha d'obrir més al suport directe als voluntaris individuals que no estan afiliats a una organització formal. Ho hem fet amb les celebracions del 10è aniversari, i va ser genial. Als efectes del 10è aniversari, hem donat suport a la activitat on es va originar, i vam veure centenars de festes - algunes d'elles organitzades per capítols, i altres no. El mapa de les activitats era veritablement global, i hi hagueren munts d'esdeveniments a Àsia i Àfrica. Això, crec jo, és un bon model. Argumenta a favor de que ens centrem en encoratjar, donar suport i finançar la bona feina allà on sigui, en qualsevol forma que adopti.

Recomanacions: Recaptació de fons[edit]

Recomanació 1: Totes les donacions rebudes dels visitants a llocs operats per la Fundació Wikimedia han de ser rebudes i processades per la Fundació Wikimedia.[edit]

Veure Fundraising and Funds Dissemination/Pros and cons per obtenir una llista dels pros i els contres de processament de pagaments centralitzats per la Fundació Wikimedia.

(En altres paraules, els capítols haurien de recaptar més les donacions dels llocs operats per la Fundació Wikimedia . Totes les donacions realitzades a través dels llocs operats per la Fundació Wikimedia ha de ser processada de forma centralitzada per la Fundació Wikimedia.) Aquesta recomanació ha de ser implementada de manera esglaonada, en un calendari negociat, en col · laboració amb els capítols que processa pagaments el 2011, amb l'objectiu d'evitar la tensió i la disrupció de les operacions dels capítols.

Justificació: A la cap i a la fi, els beneficis del processament de pagaments centralitzats per la Fundació Wikimedia són més grans que els beneficis del processament dels pagaments descentralitzats. Hi ha alguns avantatges per al processament de pagaments descentralitzats en un model mixt en què els capítols i la Fundació Wikimedia processen els pagaments, però en general es veuen compensats pels beneficis del model centralitzat.

És important assenyalar que aquesta recomanació només es refereix al processament de pagaments, no al desenvolupament o la traducció dels missatges. L'elaboració i traducció dels missatges que s'ajusti al context local hauria de continuar en col·laboració amb el moviment global descentralitzat. Veieu "què és el processament de pagaments" a La pàgina de preguntes i respostes.

Recomanació # 2: Totes les entitats del moviment han de tenir llibertat per recaptar fons fora dels wikis operades per la Fundació Wikimedia, seguint procediments que siguin consistents amb els principis rectors de la recaptació de fons establerts pela Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia.[edit]

En l'actualitat, alguns dels capítols Wikimedia recapten fons seguint una varietat de fonts, entre els que hi ha les quotes d'afiliació, altres petites activitats de recaptació de fons de donacions, subvencions procedents de fundacions restringits a projectes o sense cap restricció, donacions en espècie, grans regals, i quotes per fer conferències.

Justificació: Aquest és un bon camí per a la sostenibilitat financera de l'organització, el suport de la independència del capítol respecte de la Fundació Wikimedia, i donar suport al creixement dels ingressos del moviment global Wikimedia.

Recomanacions: Distribució dels fons[edit]

Recomanació 3: La Fundació Wikimedia s'han de comprometre a expandir significativament la concessió de subvencions per donar suport a les activitats de treball descentralitzat que fan els membres del moviment (inclosos capítols, altres grups i individus).[edit]

  • *Cada any, com a part del seu cicle de planificació anual, la Fundació Wikimedia ha dedicat una part de la despesa prevista a donar subvencions. Aquesta quantitat ha anat augmentant els últims anys. La Fundació s'hauria de comprometre a que quan desenvolupi els seus objectius d'ingressos, de manera explícita destinarà una part important de l'objectiu a subvencions per als actors del moviment - capítols, altres grups i individus. Pla rpoporció serà revisada i aprovada pel Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia, com a part del pla anual.
  • *El propòsit del programa de concessió de subvencions ha de ser de donar suport a les activitats programàtiques descentralitzades a través del moviment Wikimedia. Les entitats elegibles per rebre les subvencions inclouen els capítols Wikimedia, i també grups afiliats a Wikimedia, com ara els membres del projectes wiki, clubs d'estudiants, organitzacions com Wikimedians a Kansai, mutiroes pèl Conhecimento Livre i l'Associació Amical Viquipèdia, el comitè d'arbitratge o altres comitès de gestió del projecte o els que treballen per OTRS i les organitzacions no afiliades a Wikimedia però amb idees afins, com ara Creative Commons, la Free Software Foundation, o OpenStreetMap. Les entitats no hauria de ser sense ànim de lucre per rebre una subvenció, ni tampoc cal que estiguin registrades.
  • *Els programes de subvencions han de ser promocionats forma clara i àmplia i han de ser dissenyat per a donar suport tant a sol·licituds dels individus i entitats que estan molt familiaritzats amb el treball de Wikimedia i els processos de presa de decisions, així com aquells que n'estan menys familiaritzats. Cada programa de subvencions ha d'utilitzar un criteri d'avaluació estàndard que ha d'estar públicament disponible als sol·licitants, perquè puguin avaluar les seves qualificacions abans de presentar les sol·licituds. Cada procés ha de esforçar-se per tenir unes directrius clares, una procés detallat de presentació i processos senzills per a l'elaboració d'informes que no siguin no una càrrega, i també per prendre decisions puntuals.
  • *La Fundació Wikimedia preveu que el seu programa de concessió de subvencions s'expandeixi i doni suport descentralitzat a iniciatives d'abast de tot el moviment, que poden provenir d'individus, capítols Wikimedia, entitats afiliades, o d'organitzacions alineades. Tenim la visió de tres tipus de subvencions, cadascuna amb el seu propi procés de sol·licitud i terminis.
  1. :*Ampliat la concessió de subvencions als voluntaris, per donar suport a les tasques que ho requereixin, per exemple, reemborsament de les despeses de viatge, el préstec o la compra d'equips i literatura, la provisió de samarretes i materials per organitzar esdeveniments. L'actual programa de subvencions per participació en esdeveniments seria el model per a aquest tipus de subvencions, encara que el programa hauria de ser significativament ampliat per donar cabuda a moltes ajudes més.
  2. :#Subvencions restringides a iniciatives programàtiques concretes. Aquests, en general, serien subvencions grans atorgades a entitats que siguin capaces d'administrar tant els fons com el programa. Aquestes entitats poden o no ser capítols de Wikimedia.
  3. :#Fons operatius no restringits. Aquestes subvencions s'haurien de donar habitualment per finançar la totalitat o part del pressupost de funcionament anual d'una entitat registrada. Requeririen una forta alineació dels objectius de l'entitat amb els de la Fundació Wikimedia, i probablement es donarien amb freqüència a les organitzacions de tipus capítol Wikimedia i altres entitats afiliades reconegudes. Un |esbós preliminar d'aquest programa està actualment obert al debat.

Recomanació 4: El Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia s'ha de comprometre a delegar tot el procés d'assignació de fons d'abast del moviment (amb exclusió del pressupost operatiu nuclear de funcionament de la Fundació Wikimedia) a un cos del moviment de nova creació que hauria de prendre les decisions sobre el millor ús dels fons dins del moviment.[edit]

::àrea d'intercanvi d'idees: Fundraising and Funds Dissemination/Funds allocation brainstorming

El moviment Wikimedia necessita un mecanisme per a la presa de decisions d'alta qualitat sobre les activitats que, en el marc de la missió de Wikimedia i l'estratègia, han de ser finançades. Això no és un treball que s'ha de fer per la gent d'un únic país, o per persones que representen a un conjunt limitat d'experiències o punts de vista: ha de ser realitzat per un grup que reflecteixi tan com sigui possible la diversitat del moviment Wikimedia mateix.

L'única exclusió d'aquest procés han de ser les principals operacions de la Fundació Wikimedia, incloent però no limitat a, l'operació dels llocs web i serveis relacionats, el continu desenvolupament i manteniment del programari i els serveis necessaris bàsics de la Fundació (per exemple, recaptació de fons, finances, jurídic, comunicacions). Tots els altres elements de les activitats de la Fundació Wikimedia ha d'estar subjectes al mateix procés que les altres entitats del moviment. (Veure la pàgina de preguntes i respostes per una definició de "operacions principals").

Les decisions de finançament les hauria de prendre un cos (diem-ne el Comitè d'Assignació de Fons, ara per ara CAF) compost principalment per membres experimentats de la comunitat Wikimedia. El CAF s'hauria de dissenyar per que sigui el més divers possible, incloent la representació procedent de diversos idiomes, i que representi a diverses funcions dins del moviment de Wikimedia. Hi hauria de tenir autoritat per prendre decisions i fer el seu treball en públic. Hauria d'aspirar a tenir membres dins del comitè que siguin sensibles, accessibles i coherents en les seves comunicacions, i que generalment es consideren justos i competents. El seu treball seria recolzat per assessors professionals amb experiència en la concessió de subvencions, i per personal de finances i administració de la Fundació Wikimedia. La funció del personal de suport seria portar a terme la deguda diligència en assegurar que els diners s'utilitzen pels objectius pels que s'han donat, però no per avaluar la qualitat o el valor de les propostes.

El CAC seria un comitè permanent amb una important càrrega de treball. Que funcionaria durant els cicles de planificació anual i planificació contńua, en funció de la naturalesa de les decisions de finançament (subvencions globals vs subvencions específiques / aprovacions dels programes dins de les seves atribucions). Formar part d'aquest comitè requeriria una feina intensiva, amb una càrrega de treball comparable o superior a la de ser membre del Consell d'Administració de la Fundació Wikimedia. En conseqüència, seria important desenvolupar processos com les eleccions i / o recerques sistemàtiques contínues, així com la caducitat agressiva dels mandats dels membres per inactivitat. No necessàriament hauria d'estat del tot format per membres de la comunitat - com el mateix Consell d'Administració, que també es pot nodrir de membres que aportin altres perspectives.

Període transitori[edit]

to come

Apèndix. Resolució del Consell d'Administració[edit]

See Resolution:Developing Scenarios for future of fundraising

Apèndix. Material d'altres apèndix[edit]

to come

Una nota sobre el llenguatge[edit]

Per a moltes persones en el moviment de Wikimedia, l'anglès no és el seu primer idioma, i pot ser esgotador per llegir molt en idioma Anglès textos. A les persones: Ho sento, aquest text serà tan llarga. Aquestes són qüestions importants, i vull ser el més clar possible. Però vaig a tractar de ser també el més concís possible, i evitar els expressions col · loquials. Si hi ha aspectes d'aquest text que la gent vol proposar ser traduïts, o resum, i després traduït, si us plau, dir que a la pàgina de discussió.