Jump to content

GDJ 2010/Program/Kryzys newbies

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kryzys newbies (i nie tylko)[edit]

Statystki[edit]

Wg aktualnej, oficjalnej statystyki [1], dane za sierpień 2009 - lipiec 2010 (12 miesięcy) sprawy mają się następująco:

Nowych kont edytorów >5 edytorów >100
liczbowo
+3030 -336 -55
w procentach
+13.4% -16.9% -15.6%

Dane za sierpień 2009 - wrzesień 2010

Nowych kont edytorów >5 edytorów >100
liczbowo
+3245 -339 -43
w procentach
+14.3% -17.0% -12.2%
Miesięczne przyrosty liczby kont
Liczba kont z min. 5 edycji miesięcznie
Liczba kont z min. 100 edycji miesięcznie

W okresie od sierpnia 2009 do lipca 2010 ubywało miesięcznie średnio 28 newbies i 4,5 stałych...

Przyjmując, że spadek jest liniowy, liczba edytorów z >5 edycji spadnie do 0 za 7 lat zaś >100 edycji za 6 lat...

Gdzie gubimy edytorów? Sądząc, z tego, że % spadek liczby newbies i stałych jest niemal identyczny, problemem nie jest konwersja newbies w stałych tylko raczej w ogóle zdecydowanie się na rozpoczęcie edytowania po zalogowaniu się. Inna sprawa, że oczywiście liczba kont nadal rośnie (bo stare nigdy nie są kasowane), to jednak, średnie, miesięczne przyrosty liczby kont, też mają ogólną tendencję zniżkową. Widać też, że spadek liczby stałych jest mocno skorelowany ze spadkiem liczby newbies, a mniej z ogólnym spadkiem przyrostu nowych kont. Tak czy owak bez newbies Wikipedia w końcu zamrze...

Trochę z boku: dotyczy to prawie wszystkich większych Wikipedii, poza rosyjską. Wyraźne zatrzymanie się dynamiki (a w przypadku niektórych także spadek) rozwoju projektów jest widoczne od chwili "ogłoszenia" bankructwa Wikipedii w lutym 2007. Zarówno liczby użytkowników mających >5 edycji, >100 edycji czy też (co wynika z poprzednich) liczby edycji. Przykuta

Remedium?[edit]

Być może pewnym remedium będą efekty trwających prac Usability project, ale bym zbytnio na to nie liczył. Po prostu, naturalny proces pozyskiwania edytorów (wprost z ulicy, bo coś znaleźli w Wikipedii i chcą też się przyczynić do jej rozwoju) zaczyna się w Polsce wyczerpywać. W związku z tym należałoby opracować jakiś system docierania do potencjalnie wartościowych edytorów i ich "niańczyć" do czasu aż się wciągną na dobre. Aby zatrzymać trend spadkowy edytorów stałych wygląda, że należy pozyskiwać ok 50 rocznie nowych, bo tylu mniej więcej rocznie odchodzi.

Pomysły[edit]

 1. Szkolenie promotorów Wikimedia
  Byłoby to skierowane zarówno do edytorów projektów jak i do ludzi z zewnątrz.
  Dwudniowe szkolenia, które by było dla uczestników w 100% bezpłatne (łącznie ze zwrotem kosztów przejazdu). Szkolenie by się składało z serii wykładów i zajęć praktycznych - od edytowania MediaWiki po wolne licencje i inne aspekty prawne.
  Ponadto należałoby uczestników zaopatrzyć w materiały do promocji.
  W zamian za bezpłatny udział uczestnicy musieliby się zobowiązać do zorganizowania np: 3 szkoleń-warsztatów w najbliższym roku, które by musieli przeprowadzić w swoich środowiskach. Po roku, najaktywniejsi z promotorów by byli z kolei proszeni na wykładowców dla kolejnej grupy promotorów, którym by mogli opowiedzieć o swoich doświadczeniach.
  Selekcja uczestników musiałby być oparta na jasnych kryteriach, z których najważniejszy by był oczywiście ich potencjał promocyjny: czyli w jakich środowiskach mogą działać i jaką tam mają pozycję.
  Co potrzeba: miejsce i termin - np: lato 2011, gdzieś w centralnej Polsce; kilka osób - doświadczonych wikimedian - jako instruktorów; 2-3 osoby obsługi samej imprezy (reklama imprezy, selekcja zgłoszonych, przygotowanie sal, cateringu, noclegów itd); zapewne najtrudniejsze: przygotowanie materiałów do rozdania uczestnikom: jakiegoś rodzaju podręcznika do projektów Wikimedia + trochę gadżetów - koszulki, wlepki, małe plakaty itd.
 2. Wersje weryfikowane
  Wikipedia jest znana powszechnie i raczej nie wymaga promocji. Problemem jest to, że nacisk na weryfikowalność, w mniejszym stopniu też wyczerpywanie się treści łatwych do dodawania (i użytecznych) osłabiają napływ nowych i odbierają beztroską radość tworzenia wielu dotychczasowym redaktorom. Wymagania jakościowe tworzą też szerokie pole dla rozwoju sporów, co też dziesiątkuje społeczność. Potrzeba nowego wizerunku Wikipedii, by zachęcić nowych autorów. Wersje weryfikowane pozwolą zachować przewodni slogan ("edytować każdy może") i równocześnie uczyni projekt akceptowalnym dla szerokiej rzeszy specjalistów (naukowców), dla których brak wiarygodności wynikający z istoty tego przedsięwzięcia jest przyczyną jego automatycznego odrzucania. By wykorzystać potencjał wersji zweryfikowanych trzeba by wystrzelić z nimi z wielkim hukiem - ogłosić współredagowanie treści weryfikowanych z jakimś (jakimiś) towarzystwami lub innymi instytucjami naukowymi. A te z kolei trzeba by umiejętnie wcześniej przekonać do zaangażowania, wykorzystując bezsprzeczne atuty projektu (popularność, łatwą dostępność, ogromne zasoby, nową jakość tworzenia i współpracy). Być może poza wersjami zweryfikowanymi potrzebna byłaby zupełnie nowa platforma współpracy, do której kwalifikowani byliby autorzy weryfikowalni, tak by nie narażać wiarygodnych autorów na spory prowadzone na różnym poziomie merytorycznym (i nie chodzi tu wcale o ucieczkę od krytyki i dyskusji, tylko o odpowiednie warunki pracy). Na otwartą dyskusję byłoby miejsce w przestrzeni głównej, do której trafiałyby hasła zweryfikowane. Kenraiz 21:30, 31 October 2010 (UTC)[reply]
 3. Cierpliwość i troska o jakość
  Alternatywne rozwiązanie wiąże się z nadzieją na korzystne efekty wewnętrznej ewolucji Wikipedii. Treści na poziomie tych z AnM/DA mogą zacząć przyciągać nowy rodzaj autorów. Z czasem Wikipedia może ewoluować samoistnie z projektu masowego w przedsięwzięcie nadal otwarte, ale przyciągające w większym stopniu specjalistów. Kenraiz 21:30, 31 October 2010 (UTC)[reply]

Zobacz też[edit]