Globale verbanningen

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 100% complete.

Een globale verbanning (Engels: global ban) is een formele intrekking van het recht om te bewerken of andere wijzigingsrechten (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het verzenden van e-mails) in alle Wikimediaprojecten. Het weerspiegelt een brede en duidelijke consensus van de gemeenschap. Een wereldwijde verbanning is geen vorm van straf en is ook niet bedoeld om een "afkoelingsperiode" te bieden. Het doel van een wereldwijde ban is om schade aan Wikimedia-projecten te voorkomen wanneer een probleem niet door de gemeenschap kan worden aangepakt met minder beperkende middelen, en daarom meestal permanent is.

Globale verbanningen worden exclusief gebruikt wanneer meerdere onafhankelijke gemeenschappen op een eerder moment gekozen hebben een gebruiker te verbannen vanwege misbruik. Wikimediaprojecten besturen zichzelf. In de meeste gevallen wordt er uitgegaan van goede wil als een gebruiker zich aansluit bij een nieuwe gemeenschap, ondanks zijn of haar verleden in andere projecten. Om die reden zijn globale verbanningen niet mogelijk als een gebruiker alleen tijdelijk geblokkeerd is of in een enkel project is verbannen. Bedenk u dat globale verbanningen expres zelden worden opgelegd.

Globale verbanningen moeten niet verward worden met globale blokkades, een technische maatregel om te voorkomen dat een gebruiker op enig Wikimediaproject bewerkingen kan uitvoeren, (d.w.z. niet-geregistreerde gebruikers) van het bewerken van een Wikimedia-project, met uitzondering van Meta-Wiki. Dit beleid is alleen van toepassing op door de community uitgevaardigde wereldwijde bans. De Wikimedia Foundation heeft ook het recht om eenzijdig iedereen wereldwijd te verbannen, en die wereldwijde bans vallen onder het WMF Global Ban beleid.

Criteria voor globale verbanningen

Globale verbanningen worden alleen overwogen als aan de volgende criteria is voldaan:

 1. De gebruiker vertoont een voortdurend patroon van misbruik in meerdere wiki's (hierbij gaat het niet alleen over vandalisme of spam ). Een globale verbanning is niet nodig voor onomstreden gevallen van vandalisme of spam op meerdere wiki's moeten direct worden doorverwezen naar het prikbord voor globale verzoeken voor Stewards;
 2. De gebruiker is zorgvuldig geïnformeerd over de juiste wijze van deelname aan de projecten en heeft een eerlijke kans gekregen om eventuele problemen op te lossen. Deze projecten moeten hebben aangetoond dat te goeder trouw een poging is ondernomen om aanvaardbare praktijken en gedragingen te bereiken die in overeenstemming zijn met hun missie en doel. Deze voorwaarde bestaat om ervoor te zorgen dat gebruikers redelijkerwijs weten wat er van ze wordt verwacht, dat ze voldoende gelegenheid gehad hebben om adequaat te reageren en ervoor hetbben gekozen om niet op een toegelaten wijze in een project te participeren;
 3. De gebruiker is op dit moment voor onbepaalde tijd geblokkeerd op of verbannen van twee of meer afzonderlijke projecten. Deze projecten moeten hebben aangetoond dat er brede steun voor de blokkade of verbanning is via een prominent overlegproces in de gemeenschap - een duidelijke uitleg en behandeling van het voorstel om lokaal te verbannen moeten aantoonbaar zijn, besluiten moeten onafhankelijk van een blokkade of verbanning in een andere project worden genomen en de intentie moet duidelijk zijn voor een permanente blokkade of verbanning.

Het slechts voldoen aan de bovenstaande vereisten betekent of impliceert niet dat een globale verbanning noodzakelijk is. In het verleden zijn verzoeken gedaan om een globale verbanning om de volgende redenen:

 • Gebruikers van projecten lastigvallen of bedreigen, op de wiki of buiten de wiki.
 • Ernstige fraude op de wiki of identiteitsdiefstal, dat niet beperkt blijft tot het misbruiken van meerdere identiteiten;
 • Ongepast gebruik van gebruikersrechten met toegang tot privégegevens, zoals Gebruikerscontrole of Oversight.
 • Overtredingen van het privacybeleid of ander officieel Wikimediabeleid
 • Aanhoudende auteursrechtschending op verschillende wiki's.

Verhouding tot lokaal beleid

Dit beleid is bedoeld om bestaand beleid en procedures voor alle projecten aan te vullen, niet om deze te vervangen. De besluitvorming over het proces om geschillen op te lossen blijft de verantwoordelijkheid van iedere individuele gemeenschap en dit proces is niet de plaats voor het doen van voorstellen om en gebruiker op een enkel project te blokkeren of te verbannen.

Verhouding tot de Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden van Wikimedia, die in gelijke mate van toepassing zijn op alle gebruikers van de projecten, refereren specifiek aan dit beleid en ondersteunen het verbannen van gebruikers die de voorwaarden zelf overtreden of enig verplicht beleid of richtlijn van de gemeenschap. Als de serviceprovider van de Wikimediawebsites, ondersteunt de Wikimedia Foundation eensgezindheid van een gemeenschap in beslissingen over het blokkeren en het verbannen en blijft ze deze steunen.

Eensgezindheid verkrijgen voor een globale verbanning

Een versimpelde werkstroom.

Overeenstemming over een globale verbanning wordt verkregen via het proces verzoek om opmerkingen op Meta. Een verzoek voor een globale verbanning kan alleen geaccepteerd worden als een gebruiker een bedreiging is voor alle Wikimediagemeenschappen, een besluit wordt dragen door een brede en duidelijke overeenstemming die een redelijke vertegenwoordiging is van een overgrote meerderheid van Wikimediaprojecten, en zorgvuldige overweging van de bezwaren en mogelijke consequenties in het besluit zijn opgenomen. Om een overleg te starten over of schade voor alle gemeenschappen duidelijk is, en een globale verbanning een correct middel is, doet u het volgende:

 1. Bevestig dat de gebruiker aan alle criteria voor globale verbanning voldoet voordat u een verzoek doet;
 2. Maak dan een nieuw verzoek voor opmerkingen aan op Meta. De titel moet de gebruikersnaam van de gebruiker zijn waarvoor een globale verbanning wordt aangevraagd. De aanvrager dient zorgvuldig, bondig, precies en objectief aan te geven welke significante gevallen samen voldoen aan de criteria voor een globale verbanning. De aanvrager moet ook proberen om aan te tonen dat het besluit van de gebruiker om niet behoorlijk te participeren een bedreiging is voor alle Wikimediagemeenschappen;
 3. Informeer de gebruiker over de aanvraag op de gebruikersoverlegpagina op alle wiki's waar die recentelijk actief is geweest. Als de betrokken gebruiker op Meta geblokkeerd is, kan het tijdelijk opheffen van de blokkade overwogen worden zodat de gebruiker kan deelnemen aan het overleg;
 4. Informeer alle gemeenschappen op wiki's waar een gebruiker bewerkingen heeft gemaakt over de aanvraag op een prominente openbare plaats. Zorg ervoor dat u neutraal blijft in uw communicatie en lasterlijk, onjuist of overdreven opmerkingen vermijdt.

Een nominatie die niet voldoet aan de bovenstaande genoemde criteria is ongeldig en mag snel gesloten worden. In aanvulling om een nominatie geldig te maken dient de indiener te hebben:

 1. een geldig Wikimedia account te bezitten en
 2. geregistreerd zijn meer dan zes maanden voor indiening van het verzoek en
 3. meer dan 500 bewerkingen hebben globaal (op alle Wikimedia wiki's).

Zodra er brede en duidelijke overeenstemming is over een geldig verzoek om reacties, kan een niet betrokken en onpartijdige beheerder of Steward het overleg sluiten. Er is geen vaste termijn voor een verzoek om opmerkingen. Verzoeken zonder uitgebreid overleg worden waarschijnlijk gesloten. Verzoeken met uitgebreid overleg zonder overeenstemming, of uitzicht daarop, worden waarschijnlijk gesloten.

Meertaligheid in overleg

Houd er rekening mee dat overleg gevoerd kan en mag zijn in de taal van het desbetreffende project of in een willekeurige andere taal van een project waar de gebruiker actief is geweest. Er bestaan Wikimediaprojecten ​​in honderden talen, en dus moet een grote verscheidenheid aan gemeenschappen de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen aan het allesomvattende overleg, ongeacht hun spreekvaardigheid in een andere taal. In gevallen waarin er geen menselijke vertalers beschikbaar zijn, kan automatische vertaling functioneren als vervanging voor de communicatie tussen de gemeenschappen.

Een globale verbanning instellen

Bij een globale verbanning worden alle rechten op Wikimediaprojecten ingetrokken, ongeacht of gebruikers gekoppeld zijn aan het algemene aanmeldsysteem. Iedere poging om een bestaande globale verbanning te omzeilen, is een schending van de Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de gebruikte gebruiker. Daarom moeten de lokale gemeenschappen waar de gebruiker geblokkeerd is of actief is, op een prominente openbare plaats op de hoogte gesteld worden over het besluit. Stewards mogen verzoeken afhandelen om bewezen alternatieve gebruikers van een globaal verbannen gebruiker ook globaal te verbannen.

Als er op basis van de overeenstemming een handeling van een Steward nodig is, moet er een verzoek gemaakt worden voor de Stewards. Voeg bij het verzoek alstublieft een verwijzing toe naar het relevante overleg, anders wordt het verzoek afgewezen wegens een gebrek aan overeenstemming.

Besluit voor globale verbanning intrekken

Overleg over het terugdraaien van een globale verbanning wordt gevoerd via het proces voor verzoeken om reacties op Meta, om het grootst mogelijke publiek te bereiken. Een verzoek moet via hetzelfde overeenstemmingsproces verlopen als een verzoek voor een verbanning, zoals hierboven beschreven.

Zie ook