Jump to content

Globale rechten

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global rights and the translation is 100% complete.

Op deze pagina worden globale rechten gedocumenteerd, met name het proces voor het voorstellen en invoeren van globale groepen, de principes die aan het gebruik van deze globale rechten ten grondslag liggen, en de beperkingen op het gebruik ervan.

Principes

Het principe van globale gebruikersrechten op projecten van de Wikimedia Foundation is dat ze zijn ingesteld om functionaliteit te bieden die ontbreekt in lokale projecten. Globale rechten zijn niet bedoeld om rechten op lokale projecten te vervangen, en alle globale rechten moeten worden gebruikt in overeenstemming met het lokale beleid dat dergelijk gebruik regelt. Bij ontstentenis van een specifiek beleid inzake algemene gebruikersrechten voor een lokaal project, moet het beleid inzake het lokale project voor het gebruik van het equivalente lokale recht als bindend worden beschouwd. Als de gebruiker die een globaal gebruikersrecht uitoefent niet op de hoogte is van het lokale beleid of het beleid niet kan lezen vanwege een taalbarrière, moet die gebruiker zich ervan bewust zijn dat het schenden van het lokale beleid zal leiden tot de verwijdering van het globale recht.

Voorgestelde nieuwe groepen

Alle voorstellen voor nieuwe of aanzienlijk gewijzigde globale gebruikersgroepen moeten worden bekendgemaakt en besproken op een manier en gedurende een periode die leden van alle Wikimedia Foundation-projecten in staat stelt deel te nemen. Dit moet ten minste de kennisgevingen in de Kroeg (of gelijkwaardige plek) van alle projecten en bij voorkeur de kennisgeving op de volglijst (of site- kennisgevingsgegevens) voor alle belangrijke voorstellen omvatten.

Misbruik van globale rechten

Elk misbruik van een globaal gebruiksrecht zal leiden tot de onmiddellijke verwijdering van dat recht. Misbruik is de opzettelijke schending van een lokaal of globaal beleid, of een consistente schending van lokaal of globaal beleid door onwetendheid of een onvermogen (door een taalbarrière) om het lokale beleid te begrijpen. Misbruik van globale rechten moet onmiddellijk worden gemeld aan Wikimedia stewards op het stewards' noticeboard of per e-mail op: stewards(_AT_)wikimedia.org.

Toewijzing van globale groepen

De toewijzing van de globale groepen wordt gedaan op basis van criteria die zijn vastgesteld in het globale beleid dat het gebruik van elk specifiek globaal recht regelt. In het individuele globale rechtenbeleid moeten rekening worden gehouden met het vereiste niveau van vertrouwen en met de methoden om vast te stellen dat aan deze eisen is voldaan.

Aanmelden/afmelden bij een globale groep

Elk project heeft de technische mogelijkheid om zich aan of af te melden voor specifieke globale groepen via deze pagina. Het proces opt-out moet worden geïnitieerd door lokale projecten die lokale processen volgen om een beleidsconsensus te bereiken.

Zie ook