สิทธิ์สากล

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Global rights and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.

หน้าต่อไปนี้ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิ์สากล โดยเฉพาะกระบวนการเสนอร้องขอสิทธิและดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ สิทธิ์สากล หลักการที่เป็นพื้นฐานของการใช้สิทธิ์ทั่วโลกเหล่านี้ และข้อจำกัดในการใช้งาน

หลักการ

หลักการของสิทธิสากลในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียคือ การดำเนินการบางอย่างที่ไม่มีในโครงการระดับย่อย สิทธิสากลไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้แทนสิทธิภายในโครงการระดับย่อย และการใช้งานสิทธิสากลจะต้องถูกใช้ภายใต้นโยบายของแต่ละโครงการ ในกรณีที่โครงการระดับย่อยไม่มีนโยบายรองรับไว้เฉพาะ นโยบายของโครงการระดับย่อยในสิทธิที่เทียบเคียงกันจะถูกนำมาบังคับใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ทราบถึงนโยบายท้องถิ่น หรือไม่สามารถอ่านนโยบายได้เนื่องจากกำแพงทางภาษา ผู้ใช้ควรทราบว่าการละเมิดนโยบายเหล่านั้นอาจนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิได้

การเสนอกลุ่มใหม่

ข้อเสนอทั้งหมดสำหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิสากลใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องถูกเปิดเผยและอภิปรายในวิธีและเวลาที่ทำให้สมาชิกของโครงการภายใต้มูลนิธิวิกิมีเดียมีส่วนร่วมโดยทั่ว โดยอย่างน้อยที่สุด ควรจะมีการประกาศที่สภากาแฟ หรือเทียบเท่าของแต่ละโครงการ หรือการประกาศในระดับไซต์สำหรับข้อเสนอสำคัญ

การใช้สิทธิสากลในทางที่ผิด

การใช้สิทธิสากลในทางที่ผิดจะส่งผลให้สิทธิถูกเพิกถอนทันที การใช้ในทางที่ผิดหมายความว่าการละเมิดนโยบายระดับสากลหรือท้องถิ่นอย่างตั้งใจ หรือการละเมิดนโยบายระดับสากลหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความไม่รู้ หรือความไม่เข้าใจในนโยบายท้องถิ่น (เนื่องจากกำแพงทางภาษา) การละเมิดนโยบายสิทธิสากลสามารถรายงานได้ทันทีต่อ ผู้จัดการโครงการ ที่ กระดานของผู้จัดการโครงการ หรือที่อีเมล stewards(_AT_)wikimedia.org

การแจกจ่ายสิทธิสากล

การแจกจ่ายสิทธิสากลจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายซึ่งควบคุมการใช้งานของแต่ละสิทธิสากล นโยบายของแต่ละสิทธิสากลควรต้องคำนึงถึงระดับความไว้วางใจที่ต้องการและวิธิการที่จะทำให้เชื่อได้ว่าผ่านเกณฑ์นั้น

การเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกลุ่มสิทธิระดับสากล

แต่ละโครงการมีความสามารถทางเทคนิคในการเลือกที่จะเข้าร่วมหรือเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกลุ่มสากลที่เจาะจงโดยผ่าน Special:WikiSets ทั้งนี้กระบวนการเลือกไม่เข้าร่วมควรเริ่มต้นโดยโครงการในท้องถิ่นตามกระบวนการในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุฉันทามติด้านนโยบายเสียก่อน

ดูเพิ่ม