Jump to content

Grants:APG/Proposals/2020-2021 round 1/Wikimedia Serbia/Proposal form/Serbian

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Proposal by Wikimedia Serbia to support its annual plan with 99,500 EUR (118,637.83 USD).


Go to Serbian's proposal form.


Return to the community review page.

We ask that you please don't make any changes directly to this page after the proposal submission date, but comment on the discussion page.


If you need to review the edit instructions you will find them in the edit intro.

 • Use this form if you are eligible to submit a proposal in the current round, to request funding in the current round.
 • This form must be published on Meta by the proposal submission date for each round to be considered, and no changes may be made after the submission date without staff approval.
 • This form complements your organization's annual plan, detailed budget, and strategic plan. It won't be considered complete without a detailed budget and strategic plan.
 • Organizations may apply for a funding period that does not exactly match their fiscal years. Follow the instructions carefully to understand what time period each question refers to.
 • Refer to the framework, guidance from the Board, and the FDC's recommendations before using this form, so you have an understanding of the Annual Plan Grants process.
 • Please Email FDCSupport@Wikimedia.org with questions about using the form.

A few terms used in the form:

FDC proposal form terms Wikimedia terms Learning & Evaluation terms


Overview[edit]

1. In order to support community review, please provide a brief description of your organization's work in the upcoming funding period.

Викимедија Србије ће у 2021. години започети спровођење нове стратегије организације која је дефинисана за период 2021 - 2023. У оквиру новог пута организације, главна стратешка усмерења су прикупљање слободног садржаја, сарадња и умрежавање са другим организацијама и институцијама и подршка заједници. Сва стратешка усмерења имају акценте на квалитет садржаја, децентрализацију, разноликост, одрживе сарадње и томе слично. Имајући то у виду, организација неће имати радикалне промене, али ће се фокусирати на унапређивање досадашњег рада. Ова стратешка усмерења се провлаче кроз три програма, а то су Образовни програм, ГЛАМ (Galleries, Libraries, Archives, Museums) програм и Подршка заједници. Осим партнера са којима смо већ сарађивали (образовне институције и институције културе), фокусираћемо се на невладине организације и организације са сличном делатношћу које и саме имају волонтерске капацитете. Настојаћемо да активности у што већој мери обављају волонтери којима ће, кроз програм подршке заједници, бити обезбеђена техничка и саветодавна помоћ од стране представника Викимедије Србије. Осим што ћемо уложити труд у проширење волонтерских капацитета, наш фокус биће веће укључење заједнице Википедије на српском у активности Викимедије Србије.

Број запослених се неће мењати, осим што ће повремено бити ангажовани Википедијанци стажисти. Оваква ситуација допринеће стабилности организације и успостављању добрих услова да се тим прошири у будућности.

Викимедија Србије је направила основе за утицајније регионално лидерство кроз организацију ЦЕЕ конференције, али и плана да сличне конференције организује у Србији. Поред конференција и састанака, у плану су и заједнички пројекти огранака и афилијација.

Када говоримо о буџету, Викимедија Србије неће повећавати износ тражених средстава, односно овај износ биће исти као и за 2020. годину.


2. Name, fiscal year, and funding period.
 • Legal name of organization: Викимедија Србије
 • Organization's fiscal year: 1 јануар 2021 - 31 децембар 2021.
 • 12-month funding period requested: 1 јануар 2021 - 31 децембар 2021.
 • Currency requested: ЕУР
 • Name of primary contact: Мирослав Лоци


3. Тражени износ.

Table 1

Currency requested US$
Total expenses for the upcoming year 99,500.00 118,637.83
APG funding requested for the upcoming year 99,500.00 118,637.83
Amount of funding received from WMF for the current year 99,500.00* 108,617.19


 • Износ гранта предвиђен за ову године је анексом уговора увећан за 11,440.00 евра у циљу повећања резерви Викимедије Србије. Са овим повећањем, укупан износ добијен од Задужбине Викимедија за ову годину износи 110,940.00 евра.
4. How does your organization know what community members and contributors to online projects need or want? Does your organization conduct needs assessments or consult the contributors and volunteers most involved with its work?

Један од програма Викимедије Србије је Подршка заједници који има за циљ да повећа мотивацију Википедијанаца и Викимедијанаца у погледу њиховог рада на пројектима, као и да смањи јаз између онлајн и офлајн заједнице. Кроз разне активности радимо на укључивању заједнице у текуће пројекте и слушамо њихова мишљења и идеје. Упитници на конференцијама, камповима и другим догађајима често могу пружити драгоцене повратне информације од волонтера. На основу ових сугестија и коментара креирају се пројекти и активности. Годишње окупљање Википедијанаца (Викилајв) добра је прилика да се уредници Викимедијиних пројеката окупе на једном месту, размене знање и пренесу своје идеје у јасне пројекте. Викимедија Србије настоји да повећа транспарентност и да информише заједницу о актуелним глобалним и локалним догађајима путем мејлинг листе, блога, Трга и профила на друштвеним мрежама.

5. Please provide a link to your organization's strategic plan, and a link to your separate annual plans for the current and upcoming funding periods if you have them.

Викимедија Србије је усвојила нову стратегију и стратешки план.

Будући да Викимедија Србије тренутно спроводи стратегију дефинисану за период 2018 − 2020, у овој години смо преиспитали резултате тренутне стратегије и спровели смо свеобухватан процес креирања новог пута за организацију. С обзиром да је организација сада достигла много већи ниво зрелости, процес израде стратегије је изгледао другачије и у њему је била укључена заједница.

Процес је имао неколико етапа:

 • Формирање радне групе која је водила процес израде стратегије. Група је била састављена од чланова заједнице, чланова Викимедије Србије и запослене.
 • Евалуација тренутне стратетије - да ли су достигнути циљеви, да ли је стратегија спроведена у довољној мери и на прави начин, колико је заједница била укључена у спровођење стратегије. Резултате евалуације смо имали у виду приликом процеса израде нове стратегије.
 • Први корак креирања стратегије - укључивање заједнице. Викимедија Србије је креирала општу анкету која је имала три одељка - одељак за уреднике, за кориснике и партнере.
 • Анализирање резултата анкете и представљање истих заједници. Резултати анкете су подељени са заједницом како би иста могла да да повратну информацију.
 • Анализа екстерног окружења је подразумевала анализу различитих спољних фактора који могу утицати на деловање организације у будућности (политички, економски, социјални, технолошки).
 • Усклађивање стратегије са стратегијом покрета.
 • Израда првог нацрта стратегије.
 • Дељење нацрта са заједницом.
 • Израда финалног документа.
 • Израда стратешког плана.
 • Усвајање Стратегије и стратешког плана од стране Управног одбора.

Стратешка усмерења

На основу евалуације стратегије Викимедије Србије 2018 — 2020, СВОТ и ПЕСТ анализа, фидбека од заједнице и радне групе, дефинисани су фокуси који ће бити главна усмерења Викимедије Србије у периоду 2021 — 2023. и они су:

 • Прикупљање слободног садржаја које има за циљ умножавање слободног материјала различитих формата кроз разнолике активности и пројекте организације. У оквиру овог усмерења, организација ће имати неколико стратешких линија, међу којима су јачање Викимедијиних пројеката у образовном систему, у академској заједници и у институцијама културе, са нагласком да ће алати и садржај бити још више доступни и приступачни. Такође је ту и разноликост у погледу уредника и садржаја, која ће се прожимати кроз бројне активности. Овај стратешки фокус подразумева увећање слободног садржаја на Викимедијиним пројектима, али акценат ставља на неколико важних параметара: квалитет и разноликост садржаја и институционална подршка у смислу релевантног садржаја.
 • Сарадња или умрежавање са другим организацијама и институцијама за коју верујемо да је неопходна у циљу развоја организације и искоришћавања заједничких циљева и ресурса зарад досезања до што већег броја људи и остваривања добрих резултата. Имајући ово у виду, тежићемо: одрживим и дугорочним сарадњама, децентрализацији и подршци у донацијама.
 • Подршка заједници представља широк спектар активности које се реализују у циљу пружања потпоре члановима и чланицама заједнице. Ово усмерење има намеру да омогући смањење јаза између Википедијанаца и Викимедијанаца, умрежавање заједнице ради остваривања заједничких циљева и ширење мреже волонтера.


Финансије: тренутна година[edit]

The purpose of this section is to give the FDC an idea of how your organization is receiving funds and spending funds toward your current plan. Your current funding period is the funding period now in progress (e.g. 1 January 2016 to 31 December 2016 for most organizations).


Table 2

Financials for the current funding period
Revenues or expenses Planned (budgeted) Actual, until one month before the proposal due date Projected
Currency requested US dollars Currency requested US dollars Currency requested US dollars
Revenues (from all sources) 99,500.00 108,617.19 115,278.95 125,841.96 115,295.96 125,860.53
Expenses 99,500.00 108,617.19 51,966.64 56,728.34 95,600.00 104,359.83

Table 2 notes:


Programs: upcoming year's annual plan[edit]

This section is about your organization's programs. A program is a defined set of activities that share the same objectives and a similar theory of change. Please share the general goal of each program, and then list the specific objectives that the program will meet. Please do not include information about your organization's operating activities in this section. You may provide information about activities like administration, staff and board training, fundraising, governance, and internal IT in another section or in a supplementary document, but please do not include these activities here as programs.

1. For each program, and overall
 • Include targets for each of the three shared measures for each program, and overall. If one or more of these required metrics are not relevant to any of your programs, please consult your program officer.
 • Also choose at least two grantee-defined metrics to highlight in this section, and include targets for each of these grantee-defined metrics for each program, and overall. (Other program-specific metrics may be included in your program objectives, in the detailed program sections below.)


Table 3

Shared metrics

 1. Participants: The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly.
 2. Newly registered: The number of participants that create new accounts on a Wikimedia project. These include users who register up to two weeks before the start of the event.
 3. Content pages: A content page is an article on Wikipedia, an item on Wikidata, a content page on Wikisource, an entry on Wiktionary, and a media file on Commons, etc. This metric captures the total number of content pages created or improved across all Wikimedia projects.

Grantee-defined metrics

 1. Искоришћеност: Искоришћеност мултимедијалног материјала - Број мултимедијалног материјала са Викимедијине оставе, који је искоришћен за илустровање Викимедијиних пројеката. Поред количине прикупљених мултимедијалних датотека, важна је и њихова искоришћеност, јер показује релевантност и значај прикупљеног материјала.
 2. Партнерства: Партнерства - Број остварених сарадњи са образовним институцијама и институцијама културе, као и невладиним организацијама у оквиру пројеката и активности Викимедије Србије. Сарадња може значити спровођење различитих пројеката у овим институцијама, организовање уређивачких маратона, радионица, предавања, као и изложби. Сматрамо да је метрика важна јер показује раст програма и ширење мреже сарадника, а самим тим утиче на већу видљивост организације и пројеката.
Program Participants Newly registered Content pages Искоришћеност Партнерства
Образовни програм 2200 1400 4000 750 50
ГЛАМ програм 250 100 6500 2000 40
Подршка заједници 350 100 8500 1750 60
TOTAL FOR ALL PROGRAMS 2800 1600 19000 4500 150


Table 3 notes:


2. Please list your goals and objectives for each program. Please be sure your objectives meet all three criteria for each program
 • The objectives listed are each SMART: specific, measurable, attainable and relevant, and include time-bound targets.
 • Include both qualitative targets and quantitative targets, and remember to highlight your baseline metrics.
 • Provide any additional information that is important to our understanding of this program. For example, you may include needs assessments, logic models, timelines, tables, or charts. Share how this program will contribute more broadly to movement learning, or explain how your program aligns with important Wikimedia priorities such as increasing participation and improving content on the Wikimedia projects.

Образовни програм

Образовни програм Викимедије Србије је намењен научно-образовним институцијама, a превасходно наставницима/професорима и ученицима/студентима средњошколских и високошколских установа. Циљеви програма су усмерени на раст и развој Викимедијиних пројеката кроз обогаћивање садржаја и додавање нових корисника из академске заједнице. Програм даје подршку наставницима у погледу бољег коришћења Вики пројеката у настави. У оквиру Образовног програма Викимедије Србије, реализоваћемо три пројекта: Википедија у школама, Акредитован семинар и Еду Вики камп. Сваки од пројеката намењен је различитој циљној групи која игра важну улогу у коришћењу Википедије у настави. Осим већ поменутих пројеката, у 2021. години имаћемо прилику да реализујемо пет екстерних и независних пројеката кроз које желимо да охрабримо самосталност у извођењу активности и тако створимо самоодрживе пројекте.

Образовни програм остварује два стратешка усмерења из нове стратегије, а то су прикупљање слободног садржаја са акцентом на побољшање квалитета истог и сарадња и умрежавање са другим организацијама и институцијама. Кроз овај програм већ годинама се јачају постојеће и остварују нове сарадње. Умрежавањем са другим организацијама и образовним институцијама, омогућавамо остваривање заједничких циљева. Поред тога, у наредном периоду, фокусираћемо се на организације које се баве неформалним образовањем.


ГЛАМ програм

Циљ ГЛАМ програма је развијање двосмерне сарадње са институцијама културе ради креирања и унапређења доступности ризнице културног и историјског наслеђа наше зeмље на интернету. На овај начин, ми помажемо ГЛАМ институцијама да третирају материјал који имају (документа, слике, дигитализоване књиге…) као културно наслеђе, односно као слободно знање које би требало да буде доступно свима. Успостављене сарадње ће послужити као добри примери и успешне приче за разне институције културе у Србији, за које верујемо да ће имплементирати сличне моделе сарадње и усмериће се ка остваривању заједничких циљева. Фокус Викимедије Србије биће на остваривању и наставку стабилне и дугорочне сарадње са институцијама културе, најпре онима из основе ГЛАМ акронима, али и свим другим културним установа које желе да учествују у стварању отвореног и слободног садржаја. У оквиру ГЛАМ програма Викимедије Србије реализоваћемо пројекте: Вики воли ГЛАМере и Википедијанац стажиста.

ГЛАМ програм је у складу са новом стратегијом примарно кроз усмерење прикупљања слободног садржаја, али са нагласком на институционална подршку у смислу релевантног садржаја. Сарадња и умрежавање са институцијама је у овом програму императив, јер је ГЛАМ пре свега двосмерна комуникација између Викимедије Србије и институција културе, а у циљу увећања слободног знања на Викимедијиним пројектима. Сем сарадње у увећању садржаја, очекује се и сарадња у погледу донација, било финансијске природе, било у виду робе и услуга.


Подршка заједници

Програм Подршка заједници се реализује у циљу стварања и одржавања боље и здравије атмосфере у заједници, успостављање јаче комуникације и повећања мотивације чланова. Заједница чини срж Викимедијиног покрета и идеје стварања и дељења слободног знања. Веома је битно да имамо снажну и здраву заједницу како би пројекти расли и били одрживи. Пројекти Викимедије Србије циљно су осмишљени како би мотивисали различите типове волонтера (онлајн и офлајн), а кроз сваки од њих се прожима повећање учешћа заједнице у пројектима. У оквиру ових активности реализоваћемо локалну конференцију Викилајв, такмичења на Википедији и бројне активности подршке попут доделе микрогрантова, пружање подршке појединцима у техничком и саветодавном смислу. Такође, у оквиру овог програма акценат се ставља на пројектима разноликости попут Викигепа и Вики воли Прајд.

Програм подршке заједници је очигледно повезан са истоименим стратешким усмерењем. Викимедија Србије је пре свега волонтерска организација, због чега ће волонтерима као носиоцима пројеката и активности бити омогућена финансијска, саветодавна, техничка и било која друга врста помоћи. Акценат је на разноликој заједници која ствара погодне услове за инклузију маргинализованих група, али и за квалитетну и одрживу децентрализацију. Осим тога, овај програм је у великој мери усмерен и на прикупљање слободног садржаја кроз заједничке пројекте који ће још више приближити заједницу Викимедије Србије и Википедије на српском, као и проширити мрежу волонтера.


Staff and contractors: upcoming year's annual plan[edit]

1. Please describe your organization's staffing plan or strategy here, and provide a link to your organization's staffing plan or organogram if you have one.

Број запослених се неће мењати, осим што ће повремено бити ангажовани Википедијанци стажисти. Ова ситуација ће допринети стабилности организације и успостављању добрих услова за ширење тима у будућности.

2. List of staff by department or function.
You can use this table (or substitute your own list) to show us the number of FTEs (fulltime equivalents) for each department or function, where one person working at 100% time would be counted as 1.0. We need this information about the total number of staff (FTEs) you plan to have by the end of the current funding period, and staff you plan to have by the end of the upcoming funding period.

Table 4

FTEs
Department or function End of current funding period End of upcoming funding period Explanation of changes
Менаџер пројеката и заједнице 1 1 Без измена.
Менаџер Образовног програма 1 1 Без измена.
Менаџер за сарадњу са институцијама културе 1 1 Без измена.
Менаџер канцеларије 1 1 Без измена.
Total (should equal the sum of the rows): 4 4 Без измена.

Table 4 notes or explanation of significant changes:

3. How much does your organization plan to spend on staff by the end of the current funding period, in currency requested and US dollars?
 • Викимедија Србије планира да потроши 50,032.32 евра, односно 54,616.78 америчких долара, на запослене до краја године. У овај износ је укључена финансијска помоћ Владе Републике Србије.
4. How much does your organization plan to spend on staff by the end of the upcoming funding period, in currency requested and US dollars?
 • Викимедија Србије планира да потроши 49,176.00 евра, односно 58,634.51 америчких долара, на запослене до краја наредног буџетског периода.


Финансије: наредна година[edit]

Детаљан буџет: наредна година[edit]

Please link to your organization's detailed budget showing planned revenues and expenses for the upcoming funding period (e.g. 1 January 2017 to 31 December 2017). This may be a document included on this Wiki (Meta) or a publicly available spreadsheet.
 • Детаљан буџет можете прегледати путем следећег линка.

Приходи: наредна година[edit]

Please use this table to list your organization's anticipated revenues (income, or the amount your organization is bringing in) by revenue source (where the revenue is coming from) in the upcoming funding period (e.g. 1 January 2017 to 31 December 2017).

 • Use the status column to show if this funding is already guaranteed, if you are in the process of requesting funding, or if you are planning to request funding at a later time.
 • Please include in-kind donations and resources in this table, as applicable, and use the status column to show that they are in-kind resources.
 • Do not include money you plan to draw from your reserves during the upcoming funding period.

Table 5

Anticipated revenues for the upcoming funding period
Revenue source Currency requested US dollars Status (e.g. guaranteed, application)


Грант Задужбине Викимедија 99,500.00 118,637.83 У процесу аплицирања.
Министарство културе и информисања Републике Србије 4,260.00 5,079.37 Планирано аплицирање за средства током наредне године.
Хелиант - - Донација веб хостинга.
Разне образовне и институције културе - - Донација простора за радионице, семинаре и уређивачке маратоне (у случају офлајн догађаја)
Total revenues (should equal the sum of the rows): 103,760.00 123,717.20 -


Table 5 notes: If your organization has significant funding other than FDC funds, please note how those funds will be used.

 • Добијена средства од Министарства културе и информисања би била искоришћена за реализацију програма стажирања у институцијама културе.Резерве: тренутна и наредне године[edit]

Please note that there is a policy that places restrictions on how much FDC funding your organization can use to build its operating reserves. If you would like to use FDC funding to for your organization's reserves, you must note that here. You will not be able to decide to allocate FDC funding from this grant to your reserves at a later date.

1. What is your plan for maintaining, building, or spending your reserves in the current year and the upcoming funding period? Please use the table below to show the amounts in your reserves at the beginning, year-to-date, and end of your current year, and the amount you plan to have in your reserves by the end of the upcoming funding period.
 • Викимедија Србије гради своје резерве захваљујући донацијама физичких и правних лица. Резерве се чувају и биће искоришћене у ситуацији недостатка извора финансирања за текуће активности Викимедије Србије. Ове године, Задужбина Викимедије је подржала увећање резерви са 11,440.00 евра.

Table 6

Year Year start Year start (US) Year-to-date Year-to-date (US) Year end Year end (US)
Current year (e.g. 2017) 5,728.84 6,253.77 17,228.29 20,541.98 17,228.29 20,541.98
Upcoming year (e.g. 2018) - - - - 17,500.00 20,865.95
2. How much FDC funding is your organization requesting to add to your reserves in the upcoming funding period? If you are not requesting any FDC funding to add to your reserves in the upcoming funding period, you can write zero.
 • Викимедија Србије не планира да тражи додатна средства од Задужбине Викимедија за увећање сопствених резерви.


Трошкови: план за наредну годину[edit]

1. Трошкови по програмима (искључује трошкове запослених и оперативне трошкове).
Program expenses are the costs associated specifically with your organization's programs, and do not include operating expenses or staff salaries, which will be described in separate tables. Program expenses may be the costs of an event, the costs of outreach materials specific to a program, budgets for microgrants and reimbursements, or technical costs associated with specific programs, for example. The programs listed in this table should correspond to the programs you have listed in the programs section of this proposal form.


Table 7

Program Currency requested US dollars
Образовни програм 7,300.00 8,704.08
- Википедија у школама 2,100.00 2,503.91
- Акредитовани семинари 1,200.00 1,430.81
- Еду Вики камп 4,000.00 4,769.36
ГЛАМ програм 8,950.00 10,671.44
- Вики воли ГЛАМере 3,980.00 4,745.51
- Википедијанац стажиста 4,970.00 5,925.93
Подршка заједници 13,070.00 15,583.88
- Анимирање заједнице 8,370.00 9,979.89
- Викилајв 3,700.00 4,411.66
- Такмичења на Википедији 1,000.00 1,192.34
Total program expenses (should equal the sum of the rows) 29,320.00 34,959.41

Table 7 notes: If your organization has significant funding designated for specific programs (e.g. a restricted grant), please make a note of that here.


2. Укупни трошкови
These are divided into three categories: (1) staff expenses from Table 4 (including expenses for staff working on both programs and operations), (2) expenses for programs from Table 7 (does not include staff expenses or operations expenses), and (3) expenses for operations (does not include staff expenses or program expenses). Be sure to check the totals in this table to make sure they are consistent with the totals in the other tables you have submitted with this form. For example, your total program expenses excluding staff will be equal to the total in Table 7, while your total staff expenses will be equal to the total in Table 4 and your total expenses will be equal to the total in Table 1.


Table 8

Expense type Currency requested US dollars
Program expenses (total from Table 7, excludes staff) 29,320.00 34,959.41
Operations (excludes staff and programs) 21,004.00 25,043.91
Upcoming staff total expenses (from Table 4) 49,176.00 58,634.51
Total expenses (should equal the sum of the rows) 99,500.00 118,637.83

Table 8 notes:


Језичке верзије плана[edit]

Овај план је доступан и на енглеском језику.

Verification and signature[edit]

Please enter "yes" or "no" for the verification below.

The term “political or legislative activities” includes any activities relating to political campaigns or candidates (including the contribution of funds and the publication of position statements relating to political campaigns or candidates); voter registration activities; meetings with or submissions and petitions to government executives, ministers, officers or agencies on political or policy issues; and any other activities seeking government intervention or policy implementation (like “lobbying”), whether directed toward the government or the community or public at large. General operating support through the FDC may not be used to cover political and legislative activities, although you may make a separate grant agreement with the WMF for these purposes.
I verify that no funds from the Wikimedia Foundation will be used
for political or legislative activities except as permitted by a grant agreement
Yes


Please sign below to complete this proposal form.

IMPORTANT. Please do not make any changes to this proposal form after the proposal submission deadline for this round. If a change that is essential to an understanding of your organization's proposal is needed, please request the change on the discussion page of this form so it may be reviewed by FDC staff. Once submitted, complete and valid proposal forms submitted on time by eligible organizations will be considered unless an organization withdraws its application in writing or fails to remain eligible for the duration of the FDC process.
Please sign here once this proposal form is complete, using four tildes. Mickey Mystique (talk) 08:12, 2 October 2020 (UTC)