Jump to content

מענקים: פעילויות ואירועים/דרישות לזכאות

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:PEG/Eligibility requirements and the translation is 100% complete.

מיהם הזכאים לקבלת מימון?

הזכאים לקבלת מימון הם אנשים פרטיים, קבוצות שאינן מאוגדות וארגונים ללא מטרות-רווח

התאמה ופרטים טכניים

 1. ארגונים המקבלים כיום מימון מוועדת הפצת הכספים (FDC) אינם זכאים למענקים מבוססי פעילויות, למעט עבור פעילויות האסורות במפורש בהסכם המענקים של ה-FDC (למשל הגנה משפטית), וכן כאשר הם מופנים במפורש לתוכנית המענקים על ידי חבר הנאמנים של קרן ויקימדיה.
 2. צוות העובדים בתשלום של קרן ויקימדיה, של קהילות ויקימדיה ושל ארגונים מבוססי מימון הקרן, אינם יכולים לקבל מענקים, על מנת למנוע ניגודי אינטרסים אפשריים. למרות האמור, ועדת הפצת הכספים עשויה להתיר מענק כזה באופן חריג, ובלבד שעבודתו בארגון האמור אינה עולה על עשרים שעות שבועיות.
 3. עמותות המבקשות מימון חייבות לספק הוכחה מקומית למעמדם כמוסד ללא כוונת רווח.
 4. כל המגישים נדרשים למסור את שמותיהם החוקיים, את כתובותיהם ואת תאריכי הלידה שלהם לקרן ויקימדיה, אך לאו דווקא בפומבי. על פי החוק האמריקאי, על כל האחראים להפעלת העמותה, הארגון או החשבון אליו יועברו הכספים, וכן על כל מובילי הפעילות המתוכננת, להיבדק מול רשימת אזרחים מסויימת של ארצות הברית. אנשים הנכללים ברשימה אינם זכאים למימון.
 5. על מגישי הבקשה להחזיק בחשבון בנק שאינו מסחרי, או לבצע סידורים מקובלים אחרים לקבלת הכספים (למשל חסות כספית). במקרים מסוימים יתכן שהמקבלים יידרשו לפתוח חשבון חדש, לשם מעקב אחר כספי המענק.
 6. על המועמדים לעמוד בכל תנאֵי כל תוכניות מענקי קרן ויקימדיה באמצעותן הם קיבלו אי-פעם מענק, כולל דרישות הדיווח של תוכנית הפעילויות והאירועים ודרישות הדיווח של וועדת הפצת הכספים, וכן עליהם לעמוד בכל תנאֵי כל הסכם חתום. מבקשי כספים שאינם מצייתים לתנאי מענק קודם יצטרכו לשוב ולעמוד בתנאים בטרם תישקל בקשתם.
 7. על המועמדים לעמוד בכל הסכם אחר עם קרן ויקימדיה, כולל עם סניפיה, קהילותיה וארגוניה, ובכלל זה בהסכמי גיוס תרומות.

אילו פעילויות ראויות למימון?

כל פעילות או אירוע הממוקדים בהתנדבות ומתאימים למשימתה של הקרן עשויים לקבל מימון. עדיפות תינתן לכאלו התואמים את אסטרטגיית הקרן הנוכחית.

מגבלות וחריגים

 1. המענקים אינם אמורים להחליף פעילות התנדבותית בעבודה בתשלום. הם מיועדים לשיפור הפעילות התנדבותית, ויש להשתמש בהם בעיקר לכיסוי הוצאות.
 2. ככלל, מענקי פעילויות ואירועים אינם מפצים את המתנדבים על זמנם. במקרים מסוימים, מענקים אלו עשויים לממן משרה חלקית או מלאה במיקוד מוגבל ובהיקף עבודה הקשור באופן הדוק לפעילות הממומנת. בקשות למימון אנשי צוות צריכות להיות מלוות בהערכת יכולת המועמד לנהל את הצוות בצורה יעילה, וייתכן שיידרשו תוכניות לגבי תמיכה בצוותים (למשל מדיניות החזרי נסיעות ושכירות).
 3. למרות האמור, מענקי פעילויות ואירועים עשויים לממן קבוצות/ארגונים המעוניינים לפעול על בסיס תכנית ותקציב שנתיים, אם כי, לרוב, סיכויי קבלת המענק ישתפרו אם הבקשה תוגש דרך האפשרות למענקי תוכנית שנתית, שתוכננה במיוחד לתמיכה בקבוצות/ארגונים כאלו. כמו כן, תקציבים שנתיים הממומנים באמצעות מענקי פעילויות ואירועים לא יכללו משכורות קבועות במשרה מלאה או הוצאות תפעוליות אחרות, למשל מימון שכירות עבור משרד.[1] עובדים במשרה מלאה והוצאות תפעוליות כאמור ימומנו רק באמצעות האפשרות המלאה למענקי תוכנית שנתית, ועדת הפצת הכספים או האפשרות הפשוטה למענקי תוכנית שנתית.
 4. מימון מהקרן אינו אמור להחליף מאמצי הסברה וקשר של שלוחה מקומית. על מקבלי המענק להשקיע בבניית שותפויות עם נותני חסות, עם בעלי ברית ועם קבוצות משתמשים דומות.
 5. ככלל, התוכנית למענקי פעילויות ואירועים אינה מממנת החזרי נסיעות עבור יחידים:
  • עבור אירועים שאינם מאורגנים בידי ויקימדיה - הגישו מועמדות דרך תוכנית ויקימדיה למענקי נסיעות והשתתפות.
  • עבור אירועים המאורגנים בידי ויקימדיה, נסיעות אישיות צריכות להיות ממומנות בידי הקבוצה המארגנת. הקבוצה מוזמנת להגיש בקשת מימון נסיעות באמצעות תוכנית מענקי הפעילויות והאירועים כחלק ממענק גדול יותר הקשור לפעילות/לאירוע.
 6. הסכום המזערי לבקשת מענק הוא חמש-מאות דולר, אך יישקלו גם חריגים. אין סכום מרבי.
 7. ככלל, תקופת המענק לא תעלה על שנה. חריגים יישקלו אם תוצג סיבה מספקת.

הערות שוליים

 1. במסגרת מענקי תוכנית זו, יישקל מימון מקום עבודה משותף או סיוע משמעותי במימון, לפרק זמן מוגבל.