Jump to content

Grantet:GPE/Faqet e programit

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:PEG/Program Pages and the translation is 76% complete.The Project & Event Grant (PEG) and Individual Engagement Grant (IEG) programs are no longer active. Please read about our current grant programs on Grants:Start.

Faqja e Programit të Granteve për Projekte dhe Evente

Kjo faqe ofron linqe deri tek të gjitha faqet e që lidhen me procesin e granteve të Programit të Granteve për Projekte dhe Evente (PEG).Planifikimi i Grantit

Rregullat

 • Kualifikimi: Kush dhe çfarë lloj të projekteve janë të vlefshme për marrë mjete financiare.
 • Kriteret: Një listë e kritereve që Komiteti Këshillues i Granteve (KKG) dhe stafi i WMF do të kërkojë kur të shqyrtoj propozimet për grante.
 • Sponsorizimet fiskale: Çfarë është një sponsorizim fiskale, kur ju duhet të kërkoni një të tillë, dhe kush mund të jetë një sponsor fiskal.

Krijimi i një propozimi

 • Prioritetet strategjike: Lista e prioriteteve strategjike të Granteve për Projekte dhe Evente synojnë të ndikimin. Përqendroni propozimin tuaj për grant në një nga këto prioritete.
 • IdeaLab: Një vend për njerëzit ku të shkëmbyer idetë për përmirësimin e projekteve të Wikimedias dhe bashkërisht të zhvillojnë idetë në planifikime dhe propozime për grante.
 • Fazat e një granti: Shqyrton fazat kryesore të procesit të granteve.
 • Udhëzime për propozimet: Këshilla dhe udhëzime për të shkruar një propozim të përkryer për grant.
 • Shembuj të granteve GPE: Të gjitha grantet aktuale dhe të kaluara në programin e GPE - një burim i mirë për krijimin e grantit tuaj të ri.

Krijimi i një buxheti

Burime të programit

Aplikimi dhe shqyrtimi i Grantit

 • Dorëzimi i kërkesës: Si të paraqesë një kërkesë për grant, udhëzimet për aplikimi, dhe dorëzimi i kërkesën tuaj grant.
 • Shqyrtimi i Aplikimit: Procesi i shqyrtimit të aplikimeve për GPE, duke përfshirë pritshmëritë, afatet kohore, si dhe një shpjegim të përmbledhjes të fazave të ndryshme.
 • Komiteti Këshillues i Granteve (KKG): Një vështrim i KKG, roli i tyre në procesin e shqyrtimit të grantit, dhe anëtarë të aktuale dhe të mëparshëm.
 • Kërkesa për Grant: Të gjitha kërkesat për grante, të hapura, drafte, të financuar, dhe jo të financuara.

Implementimi i Gantit

 • Procesimi i Grantit: Procesi i granteve, duke përfshirë të gjitha fazat e procesimit të grantin tuaj dhe raportimin.
 • Learning patterns: Modelet për t'iu referuar apo për të krijuar, të cilat shpjegojë se si të riprodhoni një strategji të suksesshme për kryerjen apo vlerësimin e një aktiviteti.
 • Mjetet për vlerësim: Mjetet për matjen dhe vlerësimin e suksesit të projektit, duke përfshirë Wikimetrics (to track editor retention) dhe Qualtrics (survey software).
 • Ndryshime të Buxhetit: Si të kërkoni një ndryshim të buxhetit të grantit tuaj.
 • Extension requests: How to request an extension to your grant.
 • Documenting expenses: How to document grant expenses.

Grant reporting

All grants: See Grants Table for the current status of all grants by fiscal year.

Key templates: See Template:WMF_Grants_Program_templates for template documentation.