Jump to content

Tài trợ:PEG/Các trang chương trình

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:PEG/Program Pages and the translation is 88% complete.The Project & Event Grant (PEG) and Individual Engagement Grant (IEG) programs are no longer active. Please read about our current grant programs on Grants:Start.

Các trang chương trình Dự án và Sự kiện tài trợ

Trang này cung cấp đường dẫn đến tất cả các trang liên quan đến quy trình cấp kinh phí cho các Dự án và các chương trình sự kiệnDự toán kinh phí

Chính sách

Viết đề xuất

 • Ưu tiên chiến lược: Danh mục các dự án ưu tiên mang tính chiến lược có thể được ưu tiên. Cần viết tập trung các mục này trong đề xuất.
 • IdeaLab: Nơi các thành viên chia sẻ ý tưởng để cải thiện các dự án của Wikimedia và phát triển ý tưởng dựa trên sự hợp tác tích hợp vào trong các kế hoạch và đề xuất tài chính.
 • Các bước cấp kinh phí: Xem lại các bước chính của quy trình cấp kinh phí.
 • Hướng dẫn viến đề xuất: Các điểm chính và hướng dẫn để viết đề xuất hiệu quả.
 • Các mẫu đã được cấp PEG: Tất cả các đề xuất đã và hiện đang được cấp kinh phí trong chương trình PEG - nguồn tham khảo hữu ích cho dự án tương lai của bạn.

Lên dự toán

Các tài nguyên của chương trình

Nộp dự án và đánh giá

 • Nộp đề xuất: Cách nộp đề xuất, hướng dẫn nộp, và cách nộp đề xuất.
 • Đánh giá đề xuất: Quy trình xem xét của PEG, bao gồm bao gồm cả sự mong muốn, thời gian, và lời giải thích các giai đoạn đánh giá khác nhau.
 • Grant Advisory Committee (GAC): Giới thiệu về GAC, vai trò của họ trong quá trình xem xét đề xuất, và các thành viên đã và đang tham gia trong hội đồng.
 • Yêu cầu tài trợ: Toàn bộ yêu cầu tài trợ đang mở, nháp, đã tài trợ và không tài trợ.

Thực hiện

 • Quy trình tài trợ: Quy trình tài trợ, bao gồm tất cả các giai đoạn của quá trình xử lý khoản tài trợ của bạn và việc báo cáo.
 • Tìm hiểu mô hình: Bản mẫu dùng để tham khảo hoặc được tạo ra để giải thích cách tổ chức một chiến lược thành công để tiến hành hoặc đánh giá một hoạt động.
 • Evaluation tools: Tools for measuring and evaluating project success, including Wikimetrics (to track editor retention) and Qualtrics (survey software).
 • Điều chỉnh kinh phí: Cách đề nghị điều chỉnh kinh phí đã cấp.
 • Yêu cầu gia hạn: Cách yêu cầu gia hạn dự án.
 • Documenting expenses: How to document grant expenses.

Báo cáo dự án

All grants: See Grants Table for the current status of all grants by fiscal year.

Key templates: See Template:WMF_Grants_Program_templates for template documentation.