Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/Rapid Fund/వికీలో భాషలు - Wiki loves languages (ID: 22018487)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
statusAwaiting grantee reply
వికీలో భాషలు - Wiki loves languages
proposed start date2023-04-01
proposed end date2023-05-15
budget (local currency)183000 INR
budget (USD)2244.86 USD
grant typeIndividual
funding regionSA
decision fiscal year2022-23
applicant• MYADAM ABHILASH
organization (if applicable)• N/A

This is an automatically generated Meta-Wiki page. The page was copied from Fluxx, the grantmaking web service of Wikimedia Foundation where the user has submitted their application. Please do not make any changes to this page because all changes will be removed after the next update. Use the discussion page for your feedback. The page was created by CR-FluxxBot.

Applicant Details[edit]

Please provide your main Wikimedia Username.

MYADAM ABHILASH

Please provide the Usernames of people related to this proposal.


Organization

N/A

Are you a member of any Wikimedia affiliate or group, including informal groups like Wiki Fan Clubs, emerging language communities, not recognized Wikimedia groups etc.? Please list them all.

No

Grant Proposal[edit]

M. Please state the title of your proposal. This will also be the Meta-Wiki page title.

వికీలో భాషలు - Wiki loves languages

Q. Indicate if it is a local, international, or regional proposal and if it involves several countries? (optional)

Local

Q2. If you have answered regional or international, please write the country names and any other information that is useful for understanding your proposal.


R. If you would like, please share any websites or social media accounts that your group or organization has.


1. What is the change that you are trying to bring about and why is this important.

ప్రపంచ భాషలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వికిపీడియా క్రియాశీల వాడుకరులను పెంచుతూ, వికీలో వారందించే సమాచారాన్ని మరింత అభివృద్ధిపరుస్తూ జ్ఞాన నిర్మాణ దిశగా ప్రయాణించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం 7100 భాషలు ఉన్నప్పటికీ వాటి గురించిన సమాచారం అందుబాటులో లేదు కాబట్టి కనీసం 200 కొత్త భాషలను వికిపీడియా ద్వారా పరిచయం చేయాలన్నదే ఈ ప్రాజెక్టు అంతిమ లక్ష్యం.

This project will be useful for providing complete information about the world languages. And helpful to increase the number of active Wikipedians, improve information better and to travel towards knowledge building. Although there are 7100 languages are there worldwide, information about them are unavailable. So, at least introducing about minimum of 200 languages via Wikipedia is our final goal.

2. Describe your main approaches or strategies to achieve these changes and why you think they will be effective.

వాడుకరులకు ప్రాజెక్టు సంబంధిత సమాచారాన్ని తెలియజేయడానికి తెలుగు వికీపీడియాలో ప్రాజెక్ట్ పేజీ సృష్టించబడుతుంది, పాల్గొనేవారు ప్రాజెక్ట్ పేజీలో నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టులో పాల్గొనవచ్చు. ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన సమాచారం రచ్చబండ, చర్చా పేజీల ద్వారా వాడుకరులందరికీ తెలియజేయబడుతుంది.

తెలుగు వికీపీడియాలో భాషల గురించిన సమాచారాన్ని తెలియజేయడం ద్వారా జ్ఞాన సముపార్జనకు సహాయపడవచ్చని వాడుకరులను ప్రోత్సహిస్తాము.

Project page in Telugu Wikipedia will be created to let users know about project related information and participants can join by registering themselves in the project page. Project information will be informed to all the users via Village pump and talk pages.

We will be encouraging users by letting them know that adding information about languages into Telugu Wikipedia will help obtaining knowledge.

3. What are the activities you will be developing and delivering as part of these approaches or strategies?

ప్రాజెక్టులో భాగంగా భాషలను గురించిన వ్యాసాలను అభివృద్ధి చెందించడానికి కింది కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాము.

1. ఆన్లైన్లో రెండు శిక్షణా శిబిరాలు. - ఇది ప్రాజెక్టు ద్వారా వికీలో ఎటువంటి పురోగతిని సాధించవచ్చు అన్న దానికి సమాధానంగా నిలుస్తాయి. అలాగే ప్రాజెక్టులో పాల్గొంటున్న వికీపీడియన్లకు పునర్బలనాలుగా ఉపయోగపడుతాయి.
2. వ్యక్తిగత శిక్షణా శిభిరం ఒకటి నిర్వహిస్తాము.
3. ప్రాజెక్టు ముగింపు కార్యక్రమం (ఆఫ్లైన్లో) - ప్రాజెక్టులో గెలుపొందిన వికీపీడియన్లతో ఒక రోజు పాటు ఎడిటతాన్, రెండవ రోజు బహుమతుల ప్రధానోత్సవం, ప్రాజెక్టు పునఃసమీక్ష.
4. ఒక్కో వికీపీడియన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కనీసం 10 భాషా సంబంధిత నాణ్యమైన వ్యాసాలు రాసేలా చొరవ తీసుకోవడం. అలా రాసిన వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందించడం.

We will be conducting following activities for improving articles under this project.

1. Online training camps. - These will stand as a response for the question that how would be progress possible on wiki via this project. Plus - Will be helpful as పునర్బలనాలు (Tr. I am unable to figure out meaning of this word. It sounds like revision. But, not sure.) for Wikipedians participating in the project.
2. One personal training camp will be conducted.
3. Project closing event (Offline) - One day edit-a-thon with Wikipedians who won (the prizes?) in the project, Second day prize distribution, Project review.
4. Taking active initative to see every wikipedian (might be participants) write at least 10 quality language-related articles under this project. Providing incentives to those who write that.
4. Are your activities part of a Wikimedia movement campaign or event? If so, please select the relevant campaign below. If so, please select all the relevant campaigns from the list below. If "other", please state which.

Not applicable

5. Do you have the team that is needed to implement this proposal?

ప్రాజెక్టును ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోడానికి, తగు సూచనలు తీసుకోడానికి ముగ్గురు సభ్యులను న్యాయ నిర్ణేతగాలుగా నియమించాము. అలాగే నేను (User: MYADAM ABHILASH) ప్రాజెక్టు నిర్వహణ బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నాను.

We appointed 3 members jury to review project timely manner and take suggestions from them. And I (User: MYADAM ABHILASH) will take responsibility of managing project.

6. Please state if your proposal aims to work to bridge any of the identified CONTENT knowledge gaps (Knowledge Inequity)? Select up to THREE that most apply to your work.

Language, Other global topics for impact (topics considered to be of global importance)

6.1 In a few sentences, explain how your work is specifically addressing this content gap (or Knowledge inequity) to ensure a greater representation of knowledge.

తెలుగు వికీపీడియాలో 77000 కంటే ఎక్కువ వ్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ అందులో భాషలకు సంబంధించిన వ్యాసాలు చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7100కు పైగా భాషలు ఉన్నాయి కానీ వాటి గురించి చాలా తక్కువమంది ప్రజలకు తెలుసు. దాన్ని అధిగమించడం కోసం వికీలో భాషలకు చెందిన వ్యాసాలను మెరుగుపరచడానికి మా తెలుగు వికీపీడియన్లు అపారమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు భాషలకు చెందిన వ్యాసాలను అభివృద్ధి చెందించుటకు ఉపయోగపడుతుంది.

7. Please state if your proposal includes any of these areas or THEMATIC focus. Select up to THREE that most apply to your work and explain the rationale for identifying these themes.

Education, Culture, heritage or GLAM , Open Technology

8. Will your work focus on involving participants from any underrepresented communities?

Linguistic / Language

9. Who are the target participants and from which community? How will you engage participants before and during the activities? How will you follow up with participants after the activities?

తెలుగు వికీపీడియా కమ్యూనిటీ వాడుకరులు ఈ ప్రాజెక్టులో పాల్గొంటారు. వారిని ప్రాజెక్టులో పాల్గొనేట్లు చేయడానికి వివిధ సోషల్ మీడియాల్లో ప్రాజెక్టు గురించిన ప్రచారం నిర్వహిస్తాము. అలాగే శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించి వారిని ప్రోత్సహిస్తాము. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా కొత్త వాడుకరులను ఆహ్వానించి వారికి తగిన శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించి వారు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో పాల్గొనేలా చొరవ తీసుకుంటాము.

Telugu Wikipedia community members will participate in this project. To make them participate in the project, we will conduct a campaign about the project on various social media platforms. We also encourage them by conducting training sessions. Also through this project we will bring new users and conduct necessary training sessions for them and take the initiative to make them participate in this project.

10. In what ways are you actively seeking to contribute towards creating a safer, supportive, more equitable environment for participants?

ప్రాజెక్ట్ అమలుకు జరిగే మొత్తం సంభాషణ వికీ 4వ మూల స్తంభం "ఒకరినొకరు గౌరవంగా, సభ్యతతో వ్యవహరించండి"ని అనుసరించడం ద్వారా జరుగుతుంది.

All communication related to the project happens by following 4th pillar of Wikipedia: "Treat each other with respect and civility".

11. Please tell us about how you have let your Wikimedia communities know about the planned activities and this proposal. Use this space to describe the processes you carried out to make the community more involved in planning this proposal. Please link the on-wiki community discussion(s) around the proposals.

నేను ప్రాజెక్టు సంబంధిత సమాచారాన్ని పంచుకునే ప్రాజెక్ట్ పేజీని ఒకటి సృష్టించాను. అలాగే తెలుగు వికీపీడియా రచ్చబండలో ప్రాజెక్ట్ గురించి చర్చించాను.

I have created a project page to share project related information. Also, I am discussing the project in Telugu Wikipedia Village pump.

12. Are you aware of other Rapid Fund proposals in your local group, community, or region that are being submitted and that align with your proposed project?

No

If yes:

12.1 Did you explore the possibility of doing a joint proposal with other leaders in your group?
N/A
12.2 How will this joint proposal allow you to have better results?
N/A
13. Will you be working with other external, non-Wikimedia partners to implement this proposal? Required.

No

13.1 Please describe these partnerships and what motivates the potential partner to be part of the proposal and how they add value to your work.


14. In what ways do you think your proposal most contributes to the Movement Strategy 2030 recommendations. Select a maximum of THREE options that most apply.

Increase the Sustainability of Our Movement, Improve User Experience, Innovate in Free Knowledge, Evaluate, Iterate, and Adapt

Learning, Sharing, and Evaluation[edit]

15. What do you hope to learn from your work in this fund proposal?

వివిధ వికీ బృందాలు, అంతర్జాతీయ బృందంతో సమన్వయం చేసుకోవడం నేర్చుకుంటూ, ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ, ప్రాజెక్ట్ సజావుగా అమలు చేయడం గురించి నేర్చుకుంటాను. అంతేకాకుండా వికీకి సహకరించడానికి వినియోగదారులకు మద్దతు ఇవ్వడం, కొత్త ఔత్సాహికుల సమూహాన్ని తీసుకురావడం కోసం ప్రయత్నిస్తాను. అలాగే వ్యక్తిగతంగా కూడా సంభాషణ చాతుర్యాన్ని, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఈ ప్రాజెక్టు నాకు ఉపయోగపడుతుంది.

I will learn to coordinate with different wiki teams, international team and also learn project management, smooth project execution. Apart from that, I will try to support users to contribute to the wiki, make efforts to bring in a new and enthusiastic users. Also personally this project will help me to develop communication skills and leadership qualities

16. Based on these learning questions, what is the information or data you need to collect to answer these questions? Please register this information (as metric description) in the following spaces provided.
Main Open Metrics Data
Main Open Metrics Description Target
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
17. Core quantitative metrics.
Core Metrics Summary
Core metrics Description Target
Number of participants 30 మంది వికీపియన్లను ఈ ప్రాజెక్టులో పాల్గొనేలా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. (We aim to get 30 Wikipedians to participate in this project.) 30
Number of editors 20 20
Number of organizers నేను (User: MYADAM ABHILASH) ఈ ప్రాజెక్టుకు నిర్వహణా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తాను. (I (User: MYADAM ABHILASH) will manage the project.) 1
Number of new content contributions per Wikimedia project
Wikimedia Project Description Target
Wikipedia భాషలకు చెందిన కనీసం 200 వ్యాసాలను సృష్టించాలని ప్రాజెక్టు లక్ష్యంగా నిర్ణయించాం. (We have decided to create at least 200 essays related to languages as the project goal.) 200
Wikipedia కనీసం 10 గురు కొత్త వాడుకరులను వికీపీడియాకు పరిచయం చేయాలని భావిస్తున్నాం. (We hope to introduce at least 10 new users to Wikipedia.) 10
Wikipedia 200 వ్యాసాలలో కనీసం 30 వ్యాసాలు కొత్త వాడుకరులచే రాయించాలని భావిస్తున్నాం. (We expect at least 30 articles out of 200 articles to be written by new users) 30
N/A N/A
N/A N/A N/A
17.1 If for some reason your proposal will not measure these core metrics please provide an explanation.


18. What tools would you use to measure each metric selected? Please refer to the guide for a list of tools. You can also write that you are not sure and need support.

వికీమీడియా డ్యాష్ బోర్డును ఈ ప్రాజెక్టు గణాంకాల కొరకు ఉపయోగించుకుంటాం. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేసే ప్రతీ ఎడిట్ ని డ్యాష్ బోర్డు ద్వారా గమనిస్తాము.

The Wikimedia dashboard will be used for project statistics. Every edit done as part of this project will be monitored through the dash board.

Financial Proposal[edit]

19. & 19.1 What is the amount you are requesting from Wikimedia Foundation? Please provide this amount in your local currency.

183000 INR

19.2 What is this amount in US Currency (to the best of your knowledge)?

2244.86 USD

20. Please upload your budget for this proposal or indicate the link to it.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kJozpDBlHdWdK98U4xmFL9oYSekhHdguDnjIXApGTcc/edit#gid=0

We/I have read the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and Universal Code of Conduct.

Yes

Endorsements and Feedback[edit]

Please add endorsements and feedback to the grant discussion page only. Endorsements added here will be removed automatically.

Community members are invited to share meaningful feedback on the proposal and include reasons why they endorse the proposal. Consider the following:

  • Stating why the proposal is important for the communities involved and why they think the strategies chosen will achieve the results that are expected.
  • Highlighting any aspects they think are particularly well developed: for instance, the strategies and activities proposed, the levels of community engagement, outreach to underrepresented groups, addressing knowledge gaps, partnerships, the overall budget and learning and evaluation section of the proposal, etc.
  • Highlighting if the proposal focuses on any interesting research, learning or innovation, etc. Also if it builds on learning from past proposals developed by the individual or organization, or other Wikimedia communities.
  • Analyzing if the proposal is going to contribute in any way to important developments around specific Wikimedia projects or Movement Strategy.
  • Analysing if the proposal is coherent in terms of the objectives, strategies, budget, and expected results (metrics).

Endorse