Guidelines for future chapters and thematic organizations/fi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Alla ohjeita organisaatioille, otka haluavat tulla Wikimedian kumppaniyhdistyksiksi tai temaattisiksi organisaatioiksi. Nämä ohjeet on tehty vähimmäisvaatimuksien lisäksi ja täydennykseksi.

Vaikka organisaation ei tarvitse välttämättä täyttää kaikkia näitä vaatimuksia, Kumppaniyhdistysten neuvosto (Affiliations Committee) todennäköisesti vaatii selvitystä, miksei niitä voi tai saa täyttää tietyn lainsäädännön piirissä. Valmistele vastaus jo etukäteen.

Alla olevat ohjeet koskevat sekä kumppaniyhdistyksiä (chapters) että temaattisia organisaatioita.

Vapaaehtoisten osallisuus[edit]

Kuten vaatimuksissa määritellään, Wikimedia-projektien vapaaehtoisten osallisuus on välttämätöntä kumppaniyhdistyksen perustamiseksi.

On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että kukin kumppaniyhdistys pysyy Wikimedia-projekteista erillisenä entiteettinä. Kumppaniyhdistykset ovat itsenäisiä organisaatioita, jotka kokoavat Wikimedia-projektien käyttäjiä muokkausten määrään tai muokkaajarooleihin katsomatta, sekä lisäksi näiden projektien ystäviä ja kannattajia.

Founding a chapter with "all the admins" in the projects, or "only active contributors" is the wrong way to go. It is possible that people who are not active contributors will be interested in the real life commitment to the Wikimedia movement that chapters enable, while others who are active contributors will not see the necessity for a chapter. Make sure the balance is kept between who is part of the chapter and who is not.

The Wikimedia projects are not the chapter's playground and the chapter should never confer to its members a position of specific power within a Wikimedia project.

Membership organization[edit]

The chapter, when possible, should be a membership organization.

While not all legal systems and cultures allow for a membership organisation to be created, we strongly recommend that this model is at least investigated. Membership organisations usually include a board elected by the members, ensuring change and scalability (if a member of the board is not active any more, they can be replaced, for example). We are open to all other forms of association which might arise, but participative structures should be favored.

Non-profit status[edit]

The chapter, when possible, should be a non-profit organisation, or aim to become one.

Legal requirements to become a non-profit organization may vary from jurisdiction to jurisdiction. Some will be able to form a non-profit organisation to start with, others will have to go through a certain number of steps to acquire this status. The legal structure chosen should allow for non-profit status.

Name of the organization[edit]

The legal name of the chapter should be "Wikimedia [name of country in local language]". (For thematic organizations see the step-by-step guide.)

For the sake of uniformity and clarity, it is suggested that a chapter should follow the naming convention adopted by existing chapters.

If this is not possible for legal reasons, the chapter should at least use the above name as an operating name for all ventures connected with Wikimedia.

See also[edit]

Notes[edit]

Note: The above part was approved by Wikimedia Foundation Board in 2007. The guidelines below were added by Affiliations Committee members and others based on the experience accumulated in the intervening years.

Further recommendations by the Affiliations Committee[edit]

Legal independence[edit]

For legal and philosophical reasons chapters are set up as organisations legally independent from the Wikimedia Foundation. This reduces the risk of a chapter being liable for something the Wikimedia Foundation is responsible for (e.g. the content of Wikipedia). One way to ensure this independence is to avoid formulations in the bylaws such as "Wikimedia X is a local/national branch/chapter of the Wikimedia Foundation." (Mentioning the goal or objective of supporting Wikimedia Foundation projects or similar formulations are usually fine.)