Image filter referendum/FAQ/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum skončilo 30. srpna 2011. Další hlasy se již nepřijímají.
Výsledky byly vyhlášeny 1. září 2011.

Referendum o obrázkových filtrech

Organizace

Toto je seznam často pokládaných dotazů a odpovědí na ně. Možnost položit jiné otázky a další diskuze je na Talk:Image filter referendum.

Co to jsou obrázkové filtry?[edit]

Obrázkové filtry dají přihlašeným i nepřihlášeným uživatelům možnost snadno skrýt obrázky, které si nepřejí zobrazit na projektech Wikimedia.

Jaká jsou pravidla?[edit]

  1. Jedná se o volitelný nástroj. Standardně se zobrazuje veškerý obsah projektů Wikimedia. Funkcionalita je uplatněna poté, co je celý obsah načten a pouze v případě, že je aktivace uživatelem vyžádána.
  2. Jedná se o osobní nastavení. Rozhodnutí ovlivňuje pouze Vás.
  3. Tímto nástrojem nejsou obrázky odstraněny, pouze skryty. Jednoduchým úkonem je lze kdykoliv zobrazit.
  4. Nástroj je navržen jako kulturně neutrální a je dostupný všem.
  5. Základním pravidlem je princip nejmenšího překvapení.

Co je to princip nejmenšího překvapení?[edit]

Princip nejmenšího překvapení znamená, že uživatel by neměl být nikdy překvapen obsahem, který neočekával zahlédnout na stránkách projektů Wikimedia. Pokud čtete článek o cyklistice, nepředpokládáte zde obrázky nahých cyklistů. Na stránkách o zámcích pravděpodobně nechcete vidět fotografie sexuálních praktik bondage. Nástroj skrývání obrázků Vám umožňuje udělat rozhodnutí, která minimalizují rizika takového překvapení.

Jak to funguje?[edit]

Uživatelé – přihlášení i anonymní – budou mít možnost zvolit si v nastavení účtu přednastavené kategorie obrázků, které pro ně budou skrývány. Budou mít také možnost skrýt konkrétní obrázek z těchto skupin ve chvíli, kdy ho poprvé uvidí. Tato rozhodnutí mohou být kdykoliv změněna. Skryté obrázky bude možno zobrazit jednoduchým příkazem.

Které obrázky bude možné skrývat?[edit]

Skrývatelné obrázky budou zařazeny do kategoriích. O struktuře kategorií rozhodne komunita, které také určí, které obrázky by v těchto kategoriích měly být umístěny.

Jaké jsou důvody zavedení tohoto nástroje?[edit]

Správní rada nadace Wikimedia Foundation uložila Nadaci a komunitě navrhnout a vytvořit nástroj na volitelné skrývání obrázků na všech projektech Wikimedia v květnu 2011 svým rozhodnutím ve věci kontroverzního obsahu (dostupné v angličtině).

Toto rozhodnutí reaguje na Studii o kontroverzním obsahu (dostupné v angličtině), která byla předložena loni v létě s cílem umožnit Radě a komunitě vyrovnat se s problémy souvisejícími s tímto typem obsahu, které byly v rámci projektů dlouhodobě diskutovány. Zavedení nástroje na volitelné skrytí obrázků bylo jedno z doporučení vyplývajících z této studie. Rozhodnutí získat názor uživatelů formou referenda následně učinila Nadace.

Jak tento nástroj ovlivní způsob, kterým se rozhoduje o obsahu projektů Wikimedia?[edit]

Vůbec jej neovlivní. Nástroj neurčuje, jaký obsah bude na stránce umístěn. O tom rozhoduje komunita na základě platných pravidel a doporučení. Nástroj Volitelné skrytí obrázků pouze umožňuje uživatelům zvolit si, zda tento obsah chtějí vidět a to způsobem, který jim nejvíce vyhovuje.

Proč je takový nástroj zaveden?[edit]

Nástroj je zaveden pro zlepšení možnosti volby a zvýšení úrovně spokojenosti uživatelů projektu Wikimedia. Proto se očekává, že zavedení nástroje bude mít za následek vyšší využití projektů Wikimedia po celém světě. Vzhledem k tomu, že tento nástroj umožňuje výběr jedné osobě aniž by tím negativně ovlivnila možnosti jiné osoby, umožňuje nám to nabídnout uživatelům flexibilnější služby.

Je obrázkový filtr jistým druhem cenzury?[edit]

Ne. Filtr pouze ovlivní vizuální prožitek osoby, která se ho rozhodne použít a to pouze v případě, že si ho zvolí sama pro sebe. Neovlivní to žádné další uživatele. Celý obsah Wikimedie je vždy dostupný pro každého uživatele, který si jej přeje vidět. Žádný obsah není nikdy tímto filtrem odstraněn. Vybraný obsah je pro uživatele, kteří si filtr aktivují, pouze dočasně skrytý.

Proč jsou v anketě položeny zrovna tyto otázky?[edit]

Návrh funkcionality je v úvodní fázi. Prvotní kroky můžete vidět na stránce mw:Personal image filter. Pro tvorbu jsou stanoveny určité zásady. Před dalším pokračováním prací bychom rádi znali Váš názor na důležitost těchto zásad. Výsledek ankety zohledníme v dalším návrhu tohoto nástroje.