Jump to content

Image filter referendum/FAQ/no

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Avstemningen ble avsluttet 30. august 2011. Det er ikke lenger mulig å stemme.
Resultatene ble annonsert 1. september 2011.

Bildefilteravstemning

Organisasjon

Dette er en liste over ofte stilte spørsmål. For egne spørsmål og andre diskusjoner gå til Talk:Image filter referendum.

Hva er det valgfrie personlige bildefilteret?

[edit]

Det personlige bildefilteret tilbyr både anonyme og registrerte brukere muligheten til enkelt å skjule bilder brukeren ikke ønsker å se på Wikimedia -prosjekter.

Hva er tankene bak denne funksjonen?

[edit]
  1. Det er en funksjon som må aktiviseres. Alt Wikimedia-innhold lastes normalt inn i nettlesere. Funksjonen aktiviseres kun etter at alt innhold er lastes inn, og brukeren selv spesifikt aktiviserer den.
  2. Det er en personlig funksjon. Avgjørelsene du tar gjelder kun for deg.
  3. Bilder blir ikke fjernet med denne funksjonen, men skjult. Alle skjulte bilder kan til enhver tid vises ved hjelp av en enkel kommando.
  4. Funksjonen er uavhengig av kulturer, og altomfattende.
  5. Prinsippet om færrest overraskelser er grunnlaget for denne funksjonen.

Hva er prinsippet om færrest overraskelser?

[edit]

Prinsippet om færrest overraskelser går ut på at brukere skal aldri bli overrasket av innhold de ikke forventet å komme over på Wikimedia-sider. Hvis du klikker på en artikkel om sykling, forventer du ikke å se bilder av nakne syklister. Hvis du klikker på en artikkel om låser, du forventer ikke å se grafiske bilder av - for eksempel - seksuell binding. Bildefilter-funksjonen gjør det mulig for deg, å ta avgjørelser som minsker muligheten for å bli overrasket.

Hvordan fungerer funksjonen?

[edit]

Brukere - både innloggede og anonyme - kan velge fra predefinert kategorier de type bilder de ønsker skal være skjult på Wikimediasider. Det vil også være mulig å skjule individuelle bilder innenfor disse kategoriene, ved første møte med slike bilder. Avgjørelsen om å skjule bilder kan tilbakestilles til enhver tid. Skjulte bilder kan til enhver tid vises ved hjelp av en enkel kommando.

Hvilke bilder vil bli skjult?

[edit]

Skjulbare bilder vil bli gruppert i ulike kategorier. Nettsamfunnet vil avgjøre kategoristrukturen og bestemme hvilke bilder som skal bli plassert innenfor de ulike kategoriene.

Hva er bakgrunnen for det personlige bildefilteret?

[edit]

Styret i Wikimediastiftelsen ba stiftelsen og nettsamfunnet om å utvikle og implementere denne funksjonen i mai for alle Wikimediaprosjektene, som en del av resolusjonen om kontroversielt innhold.

Denne resolusjonen var styrets respons til Report on Controversial Content som var igangsatt i fjor sommer for å assistere styret og nettsamfunnet med å håndtere spørsmål rundt denne typen innhold i Wikimediaprosjektene - spørsmål som har vært diskutert lenge innenfor prosjektet. Introduksjonen av en funksjon som det personlige bildefilteret var en av anbefalingene i denne rapporten. Avgjørelsen om å holde en avstemning for å avdekke brukernes holdning til funksjonen ble tatt av stiftelsen.

Hvordan vil denne funksjonen påvirke måten avgjørelser om innhold blir tatt på i Wikimediaprosjektene?

[edit]

Funksjonen vil ikke påvirke dette. Denne funksjonen avgjør ikke hva slags innhold som er tilgjengelig på Wikimediasider. Wikimediasamfunnet avgjør dette ved hjelp av de til enhver tid gjeldene retningslinjene. Det personlige bildefilteret tilbyr kun lesere og andre brukere muligheten for å se innhold basert på deres egne preferanser.

Hvorfor blir funksjonen implementert?

[edit]

Funksjonen blir implementert for å øke nivået for valgbarhet og fornøydhet for brukerne av Wikimediaprosjektene. Det er derfor forventet at funksjonen vil lede til en økt bruk av Wikimediaprosjekter på verdensbasis. Og, siden det er en funksjon som øker enkeltbrukeres muligheter for å ta egne valg, uten at det går ut over andre brukeres valg, gir det oss muligheten for å betjente våre lesere og andre brukere på bedre måte.

Er det personlige bildefilteret en form for sensur?

[edit]

Nei. Funksjonen påvirker kun opplevelsene til de brukere som velger å bruke den, og kun på den måten brukerne selv velger. Den påvirker ikke andre brukere. Alt Wikimedia-innhold er alltid tilgjengelig for enhver bruker som ønsker å se det. Innhold er aldri fjernet fra Wikimediaprosjektene med denne funksjonen, selv ikke for dem som velger å benytte funksjonen. Valgt innhold er kun temporært skjult for visning.

Hva er tankene bak spørsmålene i denne avstemmingen?

[edit]

Designet av det personlige bildefilteret er i de tidlige faser. Det innledende arbeidet på funksjonen kan ses her: mw:Personal image filter. Det er basert på enkelte prinsipper, og før vi fortsetter med utviklingen, er vi interessert i å høre dine tanker om den relative viktigheten av disse prinsippene. Det vil guide oss i den videre utviklingen av funksjonen, som vil skje med full deltakelse av nettsamfunnet.