Image filter referendum/FAQ/sh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum je završio 30. augusta 2011. Daljnji glasovi neće biti prihvaćeni.
Rezultati su najavljeni 1. septembra 2011.

Referendum o filtru slika

Organizacija

Ovo je spisak često postavljanih pitanja i njihovih odgovora. Posebna pitanja i druge diskusije pokrenite na Talk:Image filter referendum.

Šta je to lični filter za slike?[edit]

Lični filter za slike će omogućiti i registrovanim i anonimnim korisnicima da lako sakriju slike koje ne žele da viđaju na Wikimedia projektima.

Na kojim principima je on napravljen?[edit]

  1. U pitanju je opcioni alat. Sav Wikimedia sadržaj se učitava na sve internet pretraživače. Ovaj alat se aktivira tek nakon što je sav sadržaj učitan, i to samo na izričit zahtev korisnika.
  2. U pitanju je lični izbor. Ako donesete odluku da ga koristitie, ta odluka se odnosi samo na vas.
  3. Slika se ne može ukloniti koristeći ovaj alat, može se samo sakriti. Jednostavnom komandom možete otkriti sve sakrivene slike u bilo kom trenutku.
  4. Alat je kulturološki neutralan i sveobuhvatan.
  5. Zasnovan je na principu najmanjeg mogućeg iznenađenja.

Šta je to princip najmanjeg mogućeg iznenađenja?[edit]

Princip najmanjeg mogućeg iznenađenja podrazumeva da korisnici nikada ne budu iznenađeni sadržajem koji nisu očekivali da susretnu na Wikimedijinim sajtovima. Ako kliknete na članak o biciklizmu, ne očekujete da vidite slike golih biciklista. Kliknete li na članak o lancima, ne očekujete da vidite, na primer, grafički prikaz seksualnog čina vezivanja lancima. Lični filter za slike omogućava vam da donesete odluku kojom ćete smanjiti mogućnost da dođe do ovakvog iznenađenja.

Kako će ovaj alat raditi?[edit]

Svi korisnici - i registrovani i anonimni - će moći da izaberu iz ponuđenih kategorija slika one koje žele da sakriju sa stranica Wikimedije. Mogu takođe da sakriti i pojedinačne slike iz ovih kategorija kada prvi put naiđu na njih. Ovaj izbor se može poništiti u bilo kom trenutku. Slike koje odaberete za sakrivanje moći čete ponovo da vidite koristeći jednostavnu komandu.

Kakve slike će moći da se sakriju?[edit]

Slike će biti grupisane u nekoliko kategorija. Zajednica će odlučiti o strukturi ovih kategorija i odrediće koje slike će biti smeštene u koju kategoriju.

Koji je povod uvođenja ličnog filtera za slike?[edit]

Upravni odbor Fondacije Wikimedija zamolio je prošlog maja Fondaciju i njene članove da naprave ovaj alat i primene ga na svim Wikimedia projektima, kao deo Odluke o problematičnom sadržaju (wmf:Resolution:Controversial content).

Ova Odluka je odgovor Odbora na Izveštaj o problematičnom sadržaju koji je pripremljen prošlog leta kako bi pomogao Odboru i zajednici da izađu na kraj sa problemima koji nastaju kod ove vrste sadržaja na Wikimedia projektima. U pitanju je proble o kojem se dugo raspravljalo na svim projektima. Uvođenje alata kao što je lični filter za slike bila je jedna od preporuka ovog Izveštaja. Odluku o testiranju ideje putem referenduma donela je Fondacija.

Kako će ovaj alat uticati na način donošenja odluka o sadržaju Wikimedia projekata?[edit]

Neće uticati nikako. Ovaj alat ne utiče na vrstu sadržaja na Wikimedjinim sajtovima. Zajednica Wikimedije, koristeći važeća pravila i uputstva, odlučuje o sadržaju. Lični filter za slike jednostavno omogućava čitaocima i ostalim korisnicima da odaberu koji će sadržaj da vide, i to prema sopstvenom izboru.

Zašto se uvodi ovaj alat?[edit]

Alat se uvodi kako bi se povećala mogućnost izbora, a time i zadovoljstvo korisnika Wikimedia projekata. Samim tim se očekuje da će uvođenje ovog alata dovesti do porasta korišćenja Wikimedia projekata u svetu. Pošto je to alat koji ljudima pruža mogućnost izbora, a ne utiče na druge ljude i njihov izbor, on nam omogućava da uslužimo naše čitaoce i sve korisnike na način koji im najviše odgovara.

Da li je lični filter za slike neka vrsta cenzure?[edit]

Ne. Ovaj alat utiče samo na one koji odluče da ga koriste i samo na način na koji oni žele da ga koriste. On ne utiče na druge korisnike. Cao sadržaj Wikimedije je uvek vidljiv svakome ko želi da ga vidi. Nijedan deo sadržaja se ne uklanja sa Wikimedije ovim alatom, čak ni onima koji ga koriste. Odabrani sadržaj postaje jednostavno provremeno sakriven od njihovog pogleda.

Kakva pitanja se postavljaju na referendumu?[edit]

Razvoj ličnog filtera za slike je još u ranoj fazi. Dosadašnji rad na ovom alatu možete videti na stranici mw:Personal image filter. On je zasnovan na određenim principima. Pre no što nastavima sa radom, zanima nas da čujemo vaše mišljenje o važnosti ovih principa. Ove informacije će nam biti smernice u daljem razvoju alata, koji će se vršiti uz puno učešće zajednice.