Image filter referendum/Warning/ka

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
რეფერენდუმი ჯერ არ დაწყებულა. ხმების მიღება არ იწარმოება.
ამჟამად მიმდინარეობს ინტერფეისის გვერდების თარგმნა. გთხოვთ, იხილოთ ეს გვერდი, თუ გსურთ ჩვენი დახმარება.