Image filter referendum/bg

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Референдумът приключи на 30 август 2011. Не се приемат повече гласове.
Резултатите бяха обявени на 1 септември 2011.

Референдум за филтрирането на изображения

Организация

По препоръка на Управителния борд, Фондация Уикимедия ще проведе гласуване, с което да определи дали членовете на уикимедианската общност подкрепят създаването и употребата на персонален филтър на изображенията, който да позволи на изрично пожелалите да го включат потребители възможността да филтрират определени типове изображения само през своята потребителска сметка.

Тази страница съдържа допълнителни подробности и информационни материали по темата. Референдумът е планиран за периода 15-30 август 2011 и ще бъде проведен на сървъри, поддържани от Software in the Public Interest.

Предистория[edit]

По разпореждане на Управителния борд, Фондация Уикимедия разработва и внедрява персонална функционалност по филтриране на изображения.

Целта ѝ е да даде на читателите възможност през личните си потребителски настройки лесно да скриват изображения от страници на проектите на Уикимедия, които те не желаят на виждат, било при първо или последващо показване. Тази функционалност има за цел да улесни читателите, като им предложи по-богат избор, и затова ще бъде реализирана колкото се може по-просто и потребителски приветливо. Ще я направим и възможно най-лесна за поддръжка от страна на редакторите.

Функционалността ще бъде разработена и внедрена във всички проекти. Тя няма трайно да премахва изображения: единствено ще ги скрива от погледа, при поискване. Поставихме разработката ѝ върху голям брой водещи принципи, но през целия процес на реализация се налага да се правят известни компромиси. За да подпомогнем програмистите в откриването на правилния подход, имаме нужда от вашата помощ, за да оценим значението на всеки аспект от проблема. Затова ви молим да вземете участие в референдума.

Защо това е важно?[edit]

В Доклада "Харис" от 2010 година, две от препоръките (№№ 7 и 9) бяха да се създаде начин читателите да скриват изображения, които не биха желали да виждат, както и да има опция читателите да скриват всякакво потенциално противоречиво съдържание.

Има няколко съображения, за да съществува подобна функционалност. Изобразяването на сексуалност и насилие е необходим компонент в проектите на Уикимедия, за да могат да изпълнят мисията си да бъдат отворени, свободни и образователни. При все това, тези изображения - на гениталии и сексуални практики, от една страна, или на масови гробове и обезобразени трупове, от друга - неминуемо могат да обезпокоят някои зрители, особено ако те са деца, или неволно са попаднали на такова съдържание. Целта на персонализираното скриване на изображения по желание е да се помогне на читателите, като им се спестят подобни изненади и страхове, като съответните изображения бъдат недостъпни за разглеждане без изрична, повторна команда. Често в света на Уикимедия тази практика се нарича "принцип на най-малката изненада".

От друга страна, ние вярваме, че въпросната изрична команда трябва само да забавя зареждането на изображенията, а не напълно да предотвратява показването им. Така достъпът до информация от сайтовете на Фондация Уикимедия ще се компрометира само до степен да отговори на нашите задължения да уважаваме всички наши аудитории и да задоволяваме потребностите им. Така с прикрити вместо напълно недостъпни изображения, ще изпълним своите задължения.

Какви въпроси ще ви зададем?[edit]

По скалата от 0 до 10, където 0 е напълно против, 5 е неутрално, а 10 е напълно за, ще бъдете помолени да дадете мнението си по следните въпроси:

 • Важно ли е за проектите на Уикимедия да предложат подобна функционалност на читателите си?
 • Важно ли е тази функционалност да може да се използва както от регистрирани, така и от нерегистрирани читатели?
 • Важно ли е скриването на съдържание да е обратима функционалност, т.е. читателите да бъдат улеснени, ако променят мнението си?
 • Важно ли е хората да могат да докладват или отбелязват изображения, които смятат за противоречиви, ако те още не са били категоризирани като такива?
 • Важно ли е тази функционалност да позволява на читателите бързо и лесно да избират кои типове изображения биха искали да скриват (например 5-10 категории), така че да могат да избират например да скриват сексуално съдържание, но не и такова, изобразяващо насилие?
 • Важно ли е тази функционалност да е неутрална в културен аспект: т.е. колкото е възможно да отразява глобална или мултикултурна гледна точка по отношение какво е потенциално противоречиво в съдържанието?

Ще имате възможност като отговор да отбележите и че не разполагате с достатъчно информация, за да отговорите.

Как ще изглежда инструментът за скриване на изображения?[edit]

Тъй като все още не е започнала развойната дейност по инструмента за скриване на изображения, в момента са налични само първоначални варианти и чернови. Те подлежат на промяна, в зависимост от резултатите от референдума и особеностите на софтуерната разработка, но много вероятно е окончателният продукт да изглежда доста сходно. Представените чернови предполагат наличието на три основни начина читателите да могат да правят настройките на инструмента:

 • от навигацията на сайта,
 • от показано на екрана изображение, и
 • от такова, скрито от погледа.

Екранните кадри по-долу показват как инструментът за скриване би изглеждал в интерфейса на един нерегистриран потребител.

Правила[edit]

Право на глас[edit]

Редактори

Можете да гласувате от произволна сметка, която сте регистрирали в проект на Уикимедия. Можете да гласувате само веднъж, без значение колко сметки притежавате. За да имате право на глас през тази сметка, тя трябва:

 • да не е блокирана в повече от един проект, и
 • да не е блокирана в проекта, от който гласувате, и
 • да не бъде със статут на бот, и
 • да има направени поне 10 редакции преди 1 август 2011 из всички проекти на Уикимедия (редакциите в няколко уикита могат да се сумират, ако сметката е глобализирана).
Разработчици

Разработчиците на софтуера MediaWiki имат право на глас, ако:

 • са сървърни администратори с достъп до шела; или
 • имат достъп до SVN на Уикимедия и са направили поне едно качване.
Персонал и контрактори

Персоналът на Фондация Уикимедия и контракторите й имат право на глас, ако са на щат към Фондацията към момента на гласуването си и са били назначени преди 1 август 2011 година.

Членове на Управителния борд и Борда на съветниците

Настоящите и бившите членове на Управителния борд и на Борда на съветниците имат право на глас.

Как да гласувате[edit]

Ако имате право на глас:

 1. Прочетете въпросите и вземете решение как да им отговорите.
 2. Посетете специалната страница "Special:SecurePoll" в уикито, в което покривате критериите за гласуване. Например, ако сте най-активни в уикито meta.wikimedia.org, отидете на meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll.
 3. Следвайте инструкциите на страницата.

Нужно е да позволите http-бисквитките на wikimedia.amellus.net да бъдат разпознати от интерфейса, използван в гласуването, в противен случай ще получите съобщение за грешка. Ако видите съобщението "Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election.", значи сте в грешното уики. Опитайте се да осъществите достъп до страницата "Special:SecurePoll" в домашното си уики.

Организация[edit]

Времеви график[edit]

 • 2011-06-30: Публикуван е анонс за гласуването; преводите са в начална фаза.
 • 2011-07-25: Публикувани са подробности за референдума и Често задаваните въпроси referendum; започва основния етап на превеждане.
 • 2011-08-08: В идеалния случай, всички преводи са завършени.
 • 2011-08-15: Начало на референдума.
 • 2011-08-17: Изпраща се циркулярно писмо до гласоподавателите.
 • 2011-08-30: Край на референдума; започва проверка и преброяване на гласовете.
 • 2011-09-01: Съобщават се резултатите от референдума.

Преводи[edit]

За да е сигурно, че в този референдум участва представителна извадка от световната общност на Уикимедия, е важно да се преведат съобщенията и информацията за референдума на колкото се може повече езици. Ако искате да помогнете, моля вижте страницата за преводи. Ако владеете други езици, ще се радваме на помощта ви.