Image filter referendum/et

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Referendum lõppes 30. augustil 2011. Hääletada enam ei saa.
Tulemused avalikustati 1. septembril 2011.

Pildifiltri referendum

Organisatsioon

Wikimedia Foundation korraldab referendumi, et koguda rohkem tagasisidet isikliku valikulise pildipeitefunktsiooni arenduseks ja kasutuseks. Funktsioon lubaks lugejatel vabatahtlikult peita enda kasutajavaatest teatud tüüpi pildid. Sellist funktsiooni soovis usaldusisikute nõukogu 2011. aasta juunis.

Referendum algas 15. augustil 2011 ja lõpeb 30. augustil ning toimub Software in the Public Interesti serverites. Täpsemad üksikasjad ja infomaterjalid leiad käesolevailt lehekülgedelt.

Kui oled hääletusinfo läbi lugenud, loe siit hääleõiguse tingimusi ja hääletusjuhendit.

Taust[edit]

Usaldusisikute nõukogu on soovinud, et Wikimedia Foundation arendaks välja ja rakendaks isikliku pildipeitefunktsiooni.

Selel eesmärk on võimaldada lugejaid peita Wikimedia projektides lihtsal viisil pilte, mida nad näha ei taha, olgu siis pilti esmakordselt nähes või ennetavalt isiklike kasutajasätete abil. Funktsioon pakub lugejatele rohkem valikuid ning tehakse seepärast nii kasutajasõbralikuks ja lihtsaks kui võimalik. Me teeme ka selle toetamise kaastöölistele võimalikult kergeks.

Funktsioon arendatakse ja rakendatakse kõigis projektides. See ei eemalda pilte püsivalt, vaid üksnes peidab neid soovi korral. Arenduseks oleme pannud kirja rea põhimõtteid, kuid arenduse käigus tuleb neis teha järeleandmisi. Aitamaks arendajatel saavutada põhimõtete vahel tasakaalu, palume teil hinnata iga põhimõtte tähtsust, osaledes sellel referendumil.

Miks see tähtis on?[edit]

Harrise raportis 2010. aastal olid kaks soovitust (7. ja 9.) luua viis, kuidas lugejad saaksid peita pilte, mida nad näha ei taha, ning võimalus peita kogu neid häiriv sisu.

Seesuguse funktsiooni poolt on mitu argumenti. Pildid seksuaalsusest ja vägivallast on Wikimedia projektide vältimatud osad, milleta need ei saa olla avatud, vabad ja harivad. Samas suudavad need pildid - ühelt poolt suguelundite piirkonnast ja seksuaaltavadest, teisalt massihaudadest ja moonutatud laipadest - paratamatult mõningaid vaatajaid häirida, eriti, kui need on lapsed või juhtuvad nende piltide juurde kavatsematult. Isikliku pildipeitefunktsiooni eesmärk on leevendada seda üllatust ja häiritust, peites pildid silme eest kuni käsu tagasivõtmiseni. Wikimedia maailmas nimetatakse seda sageli vähima jahmatuse või vähima üllatuse printsiibiks.

Teisalt usume me, et see käsk peaks piltide kuvamise üksnes edasi lükkama, mitte seda täielikult vältima. Ligipääsu Wikimedia Foundationi veebilehtedel asuvale infole tohib piirata ainult sel määral, et see täidaks meie kohust austada ja teenida kogu meie lugejaskonda. Varjutatud, kuid mitte täielikult varjatud pilt täidab selle kohustuse.

Mida teilt küsitakse?[edit]

Skaalal 0-10, kus 0 tähistab tugevat vastuseisu, 5 neutraalsust ja 10 tugevat pooldamist, palutakse teil hinnata oma seisukohti, kui oluline on:

 • et Wikimedia projektid pakuksid lugejatele sellist funktsiooni;
 • et funktsiooni saaksid kasutada nii sisseloginud kui ka sisselogimata lugejad;
 • et peitmine oleks tühistatav: lugejaile tuleks jätta võimalus oma arvamust muuta;
 • et inimesed saaksid teatada või märgendada pilte, mida nad peavad häirivateks, kuid mis pole veel sellisteks kategoriseeritud;
 • et funktsioon lubaks lugejail kiiresti ja lihtsalt valida, millist tüüpi pilte nad tahavad peita (nt 5-10 kategooriat), nii et inimesed võiksid peita näiteks seksi, kuid mitte vägivalda kujutavad pildid;
 • et funktsioon oleks kultuuriliselt neutraalne (niivõrd kui see on võimalik, peaks funktsioon kajastama globaalset või multikultuurset arusaama potentsiaalselt häirivatest piltidest).

Teil on ka võimalus öelda, et teil pole vastamiseks küllaldaselt infot.

Kuidas pildipeitja välja näeb?[edit]

Kuna pildipeitja arendustööd pole veel alanud, on saadaval üksnes esialgsed visandid. Need muutuvad referendumi tulemuste ja dunktsiooni arenduse käigus, kuid on tõenäoline, et lõpptulemus sarnaneb suuresti nende visanditega. Visandid kujutavad kolme viisi, kuidas lugejad filtri sätteid seadistada saavad: navigatsioonimenüüst, kuvatud pildilt ja peidetud pildilt. Ekraanipildid näitavad, kuidas võiks pildipeitja anonüümse kasutaja vaates välja näha.

Reeglid[edit]

Hääleõigus[edit]

Kaastöölised

Kaastöölisel on õigus hääletada ükskõik milliselt Wikimedia vikides registreeritud kontolt, kuid ainult ühe korra, sõltumata kontode arvust. Hääleõiguse saamiseks kasutajakonto:

 • ei tohi olla blokeeritud mitte rohkem kui ühes projektis ja
 • ei tohi olla blokeeritud projektis, mille alt kaastööline hääletab ja
 • ei tohi olla bot ning
 • peab olema teinud vähemalt 10 muudatust enne 1. augustit 2011 kõigis Wikimedia vikides kokku (muudatused eri vikides liidetakse, kasutajakontod on ühedatud globaalkontoks).
Arendajad

MediaWiki arendajatel on hääleõigus, kui nad:

 • on Wikimedia serverite käsurealigipääsuga administraatorid või
 • neil on Wikimedia SVN-i kirjutusõigus ja nad on vähemalt korra sinna koodi laadinud.
Meeskond ja lepingulised töötajad

Wikimedia Foundationi meeskond ja lepingulised töötajad võivad hääletada, kui nad töötavad WMF-i heaks hääletuspäeval ning võeti tööle enne 1. augustit 2011.

Nõukogu ja nõunike kogu liikmed

Usaldusisikute nõukogu praegused ja endised liikmed ning nõunike kogu liikmed võivad hääletada.

Kuidas hääletada[edit]

Kui sul on hääleõigus:

 1. Loe esitatud väiteid ja võta seisukoht.
 2. Mine vikisse, milles sul on hääleõigus. Kirjuta otsingulahtrisse Special:SecurePoll/vote/230. Näiteks kui sa tegutsed peamiselt vikis meta.wikimedia.org, mine aadressile meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/230.
 3. Klõpsi lingil "Mine hääletusserverisse". Seejärel suunatakse sind SPI serverisse hääletama.
 4. Järgi tol leheküljel antud juhendit.

Et hääletusliides su ära tunneks, pead lubama brauseris leheküljel wikimedia.amellus.net ning kolmandatel osapooltel kasutada küpsiseid, enne kui avad lehe hääletusvormiga, vastasel juhul saad vastuseks veateate. Kui ilmub veateade "Vabandust, aga sa pole sel hääletusel autoriseeritud hääletajate fikseeritud nimekirjas" ("Sorry, you are not in the predetermined list of users authorised to vote in this election."), oled vales vikis ning peaksid proovima otsingut "Special:SecurePoll" oma koduvikis.

Sa võid hääletuslehele hiljem tagasi minna ning antud häält muuta.

Korraldus[edit]

Ajakava[edit]

 • 2011-06-30: teadaanne; algab esmane tõlkefaas.
 • 2011-07-25: avaldatakse referendumi üksikasjad ning KKK; algab põhiline tõlkefaas.
 • 2011-08-08: ideaalis on kõik tõlked lõpetatud.
 • 2011-08-15: referendum algab.
 • 2011-08-17: algab kirjade saatmine (kõigile hääleõigusega inimestele, kes pole lasknud ennast kirjasaajate nimekirjast välja arvata).
 • 2011-08-30: referendum lõpeb; algab häälte kontroll ja kokkulugemine.
 • 2011-09-01: teatatakse tulemused.

Tõlked[edit]

Et oluline osa Wikimedia kogukonnast sellel hääletusel osaleks, on tähtis tõlkida teated ja referendumiinfo nii paljudesse keeltesse kui võimalik. Kui tahate tõlkimisel aidata, lugege palun tõlkelehekülge. Kui valdate teisi keeli, on teie abi teretulnud.