Jump to content

InternetArchiveBot/Problem

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page InternetArchiveBot/Problem and the translation is 100% complete.


บอตจำเป็นต้องปิดในทันที

อินเทอร์เฟซการจัดการกำลังรายงานข้อผิดพลาด 503

รอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วรีเฟรช หากยังคงใช้งานไม่ได้ให้รายงานที่ฟาบริเคเตอร์

บอตระบุลิงก์ตายผิดพลาด

บอตใช้ภาษาอังกฤษในที่ที่ไม่ควรใช้

บอทใช้รูปแบบวันที่ที่ไม่ถูกต้องในแม่แบบ

  • แก้ไขการกำหนดค่าบอตสำหรับวิกิของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือกวิกิของคุณจากรายการเลือกแบบเลื่อนลงบริเวณขวาบนแล้ว
  • เลื่อนไปที่ "รูปแบบวันที่ที่ใช้เริ่มต้น" กำหนดรูปแบบวันที่หนึ่งรูปแบบต่อบรรทัด โดยใช้ไวยากรณ์ strftime รูปแบบที่วิกิของคุณต้องการควรมีคำนำหน้า @default: ข้างหน้า
  • เลื่อนไปที่ด้านล่างและส่ง หากยังคงมีปัญหา โปรดฝากข้อความไว้ที่ User talk:InternetArchiveBot

บอตกำลังลบข้อความวิกิจำนวนมากออกจากหน้าต่าง ๆ

บอตมักจะทำการแก้ไขเพื่อบำรุงรักษาบทความระหว่างการทำงาน ซึ่งรวมถึงการลบการอ้างอิงที่ซ้ำซ้อนออกจากบทความ นี่คือตัวอย่างของการแก้ไขประเภทนั้น หากในบทความมีการอ้างอิงที่มีแอตทริบิวต์ "name" (เช่น <ref name="cite1">Wales, 1994</ref>) คุณจะต้องระบุข้อความของการอ้างอิงเพียงครั้งเดียว และหลังจากนั้นสามารถใช้การอ้างอิงแบบย่อได้ (เช่น <ref name="cite1" />)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้น ซึ่งทำให้บอตลบข้อความวิกิจำนวนมาก กรุณาฝากข้อความไว้ที่ User talk:InternetArchiveBot

ฉันเปิดใช้งานบอทสำหรับวิกิของฉันแต่มันไม่ทำอะไรเลย

หากบอตไม่เคยทำงานบนวิกิของคุณมาก่อน อาจเป็นไปได้ว่าบอตยังไม่ได้กำหนดค่าไว้ หากคุณฝากข้อความไว้บนหน้าพูดคุยของเรา เราสามารถดำเนินการตั้งค่าบอทสำหรับวิกิของคุณได้ นอกจากนี้ เมื่อเปิดใช้งานบอตบนวิกิเป็นครั้งแรก อาจใช้เวลาหลายวันในการแก้ไขครั้งแรก

หากบอตเคยทำงานบนวิกิของคุณมาก่อน เป็นไปได้ว่าบอตนั้นถูกปิดการใช้งานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เป็นเพราะว่ามีจุดบกพร่องที่ขัดขวางไม่ให้ InternetArchiveBot ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนวิกินั้น โปรดรอบริการเพื่อกลับไปยังวิกินั้น ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าบอตไม่ได้ถูกบล็อกบนวิกิของคุณ

ฉันต้องตั้งค่าโดเมนหรือ URL ด้วยตนเองว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเสียแล้ว

ข้อบกพร่องหรือคำขอคุณสมบัติอื่น ๆ