Licensing update/License comparison/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Hlasování o změně licence skončilo.
Můžete si prohlédnout výsledky. Uvědomte si, že je potřeba aktualizovat ostatní stránky a některé informace mohou být zastaralé. I nadále vítáme pomoc s překlady.


Následující tabulka shrnuje podobnosti a rozdíly mezi licencemi GNU Free Documentation License (GFDL) a Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 (CC-BY-SA).

GFDL CC-BY-SA
Tvůrce licence Free Software Foundation Creative Commons
Aktuální verze 1.3 (listopad 2008) 3.0 (únor 2007)
Předchozí verze 1.2 (listopad 2002)
1.1 (březen 2000)
2.5 (podzim 2005)
2.0 (květen 2004)
1.0 (prosinec 2002)
Navržena pro Dokumentace k svobodnému software Všeobecné užití
Jazyky a právní systémy Angličtina, vytvořeno v kontextu právního systému Spojených států; žádné oficiální překlady, několik překladů neoficiálních Jedna generická verze a více než 40 vzájemně kompatibilních variant přizpůsobených konkrétním národním právním systémům a přeložených do příslušných úředních jazyků
Uvádění autorství Titulní strana uvádí autory současné verze a nejméně pět hlavních autorů předchozích verzí. Dokument musí také obsahovat historii všech předchozích verzí, jejich autorů a jejich síťové adresy (pokud existují). Současní a předchozí autoři a jimi určené instituce (pokud je poskytli), název díla, URI díla (pokud existuje), informace o předchozím díle, jehož zpracováním toto dílo je (pokud tomu tak je).
Umístění informace o autorství Autorství musí být fyzicky uvedeno u všech kopií Autorství lze uvádět „v přiměřené formě“
Kopie musí obsahovat Text GFDL, informaci o licenci a všechny copyrightové doložky Text CC-BY-SA nebo na něj odkazující URI, informaci o licenci a všechny copyrightové doložky (pokud se tohoto požadavku původní autoři nevzdali)
Odvozená díla Musí být licencována pod GFDL Musí být licencována pod CC-BY-SA
Seskupování Lze seskupovat se „samostatnými a nezávislými“ díly na „úložném nebo distribučním médiu“, aniž by se na ostatní díla vztahovalo GFDL Dílo lze „zařadit do souborného díla“, aniž by se na ostatní díla vztahovalo CC-BY-SA.
Mechanismy ochrany proti kopírování Ten, kdo dílo šíří, „nesmí používat technická opatření, aby mařil či kontroloval čtení nebo další kopírování kopií“ díla. Nabyvatel licence nesmí „použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití“ díla v souladu s licencí
Otevřené souborové formáty Ten, kdo šíří více než 100 kopií, musí poskytovat přinejmenším URI, na kterém lze získat strojově čitelnou kopii díla v běžně používaném formátu, jehož specifikace je veřejně známa. Toto URI musí být dostupné alespoň rok po šíření poslední kopie ve formátu, který není strojově čitelný. Neobsahuje žádné požadavky na poskytování strojově čitelných verzí ani na otevřené souborové formáty
Další vlastnosti Podporuje texty desek a neměnné oddíly
Trvání
Navěky
Ustanovení o odpovědnosti
Ustanovení o odpovědnosti musí být zachována
Komerční užití
Komerční užití je dovoleno
Budoucí verze Autoři mohou dovolit použití všech budoucích verzí licence (Na projektech nadace Wikimedia je dovolení všech budoucích verzí vyžadováno pro text, ale ne pro obrázky.) Autoři mohou dovolit použití všech budoucích verzí licence. Autoři musí dovolit, aby odvozená díla byla licencována pod budoucími verzemi licence