Jump to content

Meta:Hành chính viên

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Meta:Bureaucrats and the translation is 100% complete.
Shortcut:
WM:B
Trang này cung cấp thông tin về các hành chính viên trên Meta, và liệt kê những chính sách có liên quan.

Hành chính viên là những người dùng có khả năng kỹ thuật để:

Hành chính viên bị ràng buộc bởi quy định đồng thuận để cấp bất kỳ quyền truy cập nào và chỉ khi làm như vậy phản ánh mong muốn của cộng đồng, sau khi yêu cầu thành cấp quyền thành công.

Bảo quản viên hoạt động tích cực trong ít nhất 6 tháng có thể yêu cầu cấp quyền Hành chính viên. Các hành chính viên phải đảm bảo rằng các chính sách bot được tuân thủ khi cấp trạng thái bot cho người dùng. Họ được kỳ vọng là những người có năng lực đánh giá sự đồng thuận, và được kỳ vọng giải thích lý do cho các hành động của họ theo yêu cầu và theo cách dân sự.

Hành chính viên không có khả năng cấp thêm các cấp truy cập (họ không thể cấp quyền giám sát viên hoặc kiểm định viên ). Các quyền này chỉ được cấp bởi tiếp viên, một nhóm nhỏ đa ngôn ngữ phục vụ tất cả các dự án Wikimedia. Tiếp viên được bầu chọn hàng năm; để biết thêm thông tin, xem Steward requests/Permissions.

Yêu cầu tối thiểu

Bảo quản viên có thể yêu cầu cấp quyền hành chính viên tại Meta khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Hoạt động tích cực trên Meta với 150 sửa đổi/tác vụ trở lên (sau khi được cấp quyền bảo quản viên và không tính sửa đổi trong trang thành viên của chính mình) trong vòng 6 tháng gần nhất.
  2. Người dùng được xác nhận bởi hai hành chính viên hiện tại sau khi họ tự đề cử mình tại Meta:Requests for adminship.
  3. Không có phản đối nào được đưa ra trong 24 giờ sau khi họ tự đề cử mình tại Meta:Requests for adminship. Nếu có ý kiến ​​phản đối, một cuộc thảo luận ngắn sẽ diễn ra sau đó, tại thời điểm đó sau 48 giờ, một hành chính viên không tham gia sẽ đóng lại và phân tích xem liệu đồng thuận có tin rằng các mối quan tâm là hợp lệ hay không. Nếu các mối quan tâm được coi là hợp lệ theo sự đồng thuận, ứng cử viên phải tự đề cử mình thông qua quy trình RfB kéo dài một tuần giống với RfA và vượt qua để trở thành hành chính viên.

Xem thêm