മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ/കമ്മിറ്റി

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Movement Charter/Committee and the translation is 100% complete.

മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാപനമാണ് പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ കമ്മിറ്റി, ഇത് ഇടക്കാല ആഗോള കൗൺസിലിന്റെ ചെറുതും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയുള്ളതുമായ ഒരു ആശയമായിരിക്കും, ഇത് പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല മാത്രമാണ്.

ചെറിയ ദഹിക്കാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആശയം. അതിനാൽ, ഇത് ഭാവിയിലെ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിലുമായി അടുത്ത് സാമ്യമുള്ളതല്ല, അതിന് കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയും ശക്തിയും അംഗത്വ വലുപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പുകൾ

മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രധാനം, വ്യത്യസ്ത ഉചിതമായ രീതികൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിനായി ഉണ്ടായിരിക്കാം:

  • എല്ലാ അഫിലിയേറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങൾ
    • പ്രകാരം: മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ (എല്ലാ അഫിലിയേറ്റുകൾ), കോൺഫറൻസ് കോളുകൾ (SWAN) എന്നിവയിലെ സമവായ ചർച്ചയിലൂടെയാകാം തീരുമാനിക്കുക, ഒരു ഔപചാരിക ASBS-തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ.
  • മെറ്റായിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങൾ
  • വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ നിയമിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ
    • പ്രകാരം: WMFന് അനുയോജ്യമായതെന്തും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ബോർഡ്, ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ആകാം

അംഗീകരണവും തുറന്ന ചോദ്യങ്ങളും

നാമമാത്രമായുള്ള നിർദ്ദേശം 7-7-7 അംഗങ്ങൾ വീതമുള്ള സമിതിയെ മേയ് മാസത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്, എന്നാൽ നിബന്ധനകളും വിതരണവും അയവുള്ളതും കൂടുതൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയവുമായിരിക്കണം.

ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തെ സഹകരണ രചനയ്ക്ക് ശേഷം, വിവിധ ലേഖനങ്ങളുടെ ശരിയായ അംഗീകാരത്തിനായി (ഒപ്പം ഭേദഗതിയും) ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കും.