Хартія руху/Вміст/Глобальна рада

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Global Council and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.


Передумови

Існуючі структури та робочі процеси були переглянуті з метою делегування повноважень щодо прийняття рішень Глобальній раді. Метою цієї зміни є перерозподіл влади всередині руху. Ця дія включає в себе розробку нових структур та ремоделювання існуючих. Більшість перерозподілених повноважень переходить від Фонду Вікімедіа (ФВМ) та його Ради повірених до Глобальної ради.

Визначення

Глобальна рада — це керівний орган, відповідальний за розробку та реалізацію стратегії руху, включно зі щорічним звітом про глобальні стратегічні пріоритети руху Вікімедіа. Цей орган складається з волонтерів і підтримується персоналом. Волонтери у Глобальній раді походять з широкого кола зацікавлених сторін руху Вікімедіа. Глобальна рада покращує підзвітність і прозорість у прийнятті рішень у масштабах всього руху. Вона спрощує доступ до ресурсів Руху та розширює можливості окремих осіб і спільнот, сподіваючись на зміцнення довіри між зацікавленими сторонами. Глобальна рада виконує свої завдання, розробляючи стандарти та цілі для комітетів у всіх рухах, забезпечуючи нагляд, а також обмежуючи виконавчі рішення та директиви.

Мета

Глобальна рада була створена для сприяння стійкій роботі та зростанню руху. Для цього Глобальна рада встановлює підзвітність для розширення можливостей спільнот на рівноправній основі.

 1. Глобальна рада консультує Фонд Вікімедіа щодо фандрейзингу, щоб забезпечити фінансові ресурси для руху Вікімедіа відповідно до його місії та цінностей.
 2. Глобальна рада встановлює стандарти та настанови для справедливого розподілу коштів на підтримку проєктів Вікімедіа, спільнот, афіліатів, хабів та інших об'єктів руху Вікімедіа.
 3. Глобальна рада забезпечує інклюзивні та прозорі процеси прийняття рішень, надаючи вказівки та здійснюючи обмежені виконавчі повноваження щодо конкретних об'єктів у рамках всього руху.
 4. Глобальна рада створює або змінює комітети для загального управління афіліатами та хабами.
 5. Глобальна рада створює канали для спрощення доступу до ресурсів (фінансових, людських, знань) для окремих осіб і розширення можливостей спільнот у справедливий спосіб.
 6. Глобальна рада забезпечує підзвітність, встановлюючи процеси та стандарти звітності.

Відповідальність та відповідні повноваження

[Примітка для читача: Наведені нижче повноваження є загальними зауваженнями з обговорень в рамках РКХР. Всі вони потребують або невеликих, або значних доповнень деталей та ясності, якщо їх буде реалізовано. Деякі повноваження мають примітки про відомі юридичні застереження ФВМ]

Затвердження нових мовних проєктів - встановлення стандартів

 • Мовний комітет (LangCom) звітує перед Глобальною радою. Глобальна рада приймає остаточні рішення щодо форми та структури LangCom, відповідно до положень Хартії руху.
 • Глобальна рада може змінювати умови визнання мовних проєктів.
 • Глобальна рада може дозволити LangCom безпосередньо визнавати нові мовні проєкти або залишити ці повноваження за собою.
 • У цій новій структурі на LangCom покладено завдання перевіряти, чи запропоновані проєкти є суттєвими та мають достатню підтримку.

Затвердження нових сестринських проєктів - вимагає підписання

 • Глобальна рада має право затверджувати будь-які нові сестринські проєкти для Руху. Рішення ґрунтується на рекомендації Технологічної ради щодо життєздатності проєкту та схваленні з боку приймаючої сторони (розпорядника) нового проєкту. Наразі ФВМ є розпорядником для всіх проєктів.
 • Глобальна рада розгляне міркування щодо технічної та ресурсної життєздатності від Технологічної ради та приймаючої сторони проєкту, а також перевірить, чи відповідає проєкт цінностям Руху. Глобальна рада також перевірить, чи має проєкт достатню підтримку з боку потенційних активних редакторів.
 • [Примітка: характер цієї відповідальності може бути змінений після створення Цільової групи з сестринських проєктів].

Закриття мовних і сестринських проєктів

 • Глобальна рада має право накласти вето на рішення про закриття мовного проєкту. Вона може встановлювати власні стандарти щодо того, чи голосувати з таких питань. Якщо вона не голосує, рішення приймає Мовний комітет (LangCom).
 • Для закриття сестринського проєкту потрібне позитивне голосування Глобальної ради. Глобальна рада може встановити додаткові критерії перед голосуванням. Життєздатність продовження проєкту та необхідність його закриття будуть ретельно перевірені перед остаточним голосуванням Глобальної ради.
 • Глобальна рада через LangCom матиме повноваження встановлювати стандарти для закриття проєкту, що знаходиться в інкубаторі. За відсутності рішення Глобальної ради, LangCom буде продовжувати встановлювати свої власні стандарти.

Технологічна рада

[Примітка для читача: Технологічна рада знаходиться на дуже ранній стадії обговорення. Як така, вона є менш детальною, ніж деякі інші пропозиції, і найбільше ви́грає від зворотного зв'язку та думок спільноти].

 • Глобальна рада працюватиме над створенням Технологічної ради з командою ФВМ з питань продукту і технології, а також зі спільнотами технічних дописувачів. Остаточне рішення щодо структури та складу Технологічної ради буде прийнято Глобальною радою.
 • Технологічна рада підзвітна Глобальній раді. Вона слугує сполучною ланкою між Глобальною радою, ФВМ та технічними спільнотами.
 • Технологічна рада матиме комбінований мандат, що включає:
  • визначення пріоритетів для напрямків технічного розвитку
  • широкі плани розвитку для досягнення цих пріоритетів
  • удосконалення методології збору та використання зворотного зв'язку щодо технічного розвитку
 • Технологічна рада пропонуватиме свої пріоритети та плани Глобальній раді. Глобальна рада має право затвердити або відхилити ці пропозиції.

Визнання та припинення визнання афіліатів: встановлення стандартів та контрольоване прийняття рішень

 • Глобальна рада визнає та припиняє визнання афіліатів через підкомітет (Комітет з приєднання). Вона може встановлювати або змінювати стандарти, яким повинні відповідати афіліати для визнання, продовження визнання та отримання грантів. Фундаментальні стандарти будуть кодифіковані в Хартії.
 • Комітет з приєднання (AffCon) звітує перед Глобальною радою. Глобальна рада приймає остаточні рішення щодо форми та структури Комітету з приєднання, ґрунтуючись на положеннях Хартії руху.
 • Глобальна рада може дозволити Комітету з приєднання безпосередньо визнавати афіліатів або залишити ці повноваження за собою.
 • У цій новій структурі на Комітет з приєднання покладено завдання перевіряти, чи афіліати активно допомагають функціонуванню проєктів.
 • Крім того, Комітет з приєднання збирає та оцінює докази для припинення визнання афіліата та подає рекомендації. Ці рекомендації приймаються або відхиляються Глобальною радою.
 • Рада повірених ФВМ зберігає за собою право припиняти визнання афіліатів виключно за неправомірне використання торгових марок, юридичні дії або дії в надзвичайних ситуаціях. За винятком нагальних ситуацій, для прийняття такого рішення буде потрібна згода Глобальної ради.
 • Існує три категорії афіліатів: відділення, тематичні організації та групи користувачів. Створення нових категорій афіліатів буде зарезервовано за Глобальною радою / Комітетм з приєднання за погодженням з Радою повірених ФВМ.

Визнання та припинення визнання Хабів: встановлення стандартів та безпосереднє прийняття рішень

 • Глобальна рада може змінювати для Хабів передумови їх визнання, продовження визнання, фандрейзингу та отримання грантів. Фундаментальні стандарти будуть кодифіковані в Хартії.
 • Глобальна рада безпосередньо відповідає за визнання та припинення визнання хабів.
 • Сфера відповідальності Комітету з приєднання розширюється для оцінки хабів. Комітет відповідатиме за збір доказів та перегляд критеріїв, а також подаватиме рекомендації Глобальній раді щодо визнання.
 • Комітет з приєднання відповідатиме за перевірку функціонування хабів, їхньої спроможності та оцінку доказів перед тим, як подавати рекомендації Глобальній раді щодо припинення визнання хаба.
 • Рада повірених ФВМ залишає за собою право припиняти визнання хабів виключно за неправомірне використання торгових марок або з причини юридично необхідних дії. За винятком нагальних ситуацій, для прийняття такого рішення буде потрібна згода Глобальної ради.
 • Глобальна рада співпрацює як з хабами, так і з відповідними командами в рамках ФВМ, щоб забезпечити співпрацю між хабами і, за необхідності, посередництво.

Розвиток афіліатів і хабів

 • Глобальна рада контролює роботу з розвитку руху через координацію діяльності Комітету з приєднання та Хабів.
 • Комітет з приєднання відповідатиме насамперед за спрямування організаційного розвитку та забезпечення дотримання принципів належного врядування.

Фандрейзинг

 • Глобальна рада не збиратиме кошти жодним способом.
 • Глобальна рада за підтримки Фонду Вікімедіа розробить політику, яка застосовуватиметься до всіх організацій Руху щодо збору коштів. Вона включатиме правила, які можна буде адаптувати до місцевого контексту та потреб.
 • Глобальна рада та ФВМ співпрацюватимуть у процесах координації збору коштів Руху.

Розподіл коштів

 • Глобальна рада надасть рекомендації Раді повірених ФВМ щодо критеріїв виділення частки сукупних центральних надходжень до загальних фондів спільноти, регіональних комітетів з коштів та будь-який міжрегіональний розподіл грантів.
 • Регіональні комітети з коштів звітуватимуть перед Глобальною радою, щоб продемонструвати ефективну, справедливу та підзвітну діяльність.
Відкриті питання щодо розподілу коштів
 • Яку роль у розподілі коштів повинна відігравати Глобальна рада?
  • Нагляд або перегляд рішень ФВМ
  • Координація з ФВМ
  • Інше (будь ласка, опишіть)
 • Чи повинен існувати комітет, який звітує перед Глобальною радою та займається центральним / міжрегіональним розподілом коштів?
 • Якою має бути роль Глобальної ради щодо розподілу коштів у рамках ФВМ?
  • З Глобальною радою слід консультуватися щодо розподілу коштів у рамках ФВМ.
  • Глобальна рада не повинна відігравати жодної ролі у розподілі коштів у рамках ФВМ, а лише бути поінформованою.
  • Інше (будь ласка, поясніть)

Глобальна політика сайту - пропозиція відкликана через юридичні питання з правом вето.

Короткий зміст знятої пропозиції: Глобальна рада була б консультативним партнером щодо змін, які вносить ФВМ у глобальні правила. Глобальна рада може відхилити їх, якщо вони не є юридично санкціонованими.

Обґрунтування цієї пропозиції: під час процесу, що передував створенню РКХР, існувало бажання, щоб Глобальна рада могла зменшити частоту і масштаб суперечок між спільнотами та ФВМ. Такі суперечки виникають з кількох причин, і заплановані зусилля щодо поліпшення консультацій та таких аспектів, як Технологічна рада, повинні допомогти в деяких сферах. Однак, глобальні правила та дії навколо них спричиняли суперечки в минулому, і Редакційний комітет Хатії руху вважає, що це може запобігти виникненню проблем у цій сфері в майбутньому.

Короткий виклад юридичних підстав для відкликання: більшість дій ФВМ у сфері глобальної політики ґрунтуються на оцінці ризиків / рішенні на власний розсуд, а не на однозначному тлумаченні. Також було висловлено занепокоєння, що деякі правила впроваджуються для того, щоб запобігти створенню більш проблемного законодавства.

Що потрібно: альтернативні пропозиції, які можуть якщо не усунути, то пом'якшити основні суперечки між спільнотою та ФВМ щодо глобальних політик сайту у майбутньому.

Безпека користувачів

 • Глобальна рада відіграє дорадчу роль у забезпеченні безпеки користувачів, наприклад, шляхом сприяння навчанню та співпраці.
 • Формальні повноваження залишаються за відповідним органом (місцеві проєкти, Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C), Довіра і безпека тощо).

Медіація

 • Глобальна рада також виконуватиме роль посередника у випадках, коли дві або більше організацій не можуть вирішити суттєві розбіжності між собою. Глобальна рада виступатиме нейтральною стороною з метою сприяння вирішенню спорів та/або медіації.

Структура

[Примітка для читача: існують сценарії щодо структури Глобальної ради, щодо яких ми запросимо спільноту надати свої пропозиції під час консультацій зі спільнотою]

Відкриті питання щодо структури
 • Чи повинна Глобальна рада існувати лише як виконавчий орган, чи як виконавчий орган з консультативною радою? (Див. сценарії нижче)
  • Якщо Глобальна рада є виконавчим органом з консультативною радою, як засідатимуть члени обох структур (виконавчого органу та консультативної ради)?
 • Зважаючи на розмір Глобальної ради, вона повинна мати достатню різноманітність і вплив, але не бути настільки великою, щоб підірвати ефективність. Скільки членів повинна мати Глобальна рада як виконавчий орган?
  • Варіант 1: 9-13 членів
  • Варіант 2: 17-21 членів
Проста деревоподібна діаграма, що показує два описані нижче сценарії.

Сценарій 1: Глобальна рада як виконавчий орган

Виконавчий орган Глобальної ради буде сформований двома траншами: XX місць спочатку в «Транші 1» і XX місць спочатку в «Транші 2».[1][2].</ref>

У наведеній нижче таблиці наведено приклад, який передбачає, що Глобальна рада складається з 17 членів; якщо Глобальна рада матиме інший розмір, пропорції будуть збережені, більшою чи меншою мірою.
Транш 1 Транш 2 Призначені
Кількість членів 5 обраних спільнотою
3 обраних афіліатами
5 обраних спільнотою
2 обраних афіліатами
2 обрані афіліатами (1 з яких має бути працівником ФВМ)
Процес відбору Обрані спільнотою місця визначаються через відкриті вибори у масштабах всієї спільноти. Потенційно з деякими обмеженнями щодо надмірного представництва від проєктів.
Місця від афіліатів обираються з того ж списку кандидатів, причому кожне відділення /тематична організація та блок груп користувачів отримують по одному голосу.
Відбираються обраними членами Глобальної ради.
ФВМ пропонуватиме своїх представників
Термін повноважень За замовчуванням 2 роки. Винятки застосовуються для початкового формування Глобальної ради та перебалансування розмірів траншів. Максимальний та стандартний дворічний термін, Глобальна рада може встановити менший термін для узгодження з виборами.
Представництво/Цілі Члени представляють Рух в цілому. Їхні цілі визначаються місією Глобальної Ради та потребами і побажаннями виборців. В першу чергу вони призначені для надання спеціалізованої експертизи та досвіду.
Приклад системи траншів для Глобальної ради з 17 осіб
Tranche 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 5 членів 5 членів 5 членів
2 5 членів 5 членів 5 членів
1 3 члени 3 члени 3 члени
2 2 члени 2 члени 2 члени
1 член 1 член 1 член
1 член 1 член 1 член

     Місця, обрані спільнотою      Місця, обрані афіліатами      Призначене місце      Призначене місце/місце від ФВМ


Сценарій 2: Глобальна рада як виконавчий орган з консультативною радою

Глобальна рада матиме дорадчий орган; цей дорадчий орган діятиме як консультативний орган для Глобальної ради, а також як представництво спільноти. Цей орган матиме від 70 до 100 членів, які будуть відібрані або обрані.

Сценарій 2.1 Як Консультативна рада, так і Глобальна рада проходять через вибори
Відбудеться відбір або вибори як до консультативної ради, так і до виконавчої ради Глобальної ради.
Сценарій 2.1.1
Два окремі відбори або вибори: один до консультативної ради та один до виконавчого органу Глобальної ради.
Сценарій 2.1.2
Один процес голосування або відбору, в результаті якого 9-21 (в залежності від кількості місць) найкращих кандидатів потрапляють до виконавчого органу Глобальної ради, а наступні 70-100 членів складають консультативну раду.
Сценарій 2.2 Консультативна рада формує виконавчий орган Глобальної ради
Спочатку відбирається/обирається дорадчий орган, а потім номінує 9-21 (залежно від кількості вільних місць) членів зі своєї групи для роботи у виконавчому органі Глобальної ради.

Членство

 • Основна група Глобальної ради налічуватиме загалом XX членів [відкрите питання вище].
  • 9-13 членів
  • 17-21 член
 • Потенційні обмеження щодо членства у Глобальній Раді, в тому числі відсутність обмежень (див. питання нижче).
 • Глобальна рада може дозволити до двох членів-спостерігачів від ФВМ або Ради повірених ФВМ без права голосу. Глобальна Рада може встановити відповідні умови для цих членів-спостерігачів.
 • Члени Глобальної Ради можуть бути членами підзвітних комітетів або підкомітетів. Однак, якщо якийсь комітет або підкомітет, що звітує перед Глобальною Радою, не має члена Глобальної Ради, він повинен мати особу, яка відповідає за зв'язки з Глобальною Радою.
 • Усі члени, що мають право голосу, матимуть один голос при прийнятті будь-якого рішення Глобальної ради.
 • Члени повинні служити Вікімедіа в цілому і не є представниками жодної підгрупи, регіону чи підрозділу Вікімедіа.
 • Термін повноважень кожного члена становить два роки.
Відкриті питання щодо членства

З метою забезпечення справедливого представництва, балансу сил і сприяння різноманітності та інклюзивності у Глобальній раді, ми просимо вас надати відповіді на такі запитання:

 1. Чи повинні існувати певні обмеження щодо членства з точки зору представництва руху?

Будь ласка, поділіться своїми думками щодо потенційних критеріїв таких обмежень:

 1. Чи має існувати регіональне обмеження, наприклад, не більше трьох осіб від одного регіону? Якщо так, будь ласка, опишіть цю умову.
 2. Чи має бути обмеження для домашнього проєкту або організації, наприклад, не більше двох осіб від одного вікі-проєкту або афіліата? Якщо так, будь ласка, опишіть цю умову.
 3. Чи має існувати певне обмеження для великих[3] мовних спільнот, проєктів або афіліатів, наприклад, не більше 5 місць від 5 найбільших проєктів? Якщо так, будь ласка, опишіть цю умову.
 4. Чи повинні існувати інші обмеження для членства у Глобальній раді? Якщо так, будь ласка, опишіть цю умову.

Процес виборів

 • Всі номінації на виборах кожного траншу вносяться до єдиного списку кандидатів.
 • Члени, що обираються від спільноти, визначаються загальним голосуванням за допомогою єдиної системи голосування з правом передачі голосу.
 • Вибрані місця обиратимуться афіліатами за допомогою єдиної системи голосування з правом передачі голосу, при цьому кожен афіліат отримує один голос.
 • Кандидати з найвищим рейтингом серед афіліатів будуть обрані та вилучені зі списку кандидатів. Потім будуть обрані кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів від спільноти.
 • Вимоги до кандидатів для голосування спільноти відповідатимуть затвердженим стандартам руху.

Критерії та обмеження для кандидатів

 • Кандидати, щоб подати свою кандидатуру, повинні відповідати тим критеріям участі у голосуванні, які є на виборах до Ради повірених ФВМ
 • Кандидати можуть бути оплачуваними працівниками/підрядниками ФВМ, афіліатів чи хабів, але повинні чітко розкрити цю інформацію на початку виборів.
 • Члени не можуть ставати оплачуваними працівниками під час своєї каденції, не залишивши своєї посади
 • Членами глобальної ради можна бути лише чотири роки поспіль (що еквівалентно двом повним термінам). Для того, щоб терміни перебування на посаді члена ради не йшли поспіль, необхідна перерва у шість місяців.
 • Кандидати повинні мати добру репутацію в спільноті (це означає, що вони не повинні бути тимчасово відсторонені або іншим чином позбавлені можливості брати участь у роботі).
 • Від членів очікується, що вони будуть постійно брати участь у діяльності Глобальної ради.
 • Члени повинні бути готові підписати й дотримуватися умов відповідної політики щодо приватної інформації, включаючи угоду про нерозголошення.

Обмеження та запобіжні заходи

[Буде написано після подальшого прогресу щодо повноважень та обов'язків, оскільки необхідний рівень обмежень / запобіжних заходів буде змінюватися в залежності від них].

Додаток

 1. Додаток (впровадження): У початковому виборчому процесі шість найкращих членів, обраних громадою, і три найкращі члени, обрані афіліатами, отримають трирічні терміни у Транші 1, а решта членів отримають дворічні терміни у Транші 2. Наприкінці другого року у Транші 2 відбудуться вибори, після чого члени отримають дворічні терміни повноважень.
 2. Додаток (відставки): У разі відставки (або іншого звільнення з посади) протягом терміну повноважень, це місце буде заповнене на наступних виборах. Якщо в результаті змін чисельність Траншу збільшиться до дев'ятьох членів, то нове місце буде заповнене на повний термін. Якщо Транш збільшиться до 10+ місць, то члени, які посіли найнижчі місця в рейтингу, отримають 1-річний термін повноважень.
 3. Визначається кількістю активних редакторів для проєктів і кількістю членів з правом голосу для афіліатів

Further reading